Faktúry

Zverejnené faktúry

Dátum Popis Dodávateľ Cena
20.5.2017 jablká, jablková šťava František Pecko -Terlano 46€
23.5.2017 material na kružky Trinet Corp s.r.o 231€
05.6.2017 Knihy Slovenske pedagogicke nakladatelstvo-Mlade leta.s.r.o 84€
06.6.2017 Krúžok športové naradie MAGENT plus s.r.o 410€
19.6.2017 obaly ,žiacke knižky Ševt a.s. 118€
20.6.2017 čistiace prostriedky
Renáta Zacharová - Ezal

Firma: Renáta Zacharová - Ezal

Adresa: Dolné Rudiny 1, 01001 Žilina 1

ICO: 22634452

405€
20.6.2017 Odber kuchynského odpadu VŽP INTA s.r.o. 48€
20.6.2017 činnosť zdravotnej služby Slavomír Gocál 131€
20.6.2017 výkon technika PO a BOZP Slavomír Gocál 340€
20.6.2017 ZŠ elektrina SPP 365€
20.6.2017 školska jedálenň - elektrina SPP 313€
20.6.2017 aSc Agenda ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 159€
20.6.2017 škola v prirode Ceres Slovakia spol.s.r.o. 1898€
20.6.2017 výmena termostatu ,oprava promos trading spol. s.r.o. 82€
20.6.2017 čistenie kanalizácie Severoslovenské vodárne a kanalizácie ,a.s. 225€
20.6.2017 elektricka energia škd SPP 23€
20.6.2017 zemný plyn SPP 1200€
20.6.2017 telefon Slovak Telekom 29€
28.6.2017 oprava a montáž vinylovej podlahy HAPARKET s.r.o 275€
28.6.2017 Vodné -stočné SEVAK a.s. 376€
30.6.2017 Revízia a oprava hasiacich prístrojov ArtTech s.r.o 150€
30.6.2017 oprava kanalizácie a vnútorného vodovodu HAPARKET .r.o 140€
30.6.2017 oprava a montáž parketových podláh v škol. jedal. kuchynke HAPARKET s.r.o 981€
30.6.2017 Toner NOVATECH s.r.o 199€
30.6.2017 Telefon Orange Slovensko a.s 45€
30.6.2017 Telefon Slovak Telekom a.s 28€
03.7.2017 nákup papiera CechCompany s.r.o 45€
04.7.2017 čistiace prostriedky Renata Zacharova-Ezal 102€
04.7.2017 podumývadlo,drezová beteria Ohrievacia technika ,s.r.o 125€
06.7.2017 papiere ,mapy,lepidla,pečiatky Cech Company s.r.o 100€
11.7.2017 triedne knihy, rozvrh hodin Sevt a.s 94€
13.7.2017 Telefon Slovak Telekom a.s 29€
13.7.2017 elektricka energia škd SPP 23€
13.7.2017 zemný plyn SPP 1200€
13.7.2017 Odber kuchynského odpadu VŽP INTA s.r.o 36€
18.7.2017 Oprava PC , servisne prace NOVATECH s.r.o 212€
24.7.2017 elektricka energia SPP a.s 361€
24.7.2017 elektricka energia šj Spp a.s 235€
24.7.2017 Telefon Slovak Telekom a.s 28€
01.8.2017 koberce do ŠKD Interiér Invest s.r.o 295€
03.8.2017 telefon Orange Slovensko a.s 45€
09.8.2017 Zhotov. a montáž skl.skrinky František Ondrejáš 180€
09.8.2017 Zhot.a montáž pomocného stola František Ondrejáš 48€
09.8.2017 Zhotov. a montáž pracovnej dosky František Ondrejáš 90€
09.8.2017 Zhotovenie stolov z masívu František Ondrejáš 676€
09.8.2017 Zhot. a montáž otvor. skrinky František Ondrejáš 61€
09.8.2017 Zhot. a montáž kuch. linky a drezu František Ondrejáš 849€
11.8.2017 zemný plyn Spp a.s 1€
11.8.2017 elektrická energia škd Spp a.s 23€
15.8.2017 Telefón Slovak Telekom a.s 29€
21.8.2017 elektrická energia šj Spp a.s 118€
21.8.2017 elektrická energia zš Spp a.s 176€
21.8.2017 Plastové stoličky B2Bpartner 712€
28.8.2017 Telefón Slovak Telekom a.s 28€
28.8.2017 Tričko + potlač Radilský reklama s.r.o 64€
28.8.2017 Maliarske práce -jedáleň Radoslav Bartoš 600€
30.8.2017 špongia na tabuľu Meggy s.r.o 34€
31.8.2017 učebnice prvouka pre druhákov AITEC s.r.o 102€
04.9.2017 Telefón Orange Slovensko a.s 45€
06.9.2017 stravné lístky Doxx -Stravné lístky spol. s.r.o 517€
06.9.2017 nákup pier, obalov Cech Company s.r.o 56€
07.9.2017 aplikácia pre riaditeľov škôl Wolters Kliwer s.r.o 129€
11.9.2017 Dejepis pre učiteľov Raabe 24€
11.9.2017 licencia Somi Systems a.s 516€
11.9.2017 platba doména Exo Technologies spol.s.r.o 42€
13.9.2017 stravné lístky Doxx stravné lístky pol. s.r.o 449€
14.9.2017 oprava hydrantových ventilov Jan Gavlák-Kúrenie Gavlák 243€
14.9.2017 Revízia komínov Radoslav Vrável - Kominárstvo 45€
14.9.2017 zemný plyn Spp a.s 1200€
14.9.2017 elektrická energia škd Spp a.s 23€
14.9.2017 Telefón Slovak telekom 29€
21.9.2017 elektrická energia šj Spp a.s 137€
21.9.2017 elektrická energia zš Spp a.s 59€
25.9.2017 Knihy Martinus s.r.o 37€
28.9.2017 modernizácia tech. zariadení Peter Gana/Pocitace 265€
02.10.2017 Telefón Orange Slovensko a.s 45€
02.10.2017 Telefón Slovak Telekom a.s 29€
05.10.2017 stravné lístky Doxx -stravné lístky,spo.s.r.o 211€
05.10.2017 Kontrola váhy šj PEJM, s.r.o 46€
05.10.2017 Váhy triedy presnosti Slovenská legálna metrológia,n.o 27€
05.10.2017 zemný plyn Spp a.s 1200€
05.10.2017 elektrická energia škd Spp a.s 23€
12.10.2017 Telefón Slovak Telekom a.s 38€
12.10.2017 Kontrolná zložka pre riaditeľa Nakladatelství FORUM s.r.o 114€
12.10.2017 Pracovno-zdravotná služba Slavomír Gocál 131€
12.10.2017 PO a BOZP Slavomír Gocál 340€
12.10.2017 Odber kuchynského odpadu VŽP Inta s.r.o 36€
16.10.2017 poistenie Generali Poisťovňa a.s 1019€
23.10.2017 elektrická energia šj Spp a.s 320€
23.10.2017 elektrická energia zš Spp a.s 314€
23.10.2017 Vodné -stočné SEVAK a.s 407€
23.10.2017 Cvičebnica Chémia 7.ročník metodika fyzika 6 ročník EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o 17€
26.10.2017 Telefón Slovak Telekom a.s 28€
26.10.2017 Toner František Šarlina 542€
26.10.2017 Prístup do databázy Alf IŠKA s.r.o 199€
07.11.2017 nákup kancelárskych potrieb Cech Company s.r.o 177€
07.11.2017 notebook NovaTech 423€
07.11.2017 zemný plyn Spp a.s 1200€
07.11.2017 elektrická energia škd Spp a.s 23€
07.11.2017 Telefón Slovak Telekom 58€
08.11.2017 smernica verejné obstarávanie Poradca podnikateľa 20€
20.11.2017 Šatníkové lavice MY DVA Slovakia s.r.o 626€
20.11.2017 Balík služieb Premium PUBLOCOM s.r.o 399€
20.11.2017 Odber kuchynského odpadu VŽP Inta s.r.o 48€
24.11.2017 Virtuálna knižnica Komensky s.ro 198€
27.11.2017 prostriedok do umyvačky Promos trading spol. s.r.o 156€
27.11.2017 elektrická energia zš Spp a.s 360€
27.11.2017 elektrická energia šj Spp a.s 420€
27.11.2017 florballový krúžok necy s.r.o 61€
27.11.2017 telefón Slovak Telekom a.s 28€
27.11.2017 odber nebezpečných odpadov chémia DETOX s.r.o 553€
29.11.2017 Knihy Distribucna agentura AD REM 113€
01.12.2017 tlačiareň Epsson NovaTech 182€
01.12.2017 WinDHM ročná licencia ka.soft sk s.r.o 40€
01.12.2017 Knihy do knižnice Vydavateľstvo SLOVART spol. s.r.o 68€
01.12.2017 Florbalový krúžok- florbalka necy s.r.o 138€
07.12.2017 šatnikové skrinky MY DVA Slovakia, s.r.o 6911€
07.12.2017 stoličky škd INSGRAF s.r.o 957€
07.12.2017 Knihy do knižnice HOLLYWOOD C.E.S s.r.o 92€
07.12.2017 zemný plyn Spp a.s 1200€
07.12.2017 elektrická energia škd Spp a.s 23€
07.12.2017 oprava kopirky František Šarlina 120€
07.12.2017 Pracovno-zdravotná služba Slavomír Gocál 131€
07.12.2017 PO a BOZP Slavomír Gocál 340€
07.12.2017 čistiace prostriedky zš AMD-M s.r.o 40€
07.12.2017 čistiace prostriedky šj AMD-M s.r.o 355€
08.12.2017 zákazkové šitie Anna Jurišová- Texana 177€
12.12.2017 Telefón Slovak Telekom a.s 58€
12.12.2017 konvektomat Promos trading spol. s.r.o 3472€
20.12.2017 Odber kuchynského odpadu VŽP Inta s.r.o 48€
20.12.2017 jablká, jablková šťava Pecko Frantisek Terlano 35€
20.12.2017 elektrická energia zš Spp a.s 382€
20.12.2017 elektrická energia šj Spp a.s 541€
22.12.2017 nákup tanierov,pohárov promos trading s.r.o 590€
22.12.2017 chladnička promos trading s.r.o 551€
22.12.2017 chladiaca skriňa promos trading s.r.o 968€
22.12.2017 vozík promos trading s.r.o 1452€
22.12.2017 vodné, stočné Sevak a.s 376€
22.12.2017 učebné pomôcky INFRA Slovakia s.r.o 40€
22.12.2017 sada pravítok PAPERA s.r.o 484€
22.12.2017 USB NOVATech s.r.o 63€
22.12.2017 notebook NOVATech s.r.o 715€
22.12.2017 Počitač NOVATech s.r.o 934€
22.12.2017 papiere a materiál ŠJ CechCompany s.r.o 92€
22.12.2017 materiál priepustky,euro obal CechCompany s.r.o 22€
22.12.2017 materiál CechCompany s.r.o 215€
22.12.2017 papier, krieda CechCompany s.r.o 373€
29.12.2017 vak Intermedic s.r.o 51€
29.12.2017 Telefón Slovak Telekom 28€
29.12.2017 natieračské práce Radoslav Bartos 540€
29.12.2017 Hygienický kutik Radoslav Bartos 165€
29.12.2017 papiere škd CechCompany 199€
29.12.2017 papiere, euro obal CechCompany 375€
18.1.2018 Telefón za obdobie 01.12-31.12. Slovak Telekom a.s 56€
18.1.2018 elektrická energia škd obdobie 1.1.2018-31.1.2018 Spp a.s 23€
18.1.2018 stravné lístky Doxx- stravné lístky 449€
18.1.2018 Odber kuchynského odpadu VŽP INTA s.r.o 36€
19.1.2018 oprava kotla promos trading spol.s.r.o 117€
19.1.2018 elektrická energia šj Spp a.s 506€
19.1.2018 elektrická energia zš Spp a.s 288€
19.1.2018 zemný plyn obdobie 1.1-31.1.2018 Spp a.s 1114€
19.1.2018 štátne symboly Gajdos Gabriel -Reprezent 211€
24.1.2018 Telefón za obdobie 15.12-14.01.2018 Slovak telekom a.s 28€
24.1.2018 členské RVC RVC Martin 75€
01.2.2018 vlajka SR a EÚ Gajdos Gabriel Reprezent 41€
01.2.2018 ročný prístup VSSR Poradca podnikatela, spol. s.r.o 96€
01.2.2018 zbierka úloh matematika Musisca Liturgica s.r.o 26€
01.2.2018 poistenie Generali poisťovňa 478€
08.2.2018 zemný plyn obdobie 1.2-28.2.2018 Spp a.s 1114€
08.2.2018 Školské dokumenty Raabe s.r.o 80€
08.2.2018 Telefón Slovak Telekom 29€
08.2.2018 elektrická energia škd Spp a.s 24€
12.2.2018 zhotovenie a montáž zabudovanej skrine Frantisek Ondrejas 504€
16.2.2018 doprava lyžiarsky výcvik Tomitour s.r.o 550€
16.2.2018 Odber kuchynského odpadu VŽP INTA s.r.o 36€
16.2.2018 služby počas lyžiarskeho výcviku Športcentrum Oščadnica s.r.o 3290€
16.2.2018 strava počas lyžiarskeho výcviku Gánoczy Július- GáJuS 960€
16.2.2018 Zhot. a montáž zabudovanej skrine František Ondrejáš 504€
16.2.2018 elektrická energia zš Spp a.s 358€
16.2.2018 elektrická energia šj Spp a.s 578€
27.2.2018 telefón Slovak Telekom a.s 29€
27.2.2018 ročný poplatok za prenájom Datalan 25€
08.3.2018 oprava zásuvky školská jedáleň promos trading s.r.o 93€
08.3.2018 vyhotovenie hygienického kútika 7.A Radoslav Bartoš 165€
08.3.2018 natieračské práce Radoslav Bartoš 540€
08.3.2018 maliarské práce Radoslav Bartoš 450€
08.3.2018 telefón Slovak Telekom a.s 49€
08.3.2018 publikácia učtovné súvzťažnosti RVC Martin 26€
08.3.2018 revízia komínov a dymovodov Radoslav Vrábel- Kominárstvo 45€
08.3.2018 zemný plyn Spp a.s 1114€
08.3.2018 samolepka výroba CechCompany s.r.o 63€
08.3.2018 elektrina škd Spp a.s 24€
08.3.2018 odborné prehliadky plynových a tlakových zariadení L.Pakoš 486€
08.3.2018 zhotovenie a montáž skrín František Ondrejáš 342€
08.3.2018 zhotovenie a montáž zabudovanej kombinovanej skrine František Ondrejáš 870€
14.3.2018 Korková nástenka B2Bpartner 187€
21.3.2018 Odber kuchynského odpadu VŽP Inta s.r.o 36€
21.3.2018 odborný seminár Kantorka, n.o 35€
21.3.2018 publikácia právna ochrana zamestnancov Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o 15€
21.3.2018 elektrická energia šj Spp a.s 457€
21.3.2018 elektrická energia zš Spp a.s 286€
23.3.2018 stravné lístky Doxx - stravné lístky, spol s.r.o 619€
26.3.2018 telefón Slovak Telekom a.s 32€
04.4.2018 publikácia integrácia v škole-ZD Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o 70€
06.4.2018 školský materiál CechCompany s.r.o 37€
06.4.2018 licencia Ives Košice 155€
06.4.2018 školské dokumenty Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o 46€
06.4.2018 metodické orgány školy Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o 19€
06.4.2018 elektrina škd Spp a.s 24€
06.4.2018 zemný plyn Spp a.s 1114€
13.4.2018 vodné- stočné Sevak a.s 463€
13.4.2018 telefón Slovak Telekom a.s 49€
13.4.2018 Odber kuchynského odpadu VŽP Inta s.r.o 48€
13.4.2018 štartovné Športový klub Rebels 200€
13.4.2018 Knihy- O dievčine z obrazu Mgr. Michal Pajonk 84€
13.4.2018 Knihy- Dar mravčieho kráľa Mgr. Michal Pajonk 105€
13.4.2018 Knihy- Kysucké rozprávky Mgr. Michal Pajonk 70€
23.4.2018 elektrická energia zš Spp a.s 368€
23.4.2018 elektrická energia šj Spp a.s 474€
23.4.2018 Pracovno zdravotná služba Slavomír Gocál 131€
23.4.2018 PO a BOZP Slavomír Gocál 340€
23.4.2018 telefón Slovak Telekom a.s 32€
23.4.2018 bojlere ELMOP- Eva Moskáľová 250€
30.4.2018 jablká, jablková šťava Pecko František- Terlano 33€
30.4.2018 jablká, jablková šťava Pecko František- Terlano 35€
30.4.2018 jablká, jablková šťava Pecko František- Terlano 33€
30.4.2018 športové potreby LegalSoft s.r.o 241€
30.4.2018 športové potreby Športujeme s.r.o 181€
30.4.2018 florbalové hokejky Florbal . com.s.ro 109€
30.4.2018 športové potreby Mgr.Tibor Nešťák - TIME 143€
30.4.2018 škola v prírode OZ TRAMPTÁRIA 2800€
30.4.2018 náramky ID Športový klub Rebels 132€
07.5.2018 volejbalové lopty Trinet Corp s.r.o 154€
07.5.2018 knihy do knižnice Ing.Miroslav Majkút 30€
07.5.2018 kôš odpadkový CechCompany s.r.o 9€
07.5.2018 zemný plyn Spp a.s 1114€
07.5.2018 elektrina škd Spp a.s 24€
14.5.2018 Zbierky - slovenský jazyk, matematika Školmédia spo. s.r.o 192€
14.5.2018 Renovovaná valcová kazeta Sharp, toner František Šarlina 277€
14.5.2018 servisné práce, Zdroj NovaTech s.r.o 373€
14.5.2018 elektroinštalačné práce ArtTech s.r.o 360€
18.5.2018 Odber kuchynského odpadu VŽP Inta s.r.o 36€
18.5.2018 elektrická energia zš Spp a.s 361€
18.5.2018 publikácia integrácia v škole-máj 18 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o 46€
18.5.2018 elektrická energia šj Spp a.s 306€
18.5.2018 zákazkové šitie- krojové halenky Anna Jurišová-Texanna 384€
24.5.2018 telefón Slovak Telekom a.s 51€
24.5.2018 telefón Slovak Telekom a.s 28€
04.6.2018 údržba kancel. strojov, softvérov Kovelo elektro, spol s.r.o 480€
04.6.2018 Renovovaná valcová kazeta Sharp František Šarlina 140€
08.6.2018 zástery Anna Plačková 89€
08.6.2018 zemný plyn Spp a.s 1114€
08.6.2018 elektrina škd Spp a.s 24€
08.6.2018 GDPR Bros Computing, s.r.o 370€
08.6.2018 školské dokumenty Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o 46€
08.6.2018 Toner Konica, Epson M200 František Šarlina 133€
08.6.2018 školský materiál CechCompany s.r.o 43€
08.6.2018 telefón Slovak Telekom a.s 49€
12.6.2018 stravné lístky Doxx - stravné lístky, spol s.r.o 4€
18.6.2018 školský materiál Ševt a.s 99€
18.6.2018 Odber kuchynského odpadu VŽP Inta s.r.o 24€
18.6.2018 PO a BOZP Slavomír Gocál 340€
18.6.2018 Pracovno zdravotná služba Slavomír Gocál 131€
18.6.2018 elektrická energia zš Spp a.s 414€
18.6.2018 elektrická energia šj Spp a.s 305€
09.7.2018 materiál krúžky CechCompany s.r.o 235€
09.7.2018 Inštalácia RACK Switch Peter Gaňa-Počítače 252€
09.7.2018 publikácia zverejňovanie zmlúv ,faktur Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o 17€
09.7.2018 telefón Slovak Telekom a.s 21€
09.7.2018 publikácia zverejňovanie zmlúv ,faktur Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o
10.7.2018 telefón Slovak Telekom a.s 50€
10.7.2018 zemný plyn Spp a.s 1114€
10.7.2018 elektrina škd Spp a.s 24€
10.7.2018 vodné- stočné Sevak a.s 477€
10.7.2018 stravné lístky Doxx - stravné lístky, spol s.r.o 1€
10.7.2018 ústava SR PORADCA s.r.o 10€
10.7.2018 jablká, jablková šťava Pecko František- Terlano 68€
10.7.2018 jablká, jablková šťava Pecko František- Terlano 70€
16.7.2018 oprava kotla promos trading s.r.o 101€
16.7.2018 Odber kuchynského odpadu VŽP Inta s.r.o 48€
16.7.2018 elektrická energia zš Spp a.s 380€
16.7.2018 elektrická energia šj Spp a.s 229€
16.7.2018 balíček k licencií KOMENSKY s.r.o 18€
01.8.2018 telefón Slovak Telekom a.s 20€
03.8.2018 zemný plyn Spp a.s 1114€
03.8.2018 elektrina škd Spp a.s 24€
06.8.2018 školské dokumenty jún 2018 Ševt a.s 89€
07.8.2018 telefón Slovak Telekom a.s 49€
10.8.2018 licencia Wolters Kluwer SR s.r.o 129€
10.8.2018 natieračské práce 7.B Radoslav Bartoš 480€
10.8.2018 maliarské práce šj - priestory kuchyne Radoslav Bartoš 120€
10.8.2018 maliarské práce 7.B Radoslav Bartoš 950€
27.8.2018 publikácia integrácia v škole-august18 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o 46€
27.8.2018 ročná podpora Kerber SOMI Systems a.s 516€
27.8.2018 telefón Slovak Telekom a.s 19€
27.8.2018 elektrická energia zš Spp a.s 206€
27.8.2018 elektrická energia šj Spp a.s 92€
06.9.2018 školský materiál CechCompany s.r.o 121€
06.9.2018 Toner František Šarlina 102€
06.9.2018 špongia Meggy s.r.o 34€
06.9.2018 elektrina škd Spp a.s 24€
06.9.2018 doména EXO TECHNOLOGIES spol. s.r.o 42€
06.9.2018 zemný plyn Spp a.s 1114€
12.9.2018 oprava kotla Fagor promos trading s.r.o 47€
12.9.2018 stravné lístky Doxx - stravné lístky, spol s.r.o 655€
12.9.2018 prvouky Aitec s.r.o 92€
12.9.2018 šk.dokumenty -sept.18+bonus Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o 46€
12.9.2018 telefón Slovak Telekom a.s 49€
14.9.2018 šatníkové skrinky MY DVA Slovakia s.r.o 6468€
20.9.2018 FA -školska jedáleň Dadavatelia- skolska jedalen
21.9.2018 školské tlačivá Ševt a.s 8€
25.9.2018 časopis Škola 2018 MarianMedlen -JurisDat 25€
25.9.2018 PC,Tlačiareň EPSON NovaTech s.r.o 723€
25.9.2018 telefón Slovak Telekom a.s 21€
25.9.2018 elektrická energia šj Spp a.s 151€
25.9.2018 elektrická energia zš Spp a.s 67€
25.9.2018 revízia komína a dymovodov Radoslav Vrábel-KOMINARSTVO 45€
05.10.2018 FA -školska jedáleň- potraviny Faktury školská jedáleň
05.10.2018 zemný plyn Spp a.s 1114€
05.10.2018 PO a BOZP Slavomír Gocál 340€
05.10.2018 Pracovno zdravotná služba Slavomír Gocál 131€
05.10.2018 elektrina škd Spp a.s 24€
08.10.2018 poplatok za seminár Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o 39€
10.10.2018 telefón Slovak Telekom a.s 49€
10.10.2018 vodné- stočné Sevak a.s 437€
10.10.2018 CD k prírodovede Aitec s.r.o 66€
10.10.2018 školenie Ives Košice 105€
10.10.2018 poistenie Generali poisťovňa a.s 1019€
12.10.2018 FA -školska jedáleň- potraviny Faktury školská jedáleň
15.10.2018 mapy CBS spol.s.ro 174€
18.10.2018 Normy 1.9.2018 Tlačiareň IRIS 44€
18.10.2018 elektrická energia šj Spp a.s 245€
18.10.2018 publikácia integrácia v škole- okt.18 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o 46€
18.10.2018 elektrická energia zš Spp a.s 358€
18.10.2018 FA -školska jedáleň- potraviny Faktury školská jedáleň
22.10.2018 elektrina škd Spp a.s 24€
22.10.2018 telefón Slovak Telekom a.s 21€
26.10.2018 šk.dokumenty -okt.18+bonus Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o 45€
26.10.2018 materiál krúžk Mgnet plus,s.r.o 160€
26.10.2018 Odber kuchynského odpadu september DF Družstvo s.r.o 12€
26.10.2018 kovová skriňa. stojan na bicykle AJ Produkty 399€
26.10.2018 FA -školska jedáleň- potraviny Dadavatelia- skolska jedalen
09.11.2018 FA -školska jedáleň- potraviny Faktury školská jedáleň
09.11.2018 aSc Agenda ASC Applied Software Consultans,s.ro 159€
09.11.2018 telefón Slovak Telekom a.s 50€
09.11.2018 zemný plyn Spp a.s 1114€
09.11.2018 sada palíc Intercross Športujeme, s.r.o 189€
09.11.2018 prístup do databázy alf PcProfi s.r.o 199€
14.11.2018 virtuálna knižnica KOMENSKY s.r.o 198€
14.11.2018 konvektomat promos trading s.r.o 4698€
14.11.2018 FA -školska jedáleň- potraviny Faktury školská jedáleň
19.11.2018 elektrická energia zš Spp a.s 397€
19.11.2018 školské ovocie Obim s.r.o 84€
19.11.2018 elektrická energia šj Spp a.s 408€
22.11.2018 FA -školska jedáleň- potraviny Faktury školská jedáleň
26.11.2018 stravné lístky Doxx - stravné lístky, spol s.r.o 367€
26.11.2018 Odber kuchynského odpadu VŽP DF Družstvo s.r.o 2€
26.11.2018 prehliadka a oprava siete Peter Gaňa-Počítače 150€
26.11.2018 materiál krúžk lopty, čisla štartovné Krimar s.r.o 206€
26.11.2018 telefón Slovak Telekom a.s 23€
26.11.2018 balíček k licencií Publicom 399€
27.11.2018 čistiace prostridky šj AMD-M s.r.o 294€
27.11.2018 stoličky a stôl škd Insgraf s.r.o 919€
27.11.2018 Poradač s kapsou CechCompany s.r.o 16€
27.11.2018 papier, potvrdenka s juxtou CechCompany s.r.o 87€
30.11.2018 FA -školska jedáleň- potraviny Faktury školská jedáleň
05.12.2018 regále do čitateľského kútika František Ondrejáš 252€
05.12.2018 PO a BOZP Slavomír Gocál 340€
05.12.2018 Pracovno zdravotná služba Slavomír Gocál 131€
05.12.2018 rohož B2B Partner s.r.o 108€
05.12.2018 zemný plyn Spp a.s 1114€
05.12.2018 školský materiál CechCompany s.r.o 61€
05.12.2018 licencia ka.soft sk s.r.o 40€
12.12.2018 FA -školska jedáleň- potraviny Faktury školská jedáleň
12.12.2018 Tlačiareň EPSON, externý disk NovaTech s.r.o 384€
12.12.2018 nábytok BRADOP nábytok 653€
12.12.2018 elektrina škd Spp a.s 24€
12.12.2018 telefón Slovak Telekom a.s 49€
12.12.2018 obklad ,rohovniky KSTORE, s.r.o 178€
12.12.2018 PC Comfort NovaTech s.r.o 489€
12.12.2018 Notebook HP NovaTech s.r.o 450€
13.12.2018 šk.dokumenty december Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o 46€
13.12.2018 Odber kuchynského odpadu VŽP DF Družstvo s.r.o 43€
19.12.2018 šk.dokumenty december Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o 45€
19.12.2018 elektrická energia šj Spp a.s 512€
19.12.2018 telefón Slovak Telekom a.s 22€
19.12.2018 elektrická energia zš Spp a.s 378€
19.12.2018 roletky škd W-aW Wawrzyk Ján 196€
19.12.2018 učebnice Klett nakladatelství s.r.o 87€
21.12.2018 Toner František Šarlina 357€
21.12.2018 školský materiál CechCompany s.r.o 536€
21.12.2018 vodné- stočné Sevak a.s 456€
21.12.2018 školské ovocie Obim s.r.o 42€
21.12.2018 školský materiál CechCompany s.r.o 83€
21.12.2018 školské ovocie Obim s.r.o 84€
21.12.2018 gastronádoba promos trading s.r.o 159€
27.12.2018 vyhotovenie hyg. kútika 1.A Radoslav Bartoš 165€
27.12.2018 natieračské práce 1.A Radoslav Bartoš 585€
27.12.2018 maliarské práce 1.A Radoslav Bartoš 950€
14.1.2019 telefón Slovak Telekom a.s 49€
14.1.2019 členstvo RVC RVC Martin 74€
21.1.2019 stravné lístky Doxx - stravné lístky, spol s.r.o 472€
21.1.2019 preplatok elektrina škd Spp a.s -7€
21.1.2019 elektrická energia šj Spp a.s 291€
21.1.2019 elektrická energia zš Spp a.s 530€
21.1.2019 elektrina škd Spp a.s 25€
21.1.2019 zemný plyn Spp a.s 814€
21.1.2019 preplatok zemny plyn Spp a.s -2461€
21.1.2019 telefón Slovak Telekom a.s 25€
25.1.2019 maľovanie zastupcovňa Radoslav Bartoš 300€
25.1.2019 časopis Škola 2019 MarianMedlen -JurisDat 25€
25.1.2019 GDPR BROS Computing 180€
04.2.2019 posudok telocvičňa Milan Sčury- Projekcia 200€
04.2.2019 Odber kuchynského odpadu január- marec DF Družstvo s.r.o 43€
04.2.2019 školské ovocie Obim s.r.o 42€
07.2.2019 potraviny šj Nordfood s.r.o 235€
07.2.2019 potraviny šj Hamsal s.r.o
07.2.2019 ročný prístup na vssr Poradca podnikateľa, spol s.r.o 117€
11.2.2019 potraviny šj Hamsal s.r.o 106€
11.2.2019 potraviny šj Hamsal s.r.o 214€
11.2.2019 potraviny šj Qualited s.r.o 97€
11.2.2019 potraviny šj libex s.r.o. 151€
11.2.2019 potraviny šj libex s.r.o. 184€
11.2.2019 potraviny šj TempoVit s.r.o. 295€
11.2.2019 potraviny šj TempoVit s.r.o.
11.2.2019 potraviny šj TempoVit s.r.o. 121€
11.2.2019 potraviny šj Ryba Žilina s.r.o. 54€
11.2.2019 potraviny šj Ryba Žilina s.r.o. 197€
11.2.2019 potraviny šj TempoVit s.r.o. 21€
11.2.2019 potraviny šj Coop spotrebné družstvo 65€
11.2.2019 potraviny šj 76,09 0€
11.2.2019 potraviny šj Koliba s.r.o. 142€
11.2.2019 potraviny šj PeCy s.r.o. 349€
11.2.2019 školské tlačivá Ševt a.s 81€
11.2.2019 zemný plyn Spp a.s 814€
11.2.2019 potraviny šj PeCy s.r.o. 113€
11.2.2019 poistenie Generali poisťovňa a.s 478€
11.2.2019 elektrina škd Spp a.s 25€
11.2.2019 telefón Slovak Telekom a.s 51€
11.2.2019 oprava kopírovacieho stroja František Šarlina 90€
11.2.2019 potraviny šj Bitunok s.r.o. 98€
11.2.2019 potraviny šj Frape s.r.o. 500€
11.2.2019 potraviny šj Hamsal s.r.o 106€
11.2.2019 potraviny šj Koliba s.r.o. 54€
11.2.2019 potraviny šj libex s.r.o. 103€
11.2.2019 potraviny šj PeCy s.r.o. 149€
11.2.2019 potraviny šj PeCy s.r.o. 215€
11.2.2019 potraviny šj Ryba Žilina s.r.o. 185€
11.2.2019 potraviny šj Rajo a.s. 9€
13.2.2019 potraviny šj Koliba s.r.o. 42€
13.2.2019 potraviny šj libex s.r.o.
13.2.2019 potraviny šj Nordfood s.r.o 132€
14.2.2019 potraviny šj Bitunok s.r.o. 90€
14.2.2019 potraviny šj Bitunok s.r.o. 189€
15.2.2019 potraviny šj Ryba Žilina s.r.o. 158€
15.2.2019 potraviny šj Omnia Gastro s.r.o. 86€
15.2.2019 potraviny šj PeCy s.r.o. 199€
15.2.2019 asc rozvrhy ASC Applied Software Consultans,s.ro 63€
15.2.2019 časopis Slavik 2019 Ares spol. s.r.o 3€
15.2.2019 oprava kotla promos trading s.r.o 51€
19.2.2019 potraviny šj TempoVit s.r.o.
19.2.2019 potraviny šj TempoVit s.r.o. 245€
20.2.2019 pracovné zošity
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o

Firma: Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o

Adresa: Heydokova 12-14, 811 08 Bratislava

ICO: 35908718

45€
20.2.2019 telefón
Slovak Telekom a.s

Firma: Slovak Telekom a.s

Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

ICO: 35763469

22€
20.2.2019 publikácia integrácia v škole- feb- 19
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o

Firma: Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o

Adresa: Heydokova 12-14, 811 08 Bratislava

ICO: 35908718

46€
20.2.2019 preprava LV
TOMITOUR s.r.o

Firma: TOMITOUR s.r.o

Adresa: RIeka 1927, 022 01 Čadca

ICO: 46952454

630€
20.2.2019 elektrická energia šj
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

531€
20.2.2019 Faktúra za služby počas LV
Športcentrum Oščadnica s.r.o

Firma: Športcentrum Oščadnica s.r.o

Adresa: Oščadnica 1808, 02301

ICO: 36374920

2880€
20.2.2019 strava počas LV
Gánoczy Július - GáJuS

Firma: Gánoczy Július - GáJuS

Adresa: Komenského 135, 022 01 Čadca

ICO: 10842004

540€
20.2.2019 elektrická energia zš
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

332€
20.2.2019 potraviny šj
Koliba Trade s.r.o.

Firma: Koliba Trade s.r.o.

Adresa: Hriňova

ICO: 46436961

71€
21.2.2019 potravin
Rajo a.s.

Firma: Rajo a.s.

Adresa: Bratislava

ICO: 2020328629

9€
21.2.2019 potraviny šj
Omnia Gastro s.r.o.

Firma: Omnia Gastro s.r.o.

Adresa: Čadca

ICO: 47045116

169€
22.2.2019 oprava kopírovacieho stroja
František Šarlina

Firma: František Šarlina

Adresa: Nesluša 172, 023 41

ICO: 50127675

129€
22.2.2019 potraviny šj
Ryba Žilina s.r.o.

Firma: Ryba Žilina s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31563490

316€
22.2.2019 potraviny šj
TempoVit s.r.o.

Firma: TempoVit s.r.o.

Adresa: Haviřov

ICO: 25900951

148€
22.2.2019 potraviny šj
Pe&Cy s.r.o

Firma: Pe&Cy s.r.o

Adresa: Svrčinovec

ICO: 44203594

73€
22.2.2019 potraviny šj
Pe&Cy s.r.o

Firma: Pe&Cy s.r.o

Adresa: Svrčinovec

ICO: 44203594

267€
26.2.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

151€
27.2.2019 potraviny šj
libex s.r.o.

Firma: libex s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31620795

70€
27.2.2019 potraviny šj
Frape catering s.r.o.

Firma: Frape catering s.r.o.

Adresa: Trnava

ICO: 44178450

114€
27.2.2019 potraviny šj
Bitunok Čadca s.r.o.

Firma: Bitunok Čadca s.r.o.

Adresa: Čadca

ICO: 50369245

118€
28.2.2019 sklo telocvičňa
Sklenarstvo-Štefan Urbaník

Firma: Sklenarstvo-Štefan Urbaník

Adresa: Raková 1035, 02351

ICO: 14163713

60€
28.2.2019 prenájom manažmentu tabletov
DATALAN, a.s

Firma: DATALAN, a.s

Adresa: Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava

ICO: 35810734

25€
28.2.2019 oprava kotla Gastrohaal
Promos trading s.r.o

Firma: Promos trading s.r.o

Adresa: Karolíny Světlé 28/1638,Havírov- Podlesí

ICO: 62362089

114€
28.2.2019 potraviny šj
Pe&Cy s.r.o

Firma: Pe&Cy s.r.o

Adresa: Svrčinovec

ICO: 44203594

189€
28.2.2019 potraviny šj
Coop Jednota Čadca spotr.družstvo

Firma: Coop Jednota Čadca spotr.družstvo

Adresa: Čadca

ICO: 168947

109€
11.3.2019 telefón
Slovak Telekom a.s

Firma: Slovak Telekom a.s

Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

ICO: 35763469

49€
11.3.2019 zemný plyn
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

814€
11.3.2019 elektrina škd
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

25€
11.3.2019 lavice čitateľský kútik
B2B Partner s.r.o

Firma: B2B Partner s.r.o

Adresa: Šulekova 2, 81106 Bratislava

ICO: 44413467

787€
11.3.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

78€
12.3.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

120€
12.3.2019 potraviny šj
libex s.r.o.

Firma: libex s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31620795

153€
13.3.2019 potraviny šj
J&B Unique SK s.r.o.

Firma: J&B Unique SK s.r.o.

Adresa: Šamorín

ICO: 35928182

220€
14.3.2019 potraviny šj
Nordfood s.r.o.

Firma: Nordfood s.r.o.

Adresa: Nové Zámky

ICO: 45702861

99€
18.3.2019 potraviny šj
Pe&Cy s.r.o

Firma: Pe&Cy s.r.o

Adresa: Svrčinovec

ICO: 44203594

18.3.2019 jablko školské ovocie
Obim s.r.o

Firma: Obim s.r.o

Adresa: Nová 4381/4381 , 01851 Nová Dubnica

ICO: 36307777

42€
18.3.2019 elektrická energia šj
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

416€
18.3.2019 elektrická energia zš
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

447€
18.3.2019 telefón
Slovak Telekom a.s

Firma: Slovak Telekom a.s

Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

ICO: 35763469

21€
18.3.2019 oprava podhľadu telocvične
DaPS a.s

Firma: DaPS a.s

Adresa: A.Hlinku 3, 02201 Čadca

ICO: 36377210

1917€
18.3.2019 program WINIBEU, WINPAM
Ives Košice

Firma: Ives Košice

Adresa: Čsl. armády 20, 04118 Košice

ICO: 162957

155€
18.3.2019 revízia komína a dymovodov 2019
Radoslav Vrábel- KOMINÁRSTVO

Firma: Radoslav Vrábel- KOMINÁRSTVO

Adresa: Trnavská 1355/5, 01008 Žilina

ICO: 50628941

45€
19.3.2019 potraviny šj
libex s.r.o.

Firma: libex s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31620795

98€
19.3.2019 potraviny šj
Koliba Trade s.r.o.

Firma: Koliba Trade s.r.o.

Adresa: Hriňova

ICO: 46436961

19.3.2019 potraviny šj
Bitunok Čadca s.r.o.

Firma: Bitunok Čadca s.r.o.

Adresa: Čadca

ICO: 50369245

75€
19.3.2019 potraviny šj
Bitunok Čadca s.r.o.

Firma: Bitunok Čadca s.r.o.

Adresa: Čadca

ICO: 50369245

150€
20.3.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

99€
21.3.2019 potraviny šj
Omnia Gastro s.r.o.

Firma: Omnia Gastro s.r.o.

Adresa: Čadca

ICO: 47045116

62€
21.3.2019 Demontáž podhľadu telocvične
DaPS a.s

Firma: DaPS a.s

Adresa: A.Hlinku 3, 02201 Čadca

ICO: 36377210

3320€
21.3.2019 odvoz smeti
DaPS a.s

Firma: DaPS a.s

Adresa: A.Hlinku 3, 02201 Čadca

ICO: 36377210

1296€
22.3.2019 potraviny šj
Ryba Žilina s.r.o.

Firma: Ryba Žilina s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31563490

125€
22.3.2019 potraviny šj
TempoVit s.r.o.

Firma: TempoVit s.r.o.

Adresa: Haviřov

ICO: 25900951

74€
25.3.2019 potraviny šj
Pe&Cy s.r.o

Firma: Pe&Cy s.r.o

Adresa: Svrčinovec

ICO: 44203594

193€
27.3.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

60€
28.3.2019 potraviny šj
Frape catering s.r.o.

Firma: Frape catering s.r.o.

Adresa: Trnava

ICO: 44178450

101€
28.3.2019 šanóny škola
CechCompany s.r.o

Firma: CechCompany s.r.o

Adresa: Mierová 1742, 02201 Čadca

ICO: 36378119

7€
28.3.2019 Projektor Acer
NovaTech s.r.o

Firma: NovaTech s.r.o

Adresa: Potočná 2835/1A, 02201 Čadca

ICO: 36385719

337€
28.3.2019 Diamond lampa EPSON
Web Retail s.r.o

Firma: Web Retail s.r.o

Adresa: Husinecká 903/10

ICO: 28876431

132€
01.4.2019 potraviny šj
Ryba Žilina s.r.o.

Firma: Ryba Žilina s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31563490

153€
01.4.2019 Toner
office supplies 24 s.r.o

Firma: office supplies 24 s.r.o

Adresa: Zámocka 14, 81101 Bratislava

ICO: 51762315

190€
02.4.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

178€
02.4.2019 potraviny šj
libex s.r.o.

Firma: libex s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31620795

160€
02.4.2019 potraviny šj
Koliba Trade s.r.o.

Firma: Koliba Trade s.r.o.

Adresa: Hriňova

ICO: 46436961

26€
03.4.2019 potraviny šj
Ján Onduš

Firma: Ján Onduš

Adresa: Prievidza

ICO: 41851145

277€
04.4.2019 potraviny šj
TempoVit s.r.o.

Firma: TempoVit s.r.o.

Adresa: Haviřov

ICO: 25900951

67€
04.4.2019 potraviny šj
Rajo a.s.

Firma: Rajo a.s.

Adresa: Bratislava

ICO: 2020328629

7€
04.4.2019 elektrina škd
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

25€
04.4.2019 odborné prehliadky VTZ- plynové a tlakové zariadenie
Ľubomír Pakoš-REVIPLYN

Firma: Ľubomír Pakoš-REVIPLYN

Adresa: 02353, Staškov 500

ICO: 32254008

486€
04.4.2019 zemný plyn
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

814€
04.4.2019 PO a BOZP
Slavomír Gocál

Firma: Slavomír Gocál

Adresa: 02314, Skalité 1253

ICO: 44487703

340€
04.4.2019 Pracovno zdravotná služba
Slavomír Gocál

Firma: Slavomír Gocál

Adresa: 02314, Skalité 1253

ICO: 44487703

131€
05.4.2019 potraviny šj
Pe&Cy s.r.o

Firma: Pe&Cy s.r.o

Adresa: Svrčinovec

ICO: 44203594

198€
05.4.2019 potraviny šj
Ryba Žilina s.r.o.

Firma: Ryba Žilina s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31563490

116€
08.4.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

71€
08.4.2019 potraviny šj
TempoVit s.r.o.

Firma: TempoVit s.r.o.

Adresa: Haviřov

ICO: 25900951

47€
09.4.2019 potraviny šj
Omnia Gastro s.r.o.

Firma: Omnia Gastro s.r.o.

Adresa: Čadca

ICO: 47045116

79€
09.4.2019 potraviny šj
libex s.r.o.

Firma: libex s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31620795

61€
10.4.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

111€
10.4.2019 potraviny šj
Koliba Trade s.r.o.

Firma: Koliba Trade s.r.o.

Adresa: Hriňova

ICO: 46436961

19€
10.4.2019 potraviny šj
Frape catering s.r.o.

Firma: Frape catering s.r.o.

Adresa: Trnava

ICO: 44178450

68€
10.4.2019 potraviny šj
Bitunok Čadca s.r.o.

Firma: Bitunok Čadca s.r.o.

Adresa: Čadca

ICO: 50369245

82€
10.4.2019 telefón
Slovak Telekom a.s

Firma: Slovak Telekom a.s

Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

ICO: 35763469

49€
10.4.2019 študentský časopis
KOMENSKY VIRAL s.r.o

Firma: KOMENSKY VIRAL s.r.o

Adresa: Park Mládeže 1/360, 040 01 Košice

ICO: 52247040

9€
11.4.2019 potraviny šj
TempoVit s.r.o.

Firma: TempoVit s.r.o.

Adresa: Haviřov

ICO: 25900951

66€
11.4.2019 potraviny šj
Bitunok Čadca s.r.o.

Firma: Bitunok Čadca s.r.o.

Adresa: Čadca

ICO: 50369245

66€
11.4.2019 potraviny šj
Pe&Cy s.r.o

Firma: Pe&Cy s.r.o

Adresa: Svrčinovec

ICO: 44203594

209€
12.4.2019 potraviny šj
Ryba Žilina s.r.o.

Firma: Ryba Žilina s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31563490

92€
15.4.2019 čipové karty+ licencia
Disig a.s

Firma: Disig a.s

Adresa: Záhradnícka 151, 82108 Bratislava

ICO: 35975946

70€
15.4.2019 elektrina škd
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

25€
15.4.2019 elektrická energia šj
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

391€
15.4.2019 elektrická energia zš
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

309€
15.4.2019 vodné- stočné
Sevak a.s

Firma: Sevak a.s

Adresa: Bôrická cesta 1960,01057 Žilina

ICO: 36672297

510€
17.4.2019 potraviny šj
libex s.r.o.

Firma: libex s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31620795

59€
24.4.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

90€
24.4.2019 potraviny šj
Rajo a.s.

Firma: Rajo a.s.

Adresa: Bratislava

ICO: 2020328629

19€
24.4.2019 potraviny šj
Bitunok Čadca s.r.o.

Firma: Bitunok Čadca s.r.o.

Adresa: Čadca

ICO: 50369245

131€
24.4.2019 potraviny šj
TempoVit s.r.o.

Firma: TempoVit s.r.o.

Adresa: Haviřov

ICO: 25900951

80€
24.4.2019 telefón
Slovak Telekom a.s

Firma: Slovak Telekom a.s

Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

ICO: 35763469

22€
24.4.2019 publikácia KULIFERDO
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o

Firma: Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o

Adresa: Heydokova 12-14, 811 08 Bratislava

ICO: 35908718

21€
25.4.2019 potraviny šj
Qualited s.r.o

Firma: Qualited s.r.o

Adresa: Galanta

ICO: 36638528

90€
26.4.2019 potraviny šj
Ryba Žilina s.r.o.

Firma: Ryba Žilina s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31563490

160€
29.4.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

118€
30.4.2019 potraviny šj
libex s.r.o.

Firma: libex s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31620795

91€
30.4.2019 potraviny šj
Omnia Gastro s.r.o.

Firma: Omnia Gastro s.r.o.

Adresa: Čadca

ICO: 47045116

45€
02.5.2019 potraviny šj
Koliba Trade s.r.o.

Firma: Koliba Trade s.r.o.

Adresa: Hriňova

ICO: 46436961

79€
02.5.2019 potraviny šj
Pe&Cy s.r.o

Firma: Pe&Cy s.r.o

Adresa: Svrčinovec

ICO: 44203594

54€
02.5.2019 materiál krúžk florbal
necy s.r.o

Firma: necy s.r.o

Adresa: Horní náměstí 839, 76321 Slavičín

ICO: 28285425

161€
02.5.2019 2x USB kľúč
Alza. cz a.s

Firma: Alza. cz a.s

Adresa: Jateční 33a, 17000 Praha 7

ICO: 27082440

61€
02.5.2019 štartovné vo florbale
Športový klub Rebels

Firma: Športový klub Rebels

Adresa: Stummerova 1941/6, 95501 Topoľčany

ICO: 18049249

190€
03.5.2019 potraviny šj
J&B Unique SK s.r.o.

Firma: J&B Unique SK s.r.o.

Adresa: Šamorín

ICO: 35928182

173€
03.5.2019 potraviny šj
Ryba Žilina s.r.o.

Firma: Ryba Žilina s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31563490

88€
06.5.2019 potraviny šj
TempoVit s.r.o.

Firma: TempoVit s.r.o.

Adresa: Haviřov

ICO: 25900951

24€
06.5.2019 potraviny šj
Coop Jednota Čadca spotr.družstvo

Firma: Coop Jednota Čadca spotr.družstvo

Adresa: Čadca

ICO: 168947

61€
06.5.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

208€
06.5.2019 telefón
Slovak Telekom a.s

Firma: Slovak Telekom a.s

Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

ICO: 35763469

49€
06.5.2019 elektrina škd
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

25€
06.5.2019 zemný plyn
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

814€
07.5.2019 potraviny šj
libex s.r.o.

Firma: libex s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31620795

86€
07.5.2019 potraviny šj
Koliba Trade s.r.o.

Firma: Koliba Trade s.r.o.

Adresa: Hriňova

ICO: 46436961

58€
07.5.2019 obuv - futbalový krúžok
MAGNET plus s.r.o

Firma: MAGNET plus s.r.o

Adresa: A.Hlinku 2956, 02201 Čadca

ICO: 36409065

439€
07.5.2019 vodný slíž
Altira s.r.o

Firma: Altira s.r.o

Adresa: Obrancov mieru 354/32

ICO: 50865391

57€
07.5.2019 školské tačivá na rok 2019/2020
Ševt a.s

Firma: Ševt a.s

Adresa: Cementárenská cesta 16, 97472 Banská Bystrica

ICO: 31331131

107€
09.5.2019 potraviny šj
Omnia Gastro s.r.o.

Firma: Omnia Gastro s.r.o.

Adresa: Čadca

ICO: 47045116

123€
10.5.2019 potraviny šj
Ryba Žilina s.r.o.

Firma: Ryba Žilina s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31563490

12€
10.5.2019 odborná prednáška s J.Svobodom
Inšpirácia občianské združenie

Firma: Inšpirácia občianské združenie

Adresa: Stará Kremnička 26, 96501 Žiar nad Hronom

ICO: 51206633

50€
13.5.2019 potraviny šj
Pe&Cy s.r.o

Firma: Pe&Cy s.r.o

Adresa: Svrčinovec

ICO: 44203594

260€
13.5.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

137€
13.5.2019 materiál krúžok
Webdrive spol s.r.o

Firma: Webdrive spol s.r.o

Adresa: Vavilovova 10, 851 01 Bratislava

ICO: 44567456

58€
13.5.2019 potraviny šj
Rajo a.s.

Firma: Rajo a.s.

Adresa: Bratislava

ICO: 2020328629

13€
13.5.2019 potraviny šj
Rajo a.s.

Firma: Rajo a.s.

Adresa: Bratislava

ICO: 2020328629

16€
13.5.2019 vystavenie potvrdenia na asistentov učiteľa
Súkromné centrum špecial.-pedagog. poradenstva

Firma: Súkromné centrum špecial.-pedagog. poradenstva

Adresa: Do Stošky 8, 01004 Žilina

ICO: 42069351

10€
13.5.2019 elektrická energia zš
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

362€
13.5.2019 elektrická energia šj
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

306€
13.5.2019 odber odpadu 4.- 6. mesiac
DF Družstvo, s.r.o

Firma: DF Družstvo, s.r.o

Adresa: Gaštanová 1008/27, 01401 Bytča

ICO: 46916105

43€
15.5.2019 potraviny šj
libex s.r.o.

Firma: libex s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31620795

76€
16.5.2019 potraviny šj
Frape catering s.r.o.

Firma: Frape catering s.r.o.

Adresa: Trnava

ICO: 44178450

129€
17.5.2019 potraviny šj
Ryba Žilina s.r.o.

Firma: Ryba Žilina s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31563490

14€
17.5.2019 potraviny šj
TempoVit s.r.o.

Firma: TempoVit s.r.o.

Adresa: Haviřov

ICO: 25900951

34€
17.5.2019 potraviny šj
TempoVit s.r.o.

Firma: TempoVit s.r.o.

Adresa: Haviřov

ICO: 25900951

79€
17.5.2019 knihy slovenský jazyk
Martinus s.r.o

Firma: Martinus s.r.o

Adresa: Gorkého 4, 036 04 Martin

ICO: 45503249

217€
17.5.2019 Čin- čin- knihy do knižnice
Distribučná agentúra AD REM

Firma: Distribučná agentúra AD REM

Adresa: Mánesovo námestie 6, 85101 Bratislava

ICO: 11782889

118€
17.5.2019 jablková šťava - ovocie
Obim s.r.o

Firma: Obim s.r.o

Adresa: Nová 4381/4381 , 01851 Nová Dubnica

ICO: 36307777

42€
20.5.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

68€
21.5.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

103€
21.5.2019 potraviny šj
libex s.r.o.

Firma: libex s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31620795

65€
21.5.2019 potraviny šj
Koliba Trade s.r.o.

Firma: Koliba Trade s.r.o.

Adresa: Hriňova

ICO: 46436961

62€
22.5.2019 Služby škola v prírode 2018/2019
OZ TRAMPTÁRIA

Firma: OZ TRAMPTÁRIA

Adresa: Okružná 558/27, Veľký Ďur 935 34

ICO: 50448315

3100€
22.5.2019 telefón
Slovak Telekom a.s

Firma: Slovak Telekom a.s

Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

ICO: 35763469

21€
24.5.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

78€
24.5.2019 potraviny šj
Ryba Žilina s.r.o.

Firma: Ryba Žilina s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31563490

74€
24.5.2019 potraviny šj
Omnia Gastro s.r.o.

Firma: Omnia Gastro s.r.o.

Adresa: Čadca

ICO: 47045116

37€
27.5.2019 potraviny šj
Pe&Cy s.r.o

Firma: Pe&Cy s.r.o

Adresa: Svrčinovec

ICO: 44203594

424€
27.5.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

82€
27.5.2019 potraviny šj
Qualited s.r.o

Firma: Qualited s.r.o

Adresa: Galanta

ICO: 36638528

122€
28.5.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

79€
28.5.2019 potraviny šj
Koliba Trade s.r.o.

Firma: Koliba Trade s.r.o.

Adresa: Hriňova

ICO: 46436961

95€
28.5.2019 potraviny šj
libex s.r.o.

Firma: libex s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31620795

84€
28.5.2019 športové potreby na krúžok
Športujeme s.r.o

Firma: Športujeme s.r.o

Adresa: Ipeľská 13, 821 07 Bratislava

ICO: 44484828

499€
29.5.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

93€
04.6.2019 stravné lístky
DOXX-stravné lístky, spol. s.r.o

Firma: DOXX-stravné lístky, spol. s.r.o

Adresa: Kálov 356, 01001 Žilina

ICO: 36391000

636€
04.6.2019 potraviny šj
Omnia Gastro s.r.o.

Firma: Omnia Gastro s.r.o.

Adresa: Čadca

ICO: 47045116

63€
04.6.2019 potraviny šj
Omnia Gastro s.r.o.

Firma: Omnia Gastro s.r.o.

Adresa: Čadca

ICO: 47045116

63€
04.6.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

169€
04.6.2019 potraviny šj
J&B Unique SK s.r.o.

Firma: J&B Unique SK s.r.o.

Adresa: Šamorín

ICO: 35928182

68€
05.6.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

77€
05.6.2019 potraviny šj
libex s.r.o.

Firma: libex s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31620795

115€
10.6.2019 potraviny šj
Ryba Žilina s.r.o.

Firma: Ryba Žilina s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31563490

156€
10.6.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

63€
10.6.2019 elektrina škd
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

25€
10.6.2019 zemný plyn
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

814€
10.6.2019 telefón
Slovak Telekom a.s

Firma: Slovak Telekom a.s

Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

ICO: 35763469

49€
10.6.2019 asc agenda žiakov
ASC Applied Software Consultans,s.ro

Firma: ASC Applied Software Consultans,s.ro

Adresa: Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava

ICO: 31361161

159€
10.6.2019 elektrina zš
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

396€
10.6.2019 elektrina šj
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

401€
10.6.2019 krpce na krúžok
Monika Najdeková

Firma: Monika Najdeková

Adresa: Raková 824, 02351

ICO: 47907967

480€
12.6.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

63€
13.6.2019 PO a BOZP
Slavomír Gocál

Firma: Slavomír Gocál

Adresa: 02314, Skalité 1253

ICO: 44487703

340€
13.6.2019 pracovno- zdravotná služba
Slavomír Gocál

Firma: Slavomír Gocál

Adresa: 02314, Skalité 1253

ICO: 44487703

131€
13.6.2019 revízia Hydrantov
ArtTech s.r.o

Firma: ArtTech s.r.o

Adresa: Skalité 1253, 023 14

ICO: 47819162

105€
13.6.2019 revízia el. inštalácie
ArtTech s.r.o

Firma: ArtTech s.r.o

Adresa: Skalité 1253, 023 14

ICO: 47819162

395€
13.6.2019 strelecký krúžok- materiál
BULLET PROJECT s.r.o

Firma: BULLET PROJECT s.r.o

Adresa: U Staré elektrárny 291/11, 7100 Ostrava

ICO: 28618475

163€
14.6.2019 potraviny šj
Ryba Žilina s.r.o.

Firma: Ryba Žilina s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31563490

98€
17.6.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

189€
17.6.2019 potraviny šj
libex s.r.o.

Firma: libex s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31620795

73€
17.6.2019 potraviny šj
Pe&Cy s.r.o

Firma: Pe&Cy s.r.o

Adresa: Svrčinovec

ICO: 44203594

409€
18.6.2019 potraviny šj
Koliba Trade s.r.o.

Firma: Koliba Trade s.r.o.

Adresa: Hriňova

ICO: 46436961

11€
18.6.2019 potraviny šj
TempoVit s.r.o.

Firma: TempoVit s.r.o.

Adresa: Haviřov

ICO: 25900951

6€
19.6.2019 potraviny šj
libex s.r.o.

Firma: libex s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31620795

101€
19.6.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

78€
21.6.2019 potraviny šj
Ryba Žilina s.r.o.

Firma: Ryba Žilina s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31563490

136€
21.6.2019 telefón
Slovak Telekom a.s

Firma: Slovak Telekom a.s

Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

ICO: 35763469

20€
21.6.2019 čistiace prostriedky
BAL SLOVAKIA s.r.o

Firma: BAL SLOVAKIA s.r.o

Adresa: Vysokoškolákov 8511/10, Žilina 01008

ICO: 36396044

725€
24.6.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

144€
25.6.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

191€
26.6.2019 potraviny šj
Omnia Gastro s.r.o.

Firma: Omnia Gastro s.r.o.

Adresa: Čadca

ICO: 47045116

32€
26.6.2019 tonery
František Šarlina

Firma: František Šarlina

Adresa: Nesluša 172, 023 41

ICO: 50127675

164€
26.6.2019 školské tlačiva
Ševt a.s

Firma: Ševt a.s

Adresa: Cementárenská cesta 16, 97472 Banská Bystrica

ICO: 31331131

140€
26.6.2019 vodné- stočné
Sevak a.s

Firma: Sevak a.s

Adresa: Bôrická cesta 1960,01057 Žilina

ICO: 36672297

389€
26.6.2019 doplnené vydanie publikácie
Nakladatelství FORUM s.r.o

Firma: Nakladatelství FORUM s.r.o

Adresa: Seberíniho 1, 821 03, Bratislava

ICO: 46490213

65€
26.6.2019 oblečenie strelecký krúžok
RADOLSKY REKLAMA s.r.o

Firma: RADOLSKY REKLAMA s.r.o

Adresa: Svrčinovec 118, 023 12, Svrčinovec

ICO: 36821373

126€
27.6.2019 potraviny šj
Pe&Cy s.r.o

Firma: Pe&Cy s.r.o

Adresa: Svrčinovec

ICO: 44203594

456€
09.7.2019 zemný plyn
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

814€
09.7.2019 elektrina škd
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

25€
09.7.2019 telefón
Slovak Telekom a.s

Firma: Slovak Telekom a.s

Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

ICO: 35763469

49€
09.7.2019 notebooky
MP Comp., s.r.o

Firma: MP Comp., s.r.o

Adresa: Chalupkova 158/74, 02201 Čadca

ICO: 46358935

876€
09.7.2019 materiál kancelársky
CechCompany s.r.o

Firma: CechCompany s.r.o

Adresa: Mierová 1742, 02201 Čadca

ICO: 36378119

117€
09.7.2019 notebooky
MP Comp., s.r.o

Firma: MP Comp., s.r.o

Adresa: Chalupkova 158/74, 02201 Čadca

ICO: 46358935

876€
16.7.2019 elektrina šj
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

211€
16.7.2019 elektrina zš
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

320€
16.7.2019 špongia na tabuľu
MEGGY s.r.o

Firma: MEGGY s.r.o

Adresa: Staničná 26 , 951 73 ,Jelenec

ICO: 36535290

34€
23.7.2019 stravné lístky
DOXX-stravné lístky, spol. s.r.o

Firma: DOXX-stravné lístky, spol. s.r.o

Adresa: Kálov 356, 01001 Žilina

ICO: 36391000

927€
23.7.2019 telefón
Slovak Telekom a.s

Firma: Slovak Telekom a.s

Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

ICO: 35763469

20€
23.7.2019 licencia
Wolters Kluwer SR s.r.o

Firma: Wolters Kluwer SR s.r.o

Adresa: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava

ICO: 31348262

64€
07.8.2019 elektrina škd
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

25€
07.8.2019 zemný plyn
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

814€
07.8.2019 telefón
Slovak Telekom a.s

Firma: Slovak Telekom a.s

Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

ICO: 35763469

49€
09.8.2019 elektrina šj
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

60€
20.8.2019 elektrina zš
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

153€
20.8.2019 Bez kriedy Plus
KOMENSKY s.r.o

Firma: KOMENSKY s.r.o

Adresa: Park Mládeže 1, 04001 Košice

ICO: 43908977

18€
21.8.2019 telefón
Slovak Telekom a.s

Firma: Slovak Telekom a.s

Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

ICO: 35763469

21€
30.8.2019 priestor pre web
EXO TECHNOLOGIES s.r.o

Firma: EXO TECHNOLOGIES s.r.o

Adresa: Košická 6, 82109 Bratislava

ICO: 36485161

42€
30.8.2019 podpora Kerber
SOMI Systems a.s

Firma: SOMI Systems a.s

Adresa: Lazová 69, 97401 Banská Bystrica

ICO: 36041432

516€
04.9.2019 telefón
Slovak Telekom a.s

Firma: Slovak Telekom a.s

Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

ICO: 35763469

49€
04.9.2019 stoly a stoličky do jedálne
K-Ten KOVO s.r.o

Firma: K-Ten KOVO s.r.o

Adresa: Vysoká nad Kysucou 1279, 02355

ICO: 36418447

1038€
04.9.2019 zemný plyn
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

814€
04.9.2019 elektrina škd
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

25€
04.9.2019 prvouka pre druhákov
Aitec s.r.o

Firma: Aitec s.r.o

Adresa: Slovinská 12, 821 04 Bratislava

ICO: 43829171

62€
04.9.2019 revízia komínov a dymovodov
Radoslav Vrábel- KOMINÁRSTVO

Firma: Radoslav Vrábel- KOMINÁRSTVO

Adresa: Trnavská 1355/5, 01008 Žilina

ICO: 50628941

45€
09.9.2019 potraviny šj
libex s.r.o.

Firma: libex s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31620795

219€
09.9.2019 potraviny šj
Qualited s.r.o

Firma: Qualited s.r.o

Adresa: Galanta

ICO: 36638528

216€
09.9.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

180€
09.9.2019 potraviny šj
TempoVit s.r.o.

Firma: TempoVit s.r.o.

Adresa: Haviřov

ICO: 25900951

204€
09.9.2019 potraviny šj
J&B Unique SK s.r.o.

Firma: J&B Unique SK s.r.o.

Adresa: Šamorín

ICO: 35928182

484€
09.9.2019 potraviny šj
Rajo a.s.

Firma: Rajo a.s.

Adresa: Bratislava

ICO: 2020328629

14€
09.9.2019 potraviny šj
Ryba Žilina s.r.o.

Firma: Ryba Žilina s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31563490

209€
09.9.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

325€
16.9.2019 potraviny šj
Pe&Cy s.r.o

Firma: Pe&Cy s.r.o

Adresa: Svrčinovec

ICO: 44203594

552€
16.9.2019 potraviny šj
Ryba Žilina s.r.o.

Firma: Ryba Žilina s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31563490

264€
16.9.2019 potraviny šj
TempoVit s.r.o.

Firma: TempoVit s.r.o.

Adresa: Haviřov

ICO: 25900951

221€
16.9.2019 potraviny šj
Omnia Gastro s.r.o.

Firma: Omnia Gastro s.r.o.

Adresa: Čadca

ICO: 47045116

139€
16.9.2019 potraviny šj
Frape catering s.r.o.

Firma: Frape catering s.r.o.

Adresa: Trnava

ICO: 44178450

156€
16.9.2019 potraviny šj
Koliba Trade s.r.o.

Firma: Koliba Trade s.r.o.

Adresa: Hriňova

ICO: 46436961

43€
16.9.2019 potraviny šj
libex s.r.o.

Firma: libex s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31620795

75€
18.9.2019 elektricka energia šj
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

89€
18.9.2019 elektrina zš
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

175€
18.9.2019 telefón
Slovak Telekom a.s

Firma: Slovak Telekom a.s

Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

ICO: 35763469

24€
20.9.2019 potraviny šj
libex s.r.o.

Firma: libex s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31620795

52€
20.9.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

276€
20.9.2019 potraviny šj
libex s.r.o.

Firma: libex s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31620795

75€
20.9.2019 potraviny šj
Frape catering s.r.o.

Firma: Frape catering s.r.o.

Adresa: Trnava

ICO: 44178450

188€
20.9.2019 potraviny šj
TempoVit s.r.o.

Firma: TempoVit s.r.o.

Adresa: Haviřov

ICO: 25900951

235€
20.9.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

89€
20.9.2019 potraviny šj
Ryba Žilina s.r.o.

Firma: Ryba Žilina s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31563490

216€
20.9.2019 potraviny šj
Rajo a.s.

Firma: Rajo a.s.

Adresa: Bratislava

ICO: 2020328629

18€
20.9.2019 učebnice angličtiny
Richard Šrobár- Littera

Firma: Richard Šrobár- Littera

Adresa: M.R.Štefánika 22 , 036 01

ICO: 33580511

1001€
20.9.2019 notebooky - el. žiacka knižka
MP Comp., s.r.o

Firma: MP Comp., s.r.o

Adresa: Chalupkova 158/74, 02201 Čadca

ICO: 46358935

876€
20.9.2019 notebooky - el. žiacka knižka
MP Comp., s.r.o

Firma: MP Comp., s.r.o

Adresa: Chalupkova 158/74, 02201 Čadca

ICO: 46358935

876€
23.9.2019 školské tlačiva
Ševt a.s

Firma: Ševt a.s

Adresa: Cementárenská cesta 16, 97472 Banská Bystrica

ICO: 31331131

9€
23.9.2019 stravné lístky
DOXX-stravné lístky, spol. s.r.o

Firma: DOXX-stravné lístky, spol. s.r.o

Adresa: Kálov 356, 01001 Žilina

ICO: 36391000

389€
27.9.2019 Študenský časopis Bez námahy
KOMENSKY VIRAL s.r.o

Firma: KOMENSKY VIRAL s.r.o

Adresa: Park Mládeže 1/360, 040 01 Košice

ICO: 52247040

48€
27.9.2019 aSc Agenda Komplet
ASC Applied Software Consultans,s.ro

Firma: ASC Applied Software Consultans,s.ro

Adresa: Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava

ICO: 31361161

240€
27.9.2019 potraviny šj
Ryba Žilina s.r.o.

Firma: Ryba Žilina s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31563490

289€
27.9.2019 potraviny šj
Qualited s.r.o

Firma: Qualited s.r.o

Adresa: Galanta

ICO: 36638528

78€
27.9.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

91€
27.9.2019 potraviny šj
Koliba Trade s.r.o.

Firma: Koliba Trade s.r.o.

Adresa: Hriňova

ICO: 46436961

49€
27.9.2019 potraviny šj
libex s.r.o.

Firma: libex s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31620795

127€
27.9.2019 potraviny šj
TempoVit s.r.o.

Firma: TempoVit s.r.o.

Adresa: Haviřov

ICO: 25900951

133€
30.9.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

236€
07.10.2019 potraviny šj
TempoVit s.r.o.

Firma: TempoVit s.r.o.

Adresa: Haviřov

ICO: 25900951

101€
07.10.2019 potraviny šj
Ryba Žilina s.r.o.

Firma: Ryba Žilina s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31563490

214€
07.10.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

89€
07.10.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

149€
07.10.2019 potraviny šj
J&B Unique SK s.r.o.

Firma: J&B Unique SK s.r.o.

Adresa: Šamorín

ICO: 35928182

259€
07.10.2019 potraviny šj
Koliba Trade s.r.o.

Firma: Koliba Trade s.r.o.

Adresa: Hriňova

ICO: 46436961

53€
07.10.2019 potraviny šj
Frape catering s.r.o.

Firma: Frape catering s.r.o.

Adresa: Trnava

ICO: 44178450

316€
07.10.2019 potraviny šj
libex s.r.o.

Firma: libex s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31620795

69€
07.10.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

145€
07.10.2019 potraviny šj
TempoVit s.r.o.

Firma: TempoVit s.r.o.

Adresa: Haviřov

ICO: 25900951

74€
07.10.2019 potraviny šj
Pe&Cy s.r.o

Firma: Pe&Cy s.r.o

Adresa: Svrčinovec

ICO: 44203594

139€
08.10.2019 vodné- stočné
Sevak a.s

Firma: Sevak a.s

Adresa: Bôrická cesta 1960,01057 Žilina

ICO: 36672297

169€
08.10.2019 odber odpadu september 2019
DF Družstvo, s.r.o

Firma: DF Družstvo, s.r.o

Adresa: Gaštanová 1008/27, 01401 Bytča

ICO: 46916105

14€
08.10.2019 telefón
Slovak Telekom a.s

Firma: Slovak Telekom a.s

Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

ICO: 35763469

51€
08.10.2019 elektrina škd
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

25€
08.10.2019 zemný plyn
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

814€
08.10.2019 školské potreby
Cechcompany s.r.o

Firma: Cechcompany s.r.o

Adresa: Mierová 1742, 02201Čadca

ICO: 36378119

21€
08.10.2019 el. váhy šj
PEJM s.r.o

Firma: PEJM s.r.o

Adresa: RAková 695,02351

ICO: 50636197

143€
08.10.2019 Demontáž drevených gulatin
FF-BAU s.r.o

Firma: FF-BAU s.r.o

Adresa: Milošová 469, 02201

ICO: 51706245

700€
11.10.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

90€
11.10.2019 potraviny šj
Koliba Trade s.r.o.

Firma: Koliba Trade s.r.o.

Adresa: Hriňova

ICO: 46436961

53€
11.10.2019 potraviny šj
Omnia Gastro s.r.o.

Firma: Omnia Gastro s.r.o.

Adresa: Čadca

ICO: 47045116

164€
11.10.2019 potraviny šj
Ryba Žilina s.r.o.

Firma: Ryba Žilina s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31563490

20€
11.10.2019 potraviny šj
libex s.r.o.

Firma: libex s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31620795

154€
11.10.2019 potraviny šj
Ryba Žilina s.r.o.

Firma: Ryba Žilina s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31563490

269€
11.10.2019 potraviny šj
TempoVit s.r.o.

Firma: TempoVit s.r.o.

Adresa: Haviřov

ICO: 25900951

273€
14.10.2019 potraviny šj
Pe&Cy s.r.o

Firma: Pe&Cy s.r.o

Adresa: Svrčinovec

ICO: 44203594

292€
15.10.2019 Pracovno- zdravotná služba
Slavomír Gocál

Firma: Slavomír Gocál

Adresa: 02314, Skalité 1253

ICO: 44487703

131€
15.10.2019 PO a BOZP
Slavomír Gocál

Firma: Slavomír Gocál

Adresa: 02314, Skalité 1253

ICO: 44487703

340€
15.10.2019 elektrina školská jedáleň
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

394€
15.10.2019 elektrina zš
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

350€
16.10.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

201€
16.10.2019 potraviny šj
libex s.r.o.

Firma: libex s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31620795

192€
16.10.2019 potraviny šj
Koliba Trade s.r.o.

Firma: Koliba Trade s.r.o.

Adresa: Hriňova

ICO: 46436961

65€
16.10.2019 potraviny šj
Frape catering s.r.o.

Firma: Frape catering s.r.o.

Adresa: Trnava

ICO: 44178450

261€
21.10.2019 potraviny šj
Pe&Cy s.r.o

Firma: Pe&Cy s.r.o

Adresa: Svrčinovec

ICO: 44203594

147€
21.10.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

113€
21.10.2019 potraviny šj
TempoVit s.r.o.

Firma: TempoVit s.r.o.

Adresa: Haviřov

ICO: 25900951

380€
21.10.2019 potraviny šj
libex s.r.o.

Firma: libex s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31620795

109€
22.10.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

259€
22.10.2019 potraviny šj
Koliba Trade s.r.o.

Firma: Koliba Trade s.r.o.

Adresa: Hriňova

ICO: 46436961

121€
22.10.2019 školské ovocie
Obim s.r.o

Firma: Obim s.r.o

Adresa: Nová 4381/4381 , 01851 Nová Dubnica

ICO: 36307777

77€
22.10.2019 telefón
Slovak Telekom a.s

Firma: Slovak Telekom a.s

Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

ICO: 35763469

27€
23.10.2019 potraviny šj
Ryba Žilina s.r.o.

Firma: Ryba Žilina s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31563490

25.10.2019 potraviny šj
Qualited s.r.o

Firma: Qualited s.r.o

Adresa: Galanta

ICO: 36638528

251€
25.10.2019 potraviny šj
Ryba Žilina s.r.o.

Firma: Ryba Žilina s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31563490

25.10.2019 telefón
Slovak Telekom a.s

Firma: Slovak Telekom a.s

Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

ICO: 35763469

49€
28.10.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

101€
29.10.2019 potraviny šj
Pe&Cy s.r.o

Firma: Pe&Cy s.r.o

Adresa: Svrčinovec

ICO: 44203594

297€
29.10.2019 potraviny šj
TempoVit s.r.o.

Firma: TempoVit s.r.o.

Adresa: Haviřov

ICO: 25900951

71€
29.10.2019 potraviny šj
Frape catering s.r.o.

Firma: Frape catering s.r.o.

Adresa: Trnava

ICO: 44178450

447€
05.11.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

142€
05.11.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

188€
05.11.2019 potraviny šj
libex s.r.o.

Firma: libex s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31620795

06.11.2019 potraviny šj
Koliba Trade s.r.o.

Firma: Koliba Trade s.r.o.

Adresa: Hriňova

ICO: 46436961

110€
06.11.2019 potraviny šj
Omnia Gastro s.r.o.

Firma: Omnia Gastro s.r.o.

Adresa: Čadca

ICO: 47045116

213€
07.11.2019 elektrina škd
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

25€
07.11.2019 zemný plyn
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

814€
07.11.2019 databáza ALF
IŠ Plus s.r.o

Firma: IŠ Plus s.r.o

Adresa: Fintická 14050/119, 08006 Prešov

ICO: 47922460

199€
08.11.2019 potraviny šj
Ryba Žilina s.r.o.

Firma: Ryba Žilina s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31563490

267€
11.11.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

96€
12.11.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

140€
12.11.2019 potraviny šj
Pe&Cy s.r.o

Firma: Pe&Cy s.r.o

Adresa: Svrčinovec

ICO: 44203594

245€
12.11.2019 potraviny šj
Koliba Trade s.r.o.

Firma: Koliba Trade s.r.o.

Adresa: Hriňova

ICO: 46436961

61€
12.11.2019 potraviny šj
libex s.r.o.

Firma: libex s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31620795

195€
13.11.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

118€
13.11.2019 potraviny šj
TempoVit s.r.o.

Firma: TempoVit s.r.o.

Adresa: Haviřov

ICO: 25900951

269€
14.11.2019 potraviny šj
TempoVit s.r.o.

Firma: TempoVit s.r.o.

Adresa: Haviřov

ICO: 25900951

22€
15.11.2019 elektrina zš
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

396€
15.11.2019 elektrina šj
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

420€
15.11.2019 Virtualna knižnica
KOMENSKY s.r.o

Firma: KOMENSKY s.r.o

Adresa: Park Mládeže 1, 04001 Košice

ICO: 43908977

198€
15.11.2019 Datakabinet
PUBLICOM s.r.o

Firma: PUBLICOM s.r.o

Adresa: Poľnohospodárov 6 , 97101 Prievidza

ICO: 36337897

399€
18.11.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

169€
18.11.2019 potraviny šj
Pe&Cy s.r.o

Firma: Pe&Cy s.r.o

Adresa: Svrčinovec

ICO: 44203594

274€
18.11.2019 potraviny šj
Frape catering s.r.o.

Firma: Frape catering s.r.o.

Adresa: Trnava

ICO: 44178450

462€
19.11.2019 potraviny šj
TempoVit s.r.o.

Firma: TempoVit s.r.o.

Adresa: Haviřov

ICO: 25900951

93€
20.11.2019 potraviny šj
libex s.r.o.

Firma: libex s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31620795

85€
20.11.2019 potraviny šj
Koliba Trade s.r.o.

Firma: Koliba Trade s.r.o.

Adresa: Hriňova

ICO: 46436961

53€
20.11.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

165€
20.11.2019 potraviny šj
J&B Unique SK s.r.o.

Firma: J&B Unique SK s.r.o.

Adresa: Šamorín

ICO: 35928182

276€
20.11.2019 telefón
Slovak Telekom a.s

Firma: Slovak Telekom a.s

Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

ICO: 35763469

26€
20.11.2019 čistiace prostriedky šj
BAL SLOVAKIA s.r.o

Firma: BAL SLOVAKIA s.r.o

Adresa: Vysokoškolákov 8511/10, Žilina 01008

ICO: 36396044

217€
20.11.2019 oprava kopírovacieho stroja
František Šarlina

Firma: František Šarlina

Adresa: Nesluša 172, 023 41

ICO: 50127675

80€
20.11.2019 oprava kotla šj
PROMOS trading,spol. s.r.o

Firma: PROMOS trading,spol. s.r.o

Adresa: Karolíny Světlé 1638/28a, 73601 Havířov 1

ICO: 62362089

164€
20.11.2019 školské tlačivá 2018/2019
Ševt a.s

Firma: Ševt a.s

Adresa: Cementárenská cesta 16, 97472 Banská Bystrica

ICO: 31331131

27€
21.11.2019 potraviny šj
Rajo a.s.

Firma: Rajo a.s.

Adresa: Bratislava

ICO: 2020328629

30€
22.11.2019 potraviny šj
Ryba Žilina s.r.o.

Firma: Ryba Žilina s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31563490

374€
26.11.2019 potraviny šj
TempoVit s.r.o.

Firma: TempoVit s.r.o.

Adresa: Haviřov

ICO: 25900951

201€
26.11.2019 potraviny šj
Frape catering s.r.o.

Firma: Frape catering s.r.o.

Adresa: Trnava

ICO: 44178450

130€
26.11.2019 potraviny šj
libex s.r.o.

Firma: libex s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31620795

105€
27.11.2019 materiál - krúžik florbal
necy s.r.o

Firma: necy s.r.o

Adresa: Horní náměstí 839, 76321 Slavičín

ICO: 28285425

396€
27.11.2019 oprava kotla šj
PROMOS trading,spol. s.r.o

Firma: PROMOS trading,spol. s.r.o

Adresa: Karolíny Světlé 1638/28a, 73601 Havířov 1

ICO: 62362089

290€
27.11.2019 tlačivá pre jedáleň
CechCompany s.r.o

Firma: CechCompany s.r.o

Adresa: Mierová 1742, 02201 Čadca

ICO: 36378119

127€
28.11.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

203€
28.11.2019 potraviny šj
Ryba Žilina s.r.o.

Firma: Ryba Žilina s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31563490

149€
28.11.2019 materiál do jedálne
PROMOS trading,spol. s.r.o

Firma: PROMOS trading,spol. s.r.o

Adresa: Karolíny Světlé 1638/28a, 73601 Havířov 1

ICO: 62362089

634€
29.11.2019 potraviny šj
Ryba Žilina s.r.o.

Firma: Ryba Žilina s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31563490

194€
03.12.2019 potraviny šj
Qualited s.r.o

Firma: Qualited s.r.o

Adresa: Galanta

ICO: 36638528

537€
03.12.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

333€
03.12.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

114€
03.12.2019 potraviny šj
libex s.r.o.

Firma: libex s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31620795

142€
03.12.2019 potraviny šj
libex s.r.o.

Firma: libex s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31620795

187€
03.12.2019 potraviny šj
Coop Jednota Čadca spotr.družstvo

Firma: Coop Jednota Čadca spotr.družstvo

Adresa: Čadca

ICO: 168947

106€
06.12.2019 potraviny šj
Pe&Cy s.r.o

Firma: Pe&Cy s.r.o

Adresa: Svrčinovec

ICO: 44203594

178€
06.12.2019 potraviny šj
Ryba Žilina s.r.o.

Firma: Ryba Žilina s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31563490

207€
06.12.2019 krúžok hasiči
Firesystem s.r.o

Firma: Firesystem s.r.o

Adresa: Nižná korňa 501, 02321 Korňa

ICO: 44543697

200€
06.12.2019 sada pohárov
Firesystem s.r.o

Firma: Firesystem s.r.o

Adresa: Nižná korňa 501, 02321 Korňa

ICO: 44543697

58€
06.12.2019 údržba kopírky
František Šarlina

Firma: František Šarlina

Adresa: Nesluša 172, 023 41

ICO: 50127675

120€
06.12.2019 odber odpadu
DF Družstvo, s.r.o

Firma: DF Družstvo, s.r.o

Adresa: Gaštanová 1008/27, 01401 Bytča

ICO: 46916105

43€
06.12.2019 školské ovocie
Obim s.r.o

Firma: Obim s.r.o

Adresa: Nová 4381/4381 , 01851 Nová Dubnica

ICO: 36307777

77€
06.12.2019 školské ovocie
Obim s.r.o

Firma: Obim s.r.o

Adresa: Nová 4381/4381 , 01851 Nová Dubnica

ICO: 36307777

38€
06.12.2019 stravné lístky
DOXX-stravné lístky, spol. s.r.o

Firma: DOXX-stravné lístky, spol. s.r.o

Adresa: Kálov 356, 01001 Žilina

ICO: 36391000

736€
06.12.2019 zemný plyn
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

814€
06.12.2019 elektrina škd
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

25€
06.12.2019 matriál florbalový krúžok
Krimar s.r.o

Firma: Krimar s.r.o

Adresa: Hálkova 1456/11, 736 01 Haviřov

ICO: 28626249

344€
06.12.2019 licencia WINDHM
ka.soft sk s.r.o

Firma: ka.soft sk s.r.o

Adresa: 01354 Kolarovice č. 297

ICO: 36424943

40€
06.12.2019 pracovno- zdravotná služba
Slavomír Gocál

Firma: Slavomír Gocál

Adresa: 02314, Skalité 1253

ICO: 44487703

131€
06.12.2019 PO a BOZP
Slavomír Gocál

Firma: Slavomír Gocál

Adresa: 02314, Skalité 1253

ICO: 44487703

340€
09.12.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

346€
09.12.2019 potraviny šj
Qualited s.r.o

Firma: Qualited s.r.o

Adresa: Galanta

ICO: 36638528

268€
09.12.2019 potraviny šj
TempoVit s.r.o.

Firma: TempoVit s.r.o.

Adresa: Haviřov

ICO: 25900951

88€
10.12.2019 potraviny šj
libex s.r.o.

Firma: libex s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31620795

253€
10.12.2019 potraviny šj
Koliba Trade s.r.o.

Firma: Koliba Trade s.r.o.

Adresa: Hriňova

ICO: 46436961

19€
10.12.2019 elektrina šj
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

506€
10.12.2019 elektrina zš
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

400€
10.12.2019 telefón
Slovak Telekom a.s

Firma: Slovak Telekom a.s

Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

ICO: 35763469

49€
12.12.2019 potraviny šj
Ryba Žilina s.r.o.

Firma: Ryba Žilina s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31563490

87€
12.12.2019 potraviny šj
TempoVit s.r.o.

Firma: TempoVit s.r.o.

Adresa: Haviřov

ICO: 25900951

225€
16.12.2019 potraviny šj
Pe&Cy s.r.o

Firma: Pe&Cy s.r.o

Adresa: Svrčinovec

ICO: 44203594

58€
16.12.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

252€
17.12.2019 telefón
Slovak Telekom a.s

Firma: Slovak Telekom a.s

Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

ICO: 35763469

26€
17.12.2019 notebook, fólia
MP Comp., s.r.o

Firma: MP Comp., s.r.o

Adresa: Chalupkova 158/74, 02201 Čadca

ICO: 46358935

381€
17.12.2019 Čarovné Kysuce
CBS spol, s.r.o

Firma: CBS spol, s.r.o

Adresa: Kynceľová 54, 974 01

ICO: 36754749

429€
17.12.2019 vstavané skrine
František Ondrejáš

Firma: František Ondrejáš

Adresa: Okružná 688,02204

ICO: 14160510

756€
17.12.2019 učebnice NJ
Klett nakladatelství s.r.o

Firma: Klett nakladatelství s.r.o

Adresa: Jičínská 2348/0, 130 00 Praha 3

ICO: 49615645

42€
18.12.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

327€
18.12.2019 Kriéra v školstve
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o

Firma: Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o

Adresa: Heydokova 12-14, 811 08 Bratislava

ICO: 35908718

70€
19.12.2019 potraviny šj
Pe&Cy s.r.o

Firma: Pe&Cy s.r.o

Adresa: Svrčinovec

ICO: 44203594

184€
19.12.2019 vreckový atlas húb
Distribučná agentúra AD REM

Firma: Distribučná agentúra AD REM

Adresa: Mánesovo námestie 6, 85101 Bratislava

ICO: 11782889

71€
19.12.2019 materiál krúžok
Cechcompany s.r.o

Firma: Cechcompany s.r.o

Adresa: Mierová 1742, 02201Čadca

ICO: 36378119

91€
19.12.2019 materiál do školy
CechCompany s.r.o

Firma: CechCompany s.r.o

Adresa: Mierová 1742, 02201 Čadca

ICO: 36378119

158€
19.12.2019 pomôcky chémia
KVANT spol. s.r.o

Firma: KVANT spol. s.r.o

Adresa: FMFI UK, Mlynská dolina 0, 842 48 Bratislava

ICO: 31398294

104€
27.12.2019 Direktor Premium
Wolters Kluwer SR s.r.o

Firma: Wolters Kluwer SR s.r.o

Adresa: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava

ICO: 31348262

132€
27.12.2019 vodné- stočné
Sevak a.s

Firma: Sevak a.s

Adresa: Bôrická cesta 1960,01057 Žilina

ICO: 36672297

542€
27.12.2019 regále, páska čierno- žltá
B2B Partner s.r.o

Firma: B2B Partner s.r.o

Adresa: Šulekova 2, 81106 Bratislava

ICO: 44413467

478€
27.12.2019 kotol K60
PROMOS trading,spol. s.r.o

Firma: PROMOS trading,spol. s.r.o

Adresa: Karolíny Světlé 1638/28a, 73601 Havířov 1

ICO: 62362089

614€
27.12.2019 oprava bojlera
Anton Vrškový

Firma: Anton Vrškový

Adresa: Svrčinovec 765,02312

ICO: 41358821

300€
30.12.2019 materiál do školy
CechCompany s.r.o

Firma: CechCompany s.r.o

Adresa: Mierová 1742, 02201 Čadca

ICO: 36378119

31€
30.12.2019 notebook,rádio
MP Comp., s.r.o

Firma: MP Comp., s.r.o

Adresa: Chalupkova 158/74, 02201 Čadca

ICO: 46358935

872€
30.12.2019 papier,materiál do školy
Cechcompany s.r.o

Firma: Cechcompany s.r.o

Adresa: Mierová 1742, 02201Čadca

ICO: 36378119

713€
30.12.2019 materiál krúžok
KOVY-SK s.r.o

Firma: KOVY-SK s.r.o

Adresa: Staškov 485, 02353

ICO: 50481312

400€
30.12.2019 softvér
Special Consulting Service s.r.o

Firma: Special Consulting Service s.r.o

Adresa: Hanácka 13, 82104 Bratislava

ICO: 44967284

221€
09.1.2020 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

170€
09.1.2020 potraviny šj
libex s.r.o.

Firma: libex s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31620795

102€
10.1.2020 potraviny šj
TempoVit s.r.o.

Firma: TempoVit s.r.o.

Adresa: Haviřov

ICO: 25900951

220€
10.1.2020 potraviny šj
Ryba Žilina s.r.o.

Firma: Ryba Žilina s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31563490

167€
10.1.2020 potraviny šj
Pe&Cy s.r.o

Firma: Pe&Cy s.r.o

Adresa: Svrčinovec

ICO: 44203594

226€
10.1.2020 telefón
Slovak Telekom a.s

Firma: Slovak Telekom a.s

Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

ICO: 35763469

49€
10.1.2020 GDPR
BROS Computing s.r.o

Firma: BROS Computing s.r.o

Adresa: Zádubnie 169, 01003 Žilina

ICO: 36734390

180€
10.1.2020 Vzdelávacie služby
RVC Martin

Firma: RVC Martin

Adresa: Námestie S.H. Vajanského 1, 03601 Martin

ICO: 31938434

74€
13.1.2020 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

305€
14.1.2020 potraviny šj
Qualited s.r.o

Firma: Qualited s.r.o

Adresa: Galanta

ICO: 36638528

312€
14.1.2020 potraviny šj
Koliba Trade s.r.o.

Firma: Koliba Trade s.r.o.

Adresa: Hriňova

ICO: 46436961

104€
15.1.2020 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

151€
15.1.2020 potraviny šj
libex s.r.o.

Firma: libex s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31620795

157€
16.1.2020 potraviny šj
Qualited s.r.o

Firma: Qualited s.r.o

Adresa: Galanta

ICO: 36638528

196€
17.1.2020 potraviny šj
Ryba Žilina s.r.o.

Firma: Ryba Žilina s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31563490

367€
17.1.2020 potraviny šj
Ryba Žilina s.r.o.

Firma: Ryba Žilina s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31563490

19€
17.1.2020 potraviny šj
Pe&Cy s.r.o

Firma: Pe&Cy s.r.o

Adresa: Svrčinovec

ICO: 44203594

232€
20.1.2020 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

308€
20.1.2020 potraviny šj
Rajo a.s.

Firma: Rajo a.s.

Adresa: Bratislava

ICO: 2020328629

12€
20.1.2020 potraviny šj
Rajo a.s.

Firma: Rajo a.s.

Adresa: Bratislava

ICO: 2020328629

22€
20.1.2020 potraviny šj
TempoVit s.r.o.

Firma: TempoVit s.r.o.

Adresa: Haviřov

ICO: 25900951

215€
21.1.2020 zemný plyn
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

890€
21.1.2020 elektrina škd
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

27€
21.1.2020 nedoplatok zemný plyn
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

264€
21.1.2020 elektrina šj
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

472€
21.1.2020 elektrina zš
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

315€
21.1.2020 nedoplatok škd elektrina
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

100€
21.1.2020 oprava kopirky a toner
František Šarlina

Firma: František Šarlina

Adresa: Nesluša 172, 023 41

ICO: 50127675

220€
21.1.2020 inštalácia a spustenie Windows 10
NovaTech s.r.o

Firma: NovaTech s.r.o

Adresa: Potočná 2835/1A, 02201 Čadca

ICO: 36385719

30€
21.1.2020 telefón
Slovak Telekom a.s

Firma: Slovak Telekom a.s

Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

ICO: 35763469

30€
21.1.2020 pistenie budova
Generali poisťovňa a.s

Firma: Generali poisťovňa a.s

Adresa: Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava

ICO: 35709332

478€
21.1.2020 potraviny šj
Koliba Trade s.r.o.

Firma: Koliba Trade s.r.o.

Adresa: Hriňova

ICO: 46436961

53€
21.1.2020 potraviny šj
libex s.r.o.

Firma: libex s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31620795

91€
22.1.2020 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

157€
23.1.2020 potraviny šj
Omnia Gastro s.r.o.

Firma: Omnia Gastro s.r.o.

Adresa: Čadca

ICO: 47045116

71€
24.1.2020 potraviny šj
Pe&Cy s.r.o

Firma: Pe&Cy s.r.o

Adresa: Svrčinovec

ICO: 44203594

233€
24.1.2020 potraviny šj
Ryba Žilina s.r.o.

Firma: Ryba Žilina s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31563490

248€
24.1.2020 potraviny šj
Omnia Gastro s.r.o.

Firma: Omnia Gastro s.r.o.

Adresa: Čadca

ICO: 47045116

265€
27.1.2020 potraviny šj
TempoVit s.r.o.

Firma: TempoVit s.r.o.

Adresa: Haviřov

ICO: 25900951

52€
28.1.2020 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

316€
28.1.2020 potraviny šj
Qualited s.r.o

Firma: Qualited s.r.o

Adresa: Galanta

ICO: 36638528

168€
28.1.2020 potraviny šj
libex s.r.o.

Firma: libex s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31620795

85€
29.1.2020 potraviny šj
Koliba Trade s.r.o.

Firma: Koliba Trade s.r.o.

Adresa: Hriňova

ICO: 46436961

67€
30.1.2020 potraviny šj
Pe&Cy s.r.o

Firma: Pe&Cy s.r.o

Adresa: Svrčinovec

ICO: 44203594

175€
30.1.2020 potraviny šj
TempoVit s.r.o.

Firma: TempoVit s.r.o.

Adresa: Haviřov

ICO: 25900951

103€
30.1.2020 tonery
František Šarlina

Firma: František Šarlina

Adresa: Nesluša 172, 023 41

ICO: 50127675

145€
30.1.2020 výmena regulátorov
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

56€
30.1.2020 časopis Škola2020
Mgr.Martin Medlen- JurisDat

Firma: Mgr.Martin Medlen- JurisDat

Adresa: Ondavská 8, 82108 Bratislava

ICO: 52829821

25€
30.1.2020 ročný prístup vssr
Poradca podnikateľa spol s.r.o

Firma: Poradca podnikateľa spol s.r.o

Adresa: Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina

ICO: 31592503

165€
07.2.2020 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

429€
07.2.2020 potraviny šj
Omnia Gastro s.r.o.

Firma: Omnia Gastro s.r.o.

Adresa: Čadca

ICO: 47045116

245€
07.2.2020 potraviny šj
Koliba Trade s.r.o.

Firma: Koliba Trade s.r.o.

Adresa: Hriňova

ICO: 46436961

117€
07.2.2020 potraviny šj
Frape catering s.r.o.

Firma: Frape catering s.r.o.

Adresa: Trnava

ICO: 44178450

124€
07.2.2020 potraviny šj
Ryba Žilina s.r.o.

Firma: Ryba Žilina s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31563490

103€
07.2.2020 potraviny šj
Omnia Gastro s.r.o.

Firma: Omnia Gastro s.r.o.

Adresa: Čadca

ICO: 47045116

233€
07.2.2020 potraviny šj
Pe&Cy s.r.o

Firma: Pe&Cy s.r.o

Adresa: Svrčinovec

ICO: 44203594

535€
07.2.2020 potraviny šj
Coop Jednota Čadca spotr.družstvo

Firma: Coop Jednota Čadca spotr.družstvo

Adresa: Čadca

ICO: 168947

137€
10.2.2020 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

10.2.2020 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

377€
10.2.2020 potraviny šj
Qualited s.r.o

Firma: Qualited s.r.o

Adresa: Galanta

ICO: 36638528

64€
11.2.2020 potraviny šj
TempoVit s.r.o.

Firma: TempoVit s.r.o.

Adresa: Haviřov

ICO: 25900951

158€
12.2.2020 potraviny šj
libex s.r.o.

Firma: libex s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31620795

50€
12.2.2020 tlačivá pre školu
Ševt a.s

Firma: Ševt a.s

Adresa: Cementárenská cesta 16, 97472 Banská Bystrica

ICO: 31331131

7€
12.2.2020 telefón
Slovak Telekom a.s

Firma: Slovak Telekom a.s

Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

ICO: 35763469

49€
12.2.2020 stravné lístky
DOXX-stravné lístky, spol. s.r.o

Firma: DOXX-stravné lístky, spol. s.r.o

Adresa: Kálov 356, 01001 Žilina

ICO: 36391000

697€
12.2.2020 školské ovocie
Obim s.r.o

Firma: Obim s.r.o

Adresa: Nová 4381/4381 , 01851 Nová Dubnica

ICO: 36307777

19€
12.2.2020 elektrina škd
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

27€
12.2.2020 zemný plyn
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

890€
12.2.2020 oprava šj
Promos trading s.r.o

Firma: Promos trading s.r.o

Adresa: Karolíny Světlé 28/1638,Havírov- Podlesí

ICO: 62362089

97€
12.2.2020 Slávik 2020
Ares spol. s.r.o

Firma: Ares spol. s.r.o

Adresa: Športová 5, 83104 Bratislava

ICO: 31363822

3€
13.2.2020 potraviny šj
Frape catering s.r.o.

Firma: Frape catering s.r.o.

Adresa: Trnava

ICO: 44178450

179€
13.2.2020 potraviny šj
Qualited s.r.o

Firma: Qualited s.r.o

Adresa: Galanta

ICO: 36638528

372€
14.2.2020 potraviny šj
Ryba Žilina s.r.o.

Firma: Ryba Žilina s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31563490

256€
14.2.2020 potraviny šj
Pe&Cy s.r.o

Firma: Pe&Cy s.r.o

Adresa: Svrčinovec

ICO: 44203594

143€
17.2.2020 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

327€
17.2.2020 potraviny šj
libex s.r.o.

Firma: libex s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31620795

61€
18.2.2020 potraviny šj
libex s.r.o.

Firma: libex s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31620795

132€
19.2.2020 potraviny šj
TempoVit s.r.o.

Firma: TempoVit s.r.o.

Adresa: Haviřov

ICO: 25900951

45€
19.2.2020 elektrina šj
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

594€
19.2.2020 elektrina zš
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

375€
19.2.2020 telefón
Slovak Telekom a.s

Firma: Slovak Telekom a.s

Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

ICO: 35763469

28€
19.2.2020 školské ovocie
Obim s.r.o

Firma: Obim s.r.o

Adresa: Nová 4381/4381 , 01851 Nová Dubnica

ICO: 36307777

19€
19.2.2020 strava počas LV
Gánoczy Július - GáJuS

Firma: Gánoczy Július - GáJuS

Adresa: Komenského 135, 022 01 Čadca

ICO: 10842004

850€
19.2.2020 učebné pomôcky
INFRA Slovakia s.r.o

Firma: INFRA Slovakia s.r.o

Adresa: J.Hollého 875, 90873 Veľké Leváre

ICO: 44752423

117€
19.2.2020 služby počas LV
Športcentrum Oščadnica s.r.o

Firma: Športcentrum Oščadnica s.r.o

Adresa: Oščadnica 1808, 02301

ICO: 36374920

1350€
21.2.2020 doprava Lyžiarský kurz
TOMITOUR s.r.o

Firma: TOMITOUR s.r.o

Adresa: RIeka 1927, 022 01 Čadca

ICO: 46952454

550€
21.2.2020 odborné prehliadky, skúšky VTZ
Ľubomír Pakoš-REVIPLYN

Firma: Ľubomír Pakoš-REVIPLYN

Adresa: 02353, Staškov 500

ICO: 32254008

583€
21.2.2020 oprava projektora
WiBaComp s.r.o

Firma: WiBaComp s.r.o

Adresa: MDŽ 20, 942 01 Šurany

ICO: 46924892

370€
02.3.2020 potraviny šj
TempoVit s.r.o.

Firma: TempoVit s.r.o.

Adresa: Haviřov

ICO: 25900951

120€
02.3.2020 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

297€
02.3.2020 potraviny šj
Ryba Žilina s.r.o.

Firma: Ryba Žilina s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31563490

81€
03.3.2020 potraviny šj
Omnia Gastro s.r.o.

Firma: Omnia Gastro s.r.o.

Adresa: Čadca

ICO: 47045116

79€
04.3.2020 potraviny šj
libex s.r.o.

Firma: libex s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31620795

198€
09.3.2020 potraviny šj 130€
09.3.2020 potraviny šj
Ryba Žilina s.r.o.

Firma: Ryba Žilina s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31563490

09.3.2020 potraviny šj
Frape catering s.r.o.

Firma: Frape catering s.r.o.

Adresa: Trnava

ICO: 44178450

265€
09.3.2020 potraviny šj
Pe&Cy s.r.o

Firma: Pe&Cy s.r.o

Adresa: Svrčinovec

ICO: 44203594

264€
09.3.2020 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

226€
09.3.2020 potraviny šj
Qualited s.r.o

Firma: Qualited s.r.o

Adresa: Galanta

ICO: 36638528

411€
10.3.2020 potraviny šj
libex s.r.o.

Firma: libex s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31620795

143€
11.3.2020 elektrina šj
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

465€
11.3.2020 elektrina zš
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

286€
11.3.2020 maľovanie telocvičňa
Michal Paško

Firma: Michal Paško

Adresa: U Hluška, Mierová 2144/10

ICO: 41826078

1980€
11.3.2020 natieračské práce
Radoslav Bartoš maľby- nátery

Firma: Radoslav Bartoš maľby- nátery

Adresa: Turzovka- Stred 398, 02354

ICO: 43273611

540€
11.3.2020 maliarské práce
Radoslav Bartoš maľby- nátery

Firma: Radoslav Bartoš maľby- nátery

Adresa: Turzovka- Stred 398, 02354

ICO: 43273611

950€
12.3.2020 potraviny šj
Rajo a.s.

Firma: Rajo a.s.

Adresa: Bratislava

ICO: 2020328629

23€
12.3.2020 vlajka EÚ
Gajdoš Gabriel-REPREZENT

Firma: Gajdoš Gabriel-REPREZENT

Adresa: Sekčovska 19, 08641 Raslavice

ICO: 14287315

22€
12.3.2020 Konferencia ŠP
INFRA Slovakia s.r.o

Firma: INFRA Slovakia s.r.o

Adresa: J.Hollého 875, 90873 Veľké Leváre

ICO: 44752423

59€
12.3.2020 potraviny šj
Omnia Gastro s.r.o.

Firma: Omnia Gastro s.r.o.

Adresa: Čadca

ICO: 47045116

36€
12.3.2020 potraviny šj
TempoVit s.r.o.

Firma: TempoVit s.r.o.

Adresa: Haviřov

ICO: 25900951

326€
12.3.2020 Zásobník na toaletný papier
SLOVINTER F, s.r.o

Firma: SLOVINTER F, s.r.o

Adresa: Sládkovičová 23, 97405 Banská Bystrica

ICO: 36047139

172€
12.3.2020 pracovný zošit SZP
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o

Firma: Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o

Adresa: Hrachová 34, 82105 Bratislava

ICO: 17323266

3€
16.3.2020 telefón
Slovak Telekom a.s

Firma: Slovak Telekom a.s

Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

ICO: 35763469

24€
16.3.2020 Fyzikálna učebňa
Interiéry Riljak s.r.o

Firma: Interiéry Riljak s.r.o

Adresa: Medvedzie 133, 02744 Tvrdošín

ICO: 43885306

5700€
16.3.2020 pracovný zošit SZP
Aitec s.r.o

Firma: Aitec s.r.o

Adresa: Slovinská 12, 821 04 Bratislava

ICO: 43829171

8€
23.3.2020 program - WinIBEU,WinPAM
Ives Košice

Firma: Ives Košice

Adresa: Čsl. armády 20, 04118 Košice

ICO: 162957

155€
06.4.2020 kuchynský odpad
DF Družstvo, s.r.o

Firma: DF Družstvo, s.r.o

Adresa: Gaštanová 1008/27, 01401 Bytča

ICO: 46916105

43€
06.4.2020 vodné - stočné
Sevak a.s

Firma: Sevak a.s

Adresa: Bôrická cesta 1960,01057 Žilina

ICO: 36672297

252€
06.4.2020 elektrina škd
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

27€
06.4.2020 zemný plyn
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

890€
14.4.2020 elektrina zš
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

331€
14.4.2020 elektrina šj
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

196€
14.4.2020 telefón
Slovak Telekom a.s

Firma: Slovak Telekom a.s

Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

ICO: 35763469

78€
14.4.2020 preplatok telefon
Slovak Telekom a.s

Firma: Slovak Telekom a.s

Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

ICO: 35763469

-29€
21.4.2020 telefón
Slovak Telekom a.s

Firma: Slovak Telekom a.s

Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

ICO: 35763469

24€
29.4.2020 potvrdenie asistent
Sukromné centrum špec.-pedag. poraden.

Firma: Sukromné centrum špec.-pedag. poraden.

Adresa: Do Stošky 8, 01004 Žilina

ICO: 42069351

10€
29.4.2020 PO a BOZP
Slavomír Gocál

Firma: Slavomír Gocál

Adresa: 02314, Skalité 1253

ICO: 44487703

340€
29.4.2020 prac. - zdrav. služba
Slavomír Gocál

Firma: Slavomír Gocál

Adresa: 02314, Skalité 1253

ICO: 44487703

131€
04.5.2020 telefón
Slovak Telekom a.s

Firma: Slovak Telekom a.s

Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

ICO: 35763469

49€
04.5.2020 elektrina škd
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

27€
04.5.2020 zemný plyn
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

890€
18.5.2020 elektrina zš
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

199€
18.5.2020 elektrina šj
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

49€
18.5.2020 telefón
Slovak Telekom a.s

Firma: Slovak Telekom a.s

Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

ICO: 35763469

24€
25.5.2020 stravné lístky
DOXX-stravné lístky, spol. s.r.o

Firma: DOXX-stravné lístky, spol. s.r.o

Adresa: Kálov 356, 01001 Žilina

ICO: 36391000

2883€
25.5.2020 dezinfekcia
OLD HEROLD s.r.o

Firma: OLD HEROLD s.r.o

Adresa: Bratislavská 36, Trenčín 91105

ICO: 36380547

68€
25.5.2020 ochran. pomôcky - rúška
JAMEL fashion s.r.o

Firma: JAMEL fashion s.r.o

Adresa: Štefániková 1067/74, Námestovo 029 01

ICO: 36390356

142€
25.5.2020 bezkontaktný teplomer 2ks
FIORI GROUP s.r.o

Firma: FIORI GROUP s.r.o

Adresa: Školská 4699/40, Rimavská Sobota 97901

ICO: 44675232

111€
25.5.2020 Hyg.zariadenia,utierky,dezinfekcia
SLOVINTER F, s.r.o

Firma: SLOVINTER F, s.r.o

Adresa: Sládkovičová 23, 97405 Banská Bystrica

ICO: 36047139

658€
11.6.2020 elektrina šj
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

51€
11.6.2020 elektrina škd
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

27€
11.6.2020 zemný plyn
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

890€
11.6.2020 elektrina zš
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

170€
11.6.2020 telefón
Slovak Telekom a.s

Firma: Slovak Telekom a.s

Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

ICO: 35763469

49€
19.6.2020 pracovno- zdravotná služba
Slavomír Gocál

Firma: Slavomír Gocál

Adresa: 02314, Skalité 1253

ICO: 44487703

131€
19.6.2020 POaBOZP
Slavomír Gocál

Firma: Slavomír Gocál

Adresa: 02314, Skalité 1253

ICO: 44487703

340€
19.6.2020 Laboratórne pracovisko učiteľ/ žiaci
Interiéry Riljak s.r.o

Firma: Interiéry Riljak s.r.o

Adresa: Medvedzie 133, 02744 Tvrdošín

ICO: 43885306

1438€
19.6.2020 telefón
Slovak Telekom a.s

Firma: Slovak Telekom a.s

Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

ICO: 35763469

24€
19.6.2020 vodné- stočné
Sevak a.s

Firma: Sevak a.s

Adresa: Bôrická cesta 1960,01057 Žilina

ICO: 36672297

202€
24.6.2020 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

169€
24.6.2020 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

93€
24.6.2020 potraviny šj
Ryba Žilina s.r.o.

Firma: Ryba Žilina s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31563490

78€
24.6.2020 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

115€
25.6.2020 potraviny šj
TempoVit s.r.o.

Firma: TempoVit s.r.o.

Adresa: Haviřov

ICO: 25900951

123€

Zmluvy

Zverejnené zmluvy

Dátum Popis Dodávateľ Cena
11.7.2017 bezpečnosť pristupu na internet ,ochrana osobných udajov. somi systems
13.7.2017 Zmluva a poskytovani sluzieb Somi systems
05.9.2017 zmluva telocvičňa Tomáš Dej
05.9.2017 zmluva - prenájom telocvične Ing.Ladislav Kulla
21.9.2017 Terlano František Pecko
24.11.2017 prenájom telocvične Pavol Kulla
27.11.2017 Elektrická energia 2018 Spp a.s
27.11.2017 zmluva - prenájom telocvične Tomáš Rovder
27.11.2017 zmluva - prenájom telocvične Pavol Ol3iak
04.12.2017 Darovacia zmluva František Pecko
29.12.2017 Maliarske práce Radoslav Bartos 950€
30.4.2018 škola v prírode OZ TRAMPTÁRIA
30.5.2018 Zmluva GDPR Bros Computing, s.r.o
12.6.2018 Putovný Alino Alino, n.o.
06.9.2018 zmluva o prenájme nebytových priestorov Súkromná základná umelecká škola
12.9.2018 zmluva o prenájme nebytových priestorov Ing.Ladisla Kulla
14.9.2018 zmluva o prenájme nebytových priestorov Viera Olšiaková
14.9.2018 zmluva o prenájme nebytových priestorov Tibor Rovder
14.9.2018 zmluva o prenájme nebytových priestorov Tomáš Dej
14.9.2018 zmluva o prenájme nebytových priestorov Pavol Kulla
25.9.2018 Kúpna zmluva Obim s.r.o
08.10.2018 Kúpna zmluva Rajo a.s
29.10.2018 škola v prírode OZ Tramptária
14.11.2018 školské ovocie Obim s.r.o
19.11.2018 darovacia zmluva Róbert Strýček
13.12.2018 elektrická energia zmluva Spp a.s
19.12.2018 darovacia zmluva školská jedáleň Róbert Strýček 12€
21.1.2019 zverenie majetku do správy Ou Svrčinovec
23.1.2019 prenájom telocvične Pavol Kulla
04.3.2019 plavecký výcvik
Ponek s.r.o

Firma: Ponek s.r.o

Adresa: Vysoká nad Kysucou 383, 023 55

ICO: 45870080

18.3.2019 darovacia zmluva
Obim s.r.o

Firma: Obim s.r.o

Adresa: Nová 4381/4381 , 01851 Nová Dubnica

ICO: 36307777

42€
18.3.2019 darovacia zmluva
Obim s.r.o

Firma: Obim s.r.o

Adresa: Nová 4381/4381 , 01851 Nová Dubnica

ICO: 36307777

42€
28.3.2019 študentský časopis
KOMENSKY VIRAL s.r.o

Firma: KOMENSKY VIRAL s.r.o

Adresa: Park Mládeže 1/360, 040 01 Košice

ICO: 52247040

02.4.2019 mandátny certifikát
Narodný bezpečnostný úrad

Firma: Narodný bezpečnostný úrad

Adresa: Budatínska 30, 851 06 Bratislava

ICO: 36061701

12.4.2019 zmluva mandátny certifikát
Narodný bezpečnostný úrad

Firma: Narodný bezpečnostný úrad

Adresa: Budatínska 30, 851 06 Bratislava

ICO: 36061701

12.4.2019 NBU- mandátny certifikát
Narodný bezpečnostný úrad

Firma: Narodný bezpečnostný úrad

Adresa: Budatínska 30, 851 06 Bratislava

ICO: 36061701

17.5.2019 Darovacia zmluva
Obim s.r.o

Firma: Obim s.r.o

Adresa: Nová 4381/4381 , 01851 Nová Dubnica

ICO: 36307777

22.5.2019 zmluva vyučovanie žiakov
Stredná zdravotnícka škola

Firma: Stredná zdravotnícka škola

Adresa: Hlboká cesta 23, 01001 Žilina

ICO: 607061

21.6.2019 podobizeň Alina
Alino,n.o.

Firma: Alino,n.o.

Adresa: Ul.1.mája 18, Žilina 010 01

ICO: 45741778

27.8.2019 prenájom telocvične
Viera Olšiaková

Firma: Viera Olšiaková

Adresa: Svrčinovec 718, 02312

ICO: 0

27.8.2019 prenájom telocvične
Tibor Rovder

Firma: Tibor Rovder

Adresa: Svrčinovec 848, 023 12

ICO: 0

30.8.2019 prenájom telocvične
Pavol Kulla

Firma: Pavol Kulla

Adresa: Svrčinovec 1118,02312

ICO: 0

30.8.2019 prenájom telocvične
Ing. Ladislav Kulla PhD.

Firma: Ing. Ladislav Kulla PhD.

Adresa: Svrčinovec 198 , 02312

ICO: 0

30.8.2019 prenájom priestorov
Súkromná základná umelecká škola

Firma: Súkromná základná umelecká škola

Adresa: Skalité- Kudlov 781, 02314

ICO: 51097621

04.9.2019 Zmluva o zverení majetku do správy- šj
Obec Svrčinovec

Firma: Obec Svrčinovec

Adresa: Svrčinovec 858,02312

ICO: 314323

04.9.2019 poskytnutie finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest
ÚPSVaR Čadca

Firma: ÚPSVaR Čadca

Adresa: Matičné námestie 1617, 022 01 Čadca

ICO: 30794536

19.9.2019 pevná linka
Slovak Telekom a.s

Firma: Slovak Telekom a.s

Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

ICO: 35763469

19.9.2019 Dodatok z Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Slovak Telekom a.s

Firma: Slovak Telekom a.s

Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

ICO: 35763469

19.9.2019 prenájom telocvične
Tomáš Dej

Firma: Tomáš Dej

Adresa: Svrčinovec 487,02312

ICO: 0

18.10.2019 darovacia zmluva
Obim s.r.o

Firma: Obim s.r.o

Adresa: Nová 4381/4381 , 01851 Nová Dubnica

ICO: 36307777

28.10.2019 plavecký výcvik
Ponek s.r.o

Firma: Ponek s.r.o

Adresa: Vysoká nad Kysucou 383, 023 55

ICO: 45870080

31.10.2019 škola v prírode
Občianské združenie TRAMPTÁRIA

Firma: Občianské združenie TRAMPTÁRIA

Adresa: Okružná 558/2, 93534 Veľký Ďur

ICO: 50448315

04.12.2019 školské ovocie
Obim s.r.o

Firma: Obim s.r.o

Adresa: Nová 4381/4381 , 01851 Nová Dubnica

ICO: 36307777

04.12.2019 školské ovocie
Obim s.r.o

Firma: Obim s.r.o

Adresa: Nová 4381/4381 , 01851 Nová Dubnica

ICO: 36307777

04.2.2020 školské ovocie
Obim s.r.o

Firma: Obim s.r.o

Adresa: Nová 4381/4381 , 01851 Nová Dubnica

ICO: 36307777

04.2.2020 dodatok k zmluve
Slovak Telekom a.s

Firma: Slovak Telekom a.s

Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

ICO: 35763469

07.2.2020 Dar počítače
Wüstenrot poisťovňa a.s

Firma: Wüstenrot poisťovňa a.s

Adresa: Karadžičova 17,82522 Bratislava 26

ICO: 31383408

17.2.2020 darovacia zmluva šk. ovocie
Obim s.r.o

Firma: Obim s.r.o

Adresa: Nová 4381/4381 , 01851 Nová Dubnica

ICO: 36307777

03.3.2020 darovacia zmluva šk. ovocie
Obim s.r.o

Firma: Obim s.r.o

Adresa: Nová 4381/4381 , 01851 Nová Dubnica

ICO: 36307777

04.3.2020 sponzorský dar
Michal Balačin

Firma: Michal Balačin

Adresa: Nová Bystrica 819,02305

ICO: 0

Objednávky

Zverejnené objednávky

Dátum Popis Dodávateľ Cena
26.5.2017 oprava panvice,termostat Promos trading s.r.o
12.6.2017 čistiace prostriedky R.Zacharová- Ezal
14.6.2017 kanalizácia ,vodovod HA PARKET s.r.o
14.6.2017 kuchynská linka František Ondrejáš
15.6.2017 jedál. stoly,skrinky,pracovná doska František Ondrejáš
19.6.2017 oprava a montáž parketových podláh v škol. jedal. kuchynke Haparket s.r.o
19.6.2017 oprava a montáž parketových podláh v škol. jedal. kuchynke Haparket s.r.o
19.6.2017 BOZP , PO Slavomír Gocál
21.6.2017 kancelárske potreby tlačivá Cech Company s.r.o.
26.6.2017 pod umývadlo,drezová batéria Ohrievacia technika s.r.o
26.6.2017 Tričko + potlač Radolský reklama s.r.o
07.7.2017 Plastová stolička Mezzo B2B Partner s.r.o
07.7.2017 koberce do ŠKD Eshop - koberce .sk
12.7.2017 Oprava PC Novatech s.r.o
31.7.2017 Maliarske práce- jedáleň Radoslav Bartoš
10.8.2017 Špongia Meggy s.r.o
17.8.2017 oprava hydrantov Kúrenie Gavlák
28.8.2017 nákup pier, obalov Cech Company s.r.o
28.8.2017 Dejepis pre učiteľov Raabe.sk
06.9.2017 Revízia komínov Radoslav Vrábel- Kominarstvo
20.9.2017 Knihy Mrtinus s.r.o
26.9.2017 Kontrolná zložka pre riaditeľa Nakladatelstvi Forum s.r.o
27.9.2017 modernizácia tech. zariadení,inštalácia RACK Switch Peter Gaňa-Počítače
05.10.2017 nákup euro obalov,potvrdenia Cech Company s.r.o
05.10.2017 Metodika fyzika, cvičebnica chémia expolpedagogika
10.10.2017 Toner František Šarlina
26.10.2017 smernica Poradca podnikateľa spol s.r.o
26.10.2017 Objednávka prístup do databázy Alf IŠKA s.r.o
02.11.2017 notebook, tlačiareň Novatech s.r.o
13.11.2017 Šatňové lavice My dva Slovakia s.r.o
13.11.2017 skriňa šatníková My dva Slovakia s.r.o
20.11.2017 prostriedok do umývačky Promos trading
20.11.2017 Balík služieb publicom Publicom s.r.o
20.11.2017 florballový krúžok necy s.r.o
20.11.2017 odber nebezpečných odpadov chémia DETOX s.r.o
29.11.2017 Knihy Distribucna agentura AD REM
29.11.2017 Florbalový krúžok necy s.r.o
29.11.2017 Knihy Vydavateľstvo Matice Slovenskej
29.11.2017 Knihy Vydavetelstvo Slovart spol. s.r.o
04.12.2017 oprava tlačiarne František Šarlina
04.12.2017 Knihy do knižnice HollyWood C.E.S s.r.o
04.12.2017 stoličky škd Insgraf s.r.o
07.12.2017 čistiace prostriedky zš AMD-M s.r.o
07.12.2017 čistiace prostriedky šj AMD-M s.r.o
07.12.2017 zákazkové šitie- sukne krúžok Anna Jurišová
08.12.2017 konvektomat šj Promos trading
29.12.2017 chladiaca skriňa Promos trading
29.12.2017 taniere, poháre šj Promos trading
29.12.2017 Sada pravítok Papera
29.12.2017 pomôcky ,knihy, cvičenia Infra Slovakia
29.12.2017 Pc NovaTech
29.12.2017 notebook NovaTech
29.12.2017 kriedy,papier Cechcompany
29.12.2017 Pokladničná knihy, denník, dovolenka.... CechCompany
29.12.2017 priepustka, dovolenka... CechCompany
29.12.2017 potvrdenka ,pero material šj CechCompany
29.12.2017 vyhotovenie hygien. kútika 8B Radoslav Bartos
29.12.2017 Maliarske práce 8B Radoslav Bartoš
29.12.2017 natieračské práce 8B Radoslav Bartos
29.12.2017 sedací vak Intermedic sk
29.12.2017 papiere , euroobal,objednávka A5 CechCompany
29.12.2017 papiere škd CechCompany
19.1.2018 štátne symboly Gajdos Gabriel- Reprezent
19.1.2018 oprava kotla do školskej kuchyne promos trading spol. s.r.o
24.1.2018 členské RVC RVC Martin
01.2.2018 ročný prístup VSSR Poradca podnikatela
01.2.2018 vlajka SR a EÚ Gajdos Gabriel - Reprezent
05.2.2018 Školské dokumenty