Faktúry

Zverejnené faktúry

Dátum Dodávateľ Popis Cena
20.6.2017 Renáta Zacharová- Ezal čistiace prostriedky 405€
20.5.2017 František Pecko -Terlano jablká, jablková šťava 46€
20.6.2017 INTA s.r.o. Odber kuchynského odpadu VŽP 48€
20.6.2017 Slavomír Gocál činnosť zdravotnej služby 131€
20.6.2017 Slavomír Gocál výkon technika PO a BOZP 340€
20.6.2017 SPP ZŠ elektrina 365€
20.6.2017 SPP školska jedálenň - elektrina 313€
20.6.2017 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. aSc Agenda 159€
20.6.2017 Ceres Slovakia spol.s.r.o. škola v prirode 1898€
20.6.2017 promos trading spol. s.r.o. výmena termostatu ,oprava 82€
20.6.2017 Severoslovenské vodárne a kanalizácie ,a.s. čistenie kanalizácie 225€
20.6.2017 SPP elektricka energia škd 23€
20.6.2017 SPP zemný plyn 1200€
20.6.2017 Slovak Telekom telefon 29€
19.6.2017 Ševt a.s. obaly ,žiacke knižky 118€
30.6.2017 ArtTech s.r.o Revízia a oprava hasiacich prístrojov 150€
30.6.2017 HAPARKET .r.o oprava kanalizácie a vnútorného vodovodu 140€
30.6.2017 HAPARKET s.r.o oprava a montáž parketových podláh v škol. jedal. kuchynke 981€
30.6.2017 NOVATECH s.r.o Toner 199€
30.6.2017 Orange Slovensko a.s Telefon 45€
06.6.2017 MAGENT plus s.r.o Krúžok športové naradie 410€
30.6.2017 Slovak Telekom a.s Telefon 28€
28.6.2017 HAPARKET s.r.o oprava a montáž vinylovej podlahy 275€
28.6.2017 SEVAK a.s. Vodné -stočné 376€
03.7.2017 CechCompany s.r.o nákup papiera 45€
04.7.2017 Renata Zacharova-Ezal čistiace prostriedky 102€
04.7.2017 Ohrievacia technika ,s.r.o podumývadlo,drezová beteria 125€
06.7.2017 Cech Company s.r.o papiere ,mapy,lepidla,pečiatky 100€
05.6.2017 Slovenske pedagogicke nakladatelstvo-Mlade leta.s.r.o Knihy 84€
13.7.2017 Slovak Telekom a.s Telefon 29€
13.7.2017 SPP elektricka energia škd 23€
13.7.2017 SPP zemný plyn 1200€
13.7.2017 INTA s.r.o Odber kuchynského odpadu VŽP 36€
23.5.2017 Trinet Corp s.r.o material na kružky 231€
18.7.2017 NOVATECH s.r.o Oprava PC , servisne prace 212€
24.7.2017 SPP a.s elektricka energia 361€
24.7.2017 Spp a.s elektricka energia šj 235€
24.7.2017 Slovak Telekom a.s Telefon 28€
03.8.2017 Orange Slovensko a.s telefon 45€
11.7.2017 Sevt a.s triedne knihy, rozvrh hodin 94€
09.8.2017 František Ondrejáš Zhotov. a montáž skl.skrinky 180€
09.8.2017 František Ondrejáš Zhot.a montáž pomocného stola 48€
09.8.2017 František Ondrejáš Zhotov. a montáž pracovnej dosky 90€
09.8.2017 František Ondrejáš Zhotovenie stolov z masívu 676€
09.8.2017 František Ondrejáš Zhot. a montáž otvor. skrinky 61€
09.8.2017 František Ondrejáš Zhot. a montáž kuch. linky a drezu 849€
11.8.2017 Spp a.s zemný plyn 1€
11.8.2017 Spp a.s elektrická energia škd 23€
01.8.2017 Interiér Invest s.r.o koberce do ŠKD 295€
21.8.2017 Spp a.s elektrická energia šj 118€
15.8.2017 Slovak Telekom a.s Telefón 29€
21.8.2017 Spp a.s elektrická energia zš 176€
21.8.2017 B2Bpartner Plastové stoličky 712€
28.8.2017 Slovak Telekom a.s Telefón 28€
28.8.2017 Radilský reklama s.r.o Tričko + potlač 64€
28.8.2017 Radoslav Bartoš Maliarske práce -jedáleň 600€
31.8.2017 AITEC s.r.o učebnice prvouka pre druhákov 102€
30.8.2017 Meggy s.r.o špongia na tabuľu 34€
04.9.2017 Orange Slovensko a.s Telefón 45€
06.9.2017 Doxx -Stravné lístky spol. s.r.o stravné lístky 517€
06.9.2017 Cech Company s.r.o nákup pier, obalov 56€
11.9.2017 Raabe Dejepis pre učiteľov 24€
11.9.2017 Somi Systems a.s licencia 516€
07.9.2017 Wolters Kliwer s.r.o aplikácia pre riaditeľov škôl 129€
14.9.2017 Jan Gavlák-Kúrenie Gavlák oprava hydrantových ventilov 243€
14.9.2017 Radoslav Vrável - Kominárstvo Revízia komínov 45€
14.9.2017 Spp a.s zemný plyn 1200€
14.9.2017 Spp a.s elektrická energia škd 23€
14.9.2017 Slovak telekom Telefón 29€
13.9.2017 Doxx stravné lístky pol. s.r.o stravné lístky 449€
21.9.2017 Spp a.s elektrická energia šj 137€
21.9.2017 Spp a.s elektrická energia zš 59€
25.9.2017 Martinus s.r.o Knihy 37€
11.9.2017 Exo Technologies spol.s.r.o platba doména 42€
28.9.2017 Peter Gana/Pocitace modernizácia tech. zariadení 265€
02.10.2017 Orange Slovensko a.s Telefón 45€
02.10.2017 Slovak Telekom a.s Telefón 29€
05.10.2017 Doxx -stravné lístky,spo.s.r.o stravné lístky 211€
05.10.2017 PEJM, s.r.o Kontrola váhy šj 46€
05.10.2017 Slovenská legálna metrológia,n.o Váhy triedy presnosti 27€
05.10.2017 Spp a.s zemný plyn 1200€
05.10.2017 Spp a.s elektrická energia škd 23€
12.10.2017 Slovak Telekom a.s Telefón 38€
12.10.2017 Nakladatelství FORUM s.r.o Kontrolná zložka pre riaditeľa 114€
12.10.2017 Slavomír Gocál Pracovno-zdravotná služba 131€
12.10.2017 Slavomír Gocál PO a BOZP 340€
12.10.2017 Inta s.r.o Odber kuchynského odpadu VŽP 36€
16.10.2017 Generali Poisťovňa a.s poistenie 1019€
23.10.2017 Spp a.s elektrická energia šj 320€
23.10.2017 Spp a.s elektrická energia zš 314€
23.10.2017 SEVAK a.s Vodné -stočné 407€
23.10.2017 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o Cvičebnica Chémia 7.ročník metodika fyzika 6 ročník 17€
26.10.2017 Slovak Telekom a.s Telefón 28€
26.10.2017 František Šarlina Toner 542€
26.10.2017 IŠKA s.r.o Prístup do databázy Alf 199€
07.11.2017 Cech Company s.r.o nákup kancelárskych potrieb 177€
07.11.2017 NovaTech notebook 423€
07.11.2017 Spp a.s zemný plyn 1200€
07.11.2017 Spp a.s elektrická energia škd 23€
07.11.2017 Slovak Telekom Telefón 58€
08.11.2017 Poradca podnikateľa smernica verejné obstarávanie 20€
20.11.2017 MY DVA Slovakia s.r.o Šatníkové lavice 626€
20.11.2017 PUBLOCOM s.r.o Balík služieb Premium 399€
20.11.2017 Inta s.r.o Odber kuchynského odpadu VŽP 48€
27.11.2017 Promos trading spol. s.r.o prostriedok do umyvačky 156€
27.11.2017 Spp a.s elektrická energia zš 360€
27.11.2017 Spp a.s elektrická energia šj 420€
27.11.2017 necy s.r.o florballový krúžok 61€
27.11.2017 Slovak Telekom a.s telefón 28€
27.11.2017 DETOX s.r.o odber nebezpečných odpadov chémia 553€
29.11.2017 Distribucna agentura AD REM Knihy 113€
24.11.2017 Komensky s.ro Virtuálna knižnica 198€
01.12.2017 NovaTech tlačiareň Epsson 182€
01.12.2017 ka.soft sk s.r.o WinDHM ročná licencia 40€
01.12.2017 Vydavateľstvo SLOVART spol. s.r.o Knihy do knižnice 68€
01.12.2017 necy s.r.o Florbalový krúžok- florbalka 138€
07.12.2017 MY DVA Slovakia, s.r.o šatnikové skrinky 6911€
07.12.2017 INSGRAF s.r.o stoličky škd 957€
07.12.2017 HOLLYWOOD C.E.S s.r.o Knihy do knižnice 92€
07.12.2017 Spp a.s zemný plyn 1200€
07.12.2017 Spp a.s elektrická energia škd 23€
07.12.2017 František Šarlina oprava kopirky 120€
07.12.2017 Slavomír Gocál Pracovno-zdravotná služba 131€
07.12.2017 Slavomír Gocál PO a BOZP 340€
07.12.2017 AMD-M s.r.o čistiace prostriedky zš 40€
07.12.2017 AMD-M s.r.o čistiace prostriedky šj 355€
08.12.2017 Anna Jurišová- Texana zákazkové šitie 177€
12.12.2017 Slovak Telekom a.s Telefón 58€
12.12.2017 Promos trading spol. s.r.o konvektomat 3472€
20.12.2017 Inta s.r.o Odber kuchynského odpadu VŽP 48€
20.12.2017 Pecko Frantisek Terlano jablká, jablková šťava 35€
20.12.2017 Spp a.s elektrická energia zš 382€
20.12.2017 Spp a.s elektrická energia šj 541€
22.12.2017 promos trading s.r.o nákup tanierov,pohárov 590€
22.12.2017 promos trading s.r.o chladnička 551€
22.12.2017 promos trading s.r.o chladiaca skriňa 968€
22.12.2017 promos trading s.r.o vozík 1452€
22.12.2017 Sevak a.s vodné, stočné 376€
22.12.2017 INFRA Slovakia s.r.o učebné pomôcky 40€
22.12.2017 PAPERA s.r.o sada pravítok 484€
22.12.2017 NOVATech s.r.o USB 63€
22.12.2017 NOVATech s.r.o notebook 715€
22.12.2017 NOVATech s.r.o Počitač 934€
22.12.2017 CechCompany s.r.o papiere a materiál ŠJ 92€
22.12.2017 CechCompany s.r.o materiál priepustky,euro obal 22€
22.12.2017 CechCompany s.r.o materiál 215€
22.12.2017 CechCompany s.r.o papier, krieda 373€
29.12.2017 Intermedic s.r.o vak 51€
29.12.2017 Slovak Telekom Telefón 28€
29.12.2017 Radoslav Bartos natieračské práce 540€
29.12.2017 Radoslav Bartos Hygienický kutik 165€
29.12.2017 CechCompany papiere škd 199€
29.12.2017 CechCompany papiere, euro obal 375€
18.1.2018 Slovak Telekom a.s Telefón za obdobie 01.12-31.12. 56€
18.1.2018 Spp a.s elektrická energia škd obdobie 1.1.2018-31.1.2018 23€
18.1.2018 Doxx- stravné lístky stravné lístky 449€
18.1.2018 INTA s.r.o Odber kuchynského odpadu VŽP 36€
19.1.2018 promos trading spol.s.r.o oprava kotla 117€
19.1.2018 Spp a.s elektrická energia šj 506€
19.1.2018 Spp a.s elektrická energia zš 288€
19.1.2018 Spp a.s zemný plyn obdobie 1.1-31.1.2018 1114€
19.1.2018 Gajdos Gabriel -Reprezent štátne symboly 211€
24.1.2018 Slovak telekom a.s Telefón za obdobie 15.12-14.01.2018 28€
24.1.2018 RVC Martin členské RVC 75€
01.2.2018 Gajdos Gabriel Reprezent vlajka SR a EÚ 41€
01.2.2018 Poradca podnikatela, spol. s.r.o ročný prístup VSSR 96€
01.2.2018 Musisca Liturgica s.r.o zbierka úloh matematika 26€
01.2.2018 Generali poisťovňa poistenie 478€
08.2.2018 Spp a.s zemný plyn obdobie 1.2-28.2.2018 1114€
08.2.2018 Raabe s.r.o Školské dokumenty 80€
08.2.2018 Slovak Telekom Telefón 29€
08.2.2018 Spp a.s elektrická energia škd 24€
12.2.2018 Frantisek Ondrejas zhotovenie a montáž zabudovanej skrine 504€
16.2.2018 Tomitour s.r.o doprava lyžiarsky výcvik 550€
16.2.2018 INTA s.r.o Odber kuchynského odpadu VŽP 36€
16.2.2018 Športcentrum Oščadnica s.r.o služby počas lyžiarskeho výcviku 3290€
16.2.2018 Gánoczy Július- GáJuS strava počas lyžiarskeho výcviku 960€
16.2.2018 František Ondrejáš Zhot. a montáž zabudovanej skrine 504€
16.2.2018 Spp a.s elektrická energia zš 358€
16.2.2018 Spp a.s elektrická energia šj 578€
27.2.2018 Slovak Telekom a.s telefón 29€
27.2.2018 Datalan ročný poplatok za prenájom 25€
08.3.2018 promos trading s.r.o oprava zásuvky školská jedáleň 93€
08.3.2018 Radoslav Bartoš vyhotovenie hygienického kútika 7.A 165€
08.3.2018 Radoslav Bartoš natieračské práce 540€
08.3.2018 Radoslav Bartoš maliarské práce 450€
08.3.2018 Slovak Telekom a.s telefón 49€
08.3.2018 RVC Martin publikácia učtovné súvzťažnosti 26€
08.3.2018 Radoslav Vrábel- Kominárstvo revízia komínov a dymovodov 45€
08.3.2018 Spp a.s zemný plyn 1114€
08.3.2018 CechCompany s.r.o samolepka výroba 63€
08.3.2018 Spp a.s elektrina škd 24€
08.3.2018 L.Pakoš odborné prehliadky plynových a tlakových zariadení 486€
08.3.2018 František Ondrejáš zhotovenie a montáž skrín 342€
08.3.2018 František Ondrejáš zhotovenie a montáž zabudovanej kombinovanej skrine 870€
14.3.2018 B2Bpartner Korková nástenka 187€
21.3.2018 Inta s.r.o Odber kuchynského odpadu VŽP 36€
21.3.2018 Kantorka, n.o odborný seminár 35€
21.3.2018 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o publikácia právna ochrana zamestnancov 15€
21.3.2018 Spp a.s elektrická energia šj 457€
21.3.2018 Spp a.s elektrická energia zš 286€
23.3.2018 Doxx - stravné lístky, spol s.r.o stravné lístky 619€
26.3.2018 Slovak Telekom a.s telefón 32€
04.4.2018 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o publikácia integrácia v škole-ZD 70€
06.4.2018 CechCompany s.r.o školský materiál 37€
06.4.2018 Ives Košice licencia 155€
06.4.2018 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o školské dokumenty 46€
06.4.2018 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o metodické orgány školy 19€
06.4.2018 Spp a.s elektrina škd 24€
06.4.2018 Spp a.s zemný plyn 1114€
13.4.2018 Sevak a.s vodné- stočné 463€
13.4.2018 Slovak Telekom a.s telefón 49€
13.4.2018 Inta s.r.o Odber kuchynského odpadu VŽP 48€
13.4.2018 Športový klub Rebels štartovné 200€
13.4.2018 Mgr. Michal Pajonk Knihy- O dievčine z obrazu 84€
13.4.2018 Mgr. Michal Pajonk Knihy- Dar mravčieho kráľa 105€
13.4.2018 Mgr. Michal Pajonk Knihy- Kysucké rozprávky 70€
23.4.2018 Spp a.s elektrická energia zš 368€
23.4.2018 Spp a.s elektrická energia šj 474€
23.4.2018 Slavomír Gocál Pracovno zdravotná služba 131€
23.4.2018 Slavomír Gocál PO a BOZP 340€
23.4.2018 Slovak Telekom a.s telefón 32€
23.4.2018 ELMOP- Eva Moskáľová bojlere 250€
30.4.2018 Pecko František- Terlano jablká, jablková šťava 33€
30.4.2018 Pecko František- Terlano jablká, jablková šťava 35€
30.4.2018 Pecko František- Terlano jablká, jablková šťava 33€
30.4.2018 LegalSoft s.r.o športové potreby 241€
30.4.2018 Športujeme s.r.o športové potreby 181€
30.4.2018 Florbal . com.s.ro florbalové hokejky 109€
30.4.2018 Mgr.Tibor Nešťák - TIME športové potreby 143€
30.4.2018 OZ TRAMPTÁRIA škola v prírode 2800€
30.4.2018 Športový klub Rebels náramky ID 132€
07.5.2018 Trinet Corp s.r.o volejbalové lopty 154€
07.5.2018 Ing.Miroslav Majkút knihy do knižnice 30€
07.5.2018 CechCompany s.r.o kôš odpadkový 9€
07.5.2018 Spp a.s zemný plyn 1114€
07.5.2018 Spp a.s elektrina škd 24€
14.5.2018 Školmédia spo. s.r.o Zbierky - slovenský jazyk, matematika 192€
14.5.2018 František Šarlina Renovovaná valcová kazeta Sharp, toner 277€
14.5.2018 NovaTech s.r.o servisné práce, Zdroj 373€
14.5.2018 ArtTech s.r.o elektroinštalačné práce 360€
18.5.2018 Inta s.r.o Odber kuchynského odpadu VŽP 36€
18.5.2018 Spp a.s elektrická energia zš 361€
18.5.2018 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o publikácia integrácia v škole-máj 18 46€
18.5.2018 Spp a.s elektrická energia šj 306€
18.5.2018 Anna Jurišová-Texanna zákazkové šitie- krojové halenky 384€
24.5.2018 Slovak Telekom a.s telefón 51€
24.5.2018 Slovak Telekom a.s telefón 28€
04.6.2018 Kovelo elektro, spol s.r.o údržba kancel. strojov, softvérov 480€
04.6.2018 František Šarlina Renovovaná valcová kazeta Sharp 140€
08.6.2018 Anna Plačková zástery 89€
08.6.2018 Spp a.s zemný plyn 1114€
08.6.2018 Spp a.s elektrina škd 24€
08.6.2018 Bros Computing, s.r.o GDPR 370€
08.6.2018 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o školské dokumenty 46€
08.6.2018 František Šarlina Toner Konica, Epson M200 133€
08.6.2018 CechCompany s.r.o školský materiál 43€
08.6.2018 Slovak Telekom a.s telefón 49€
12.6.2018 Doxx - stravné lístky, spol s.r.o stravné lístky 4€
18.6.2018 Ševt a.s školský materiál 99€
18.6.2018 Inta s.r.o Odber kuchynského odpadu VŽP 24€
18.6.2018 Slavomír Gocál PO a BOZP 340€
18.6.2018 Slavomír Gocál Pracovno zdravotná služba 131€
18.6.2018 Spp a.s elektrická energia zš 414€
18.6.2018 Spp a.s elektrická energia šj 305€
09.7.2018 CechCompany s.r.o materiál krúžky 235€
09.7.2018 Peter Gaňa-Počítače Inštalácia RACK Switch 252€
09.7.2018 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o publikácia zverejňovanie zmlúv ,faktur 17€
09.7.2018 Slovak Telekom a.s telefón 21€
09.7.2018 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o publikácia zverejňovanie zmlúv ,faktur
10.7.2018 Slovak Telekom a.s telefón 50€
10.7.2018 Spp a.s zemný plyn 1114€
10.7.2018 Spp a.s elektrina škd 24€
10.7.2018 Sevak a.s vodné- stočné 477€
10.7.2018 Doxx - stravné lístky, spol s.r.o stravné lístky 1€
10.7.2018 PORADCA s.r.o ústava SR 10€
10.7.2018 Pecko František- Terlano jablká, jablková šťava 68€
10.7.2018 Pecko František- Terlano jablká, jablková šťava 70€
16.7.2018 promos trading s.r.o oprava kotla 101€
16.7.2018 Inta s.r.o Odber kuchynského odpadu VŽP 48€
16.7.2018 Spp a.s elektrická energia zš 380€
16.7.2018 Spp a.s elektrická energia šj 229€
16.7.2018 KOMENSKY s.r.o balíček k licencií 18€
01.8.2018 Slovak Telekom a.s telefón 20€
03.8.2018 Spp a.s zemný plyn 1114€
03.8.2018 Spp a.s elektrina škd 24€
06.8.2018 Ševt a.s školské dokumenty jún 2018 89€
07.8.2018 Slovak Telekom a.s telefón 49€
10.8.2018 Wolters Kluwer SR s.r.o licencia 129€
10.8.2018 Radoslav Bartoš natieračské práce 7.B 480€
10.8.2018 Radoslav Bartoš maliarské práce šj - priestory kuchyne 120€
10.8.2018 Radoslav Bartoš maliarské práce 7.B 950€
27.8.2018 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o publikácia integrácia v škole-august18 46€
27.8.2018 SOMI Systems a.s ročná podpora Kerber 516€
27.8.2018 Slovak Telekom a.s telefón 19€
27.8.2018 Spp a.s elektrická energia zš 206€
27.8.2018 Spp a.s elektrická energia šj 92€
06.9.2018 CechCompany s.r.o školský materiál 121€
06.9.2018 František Šarlina Toner 102€
06.9.2018 Meggy s.r.o špongia 34€
06.9.2018 Spp a.s elektrina škd 24€
06.9.2018 EXO TECHNOLOGIES spol. s.r.o doména 42€
06.9.2018 Spp a.s zemný plyn 1114€
12.9.2018 promos trading s.r.o oprava kotla Fagor 47€
12.9.2018 Doxx - stravné lístky, spol s.r.o stravné lístky 655€
12.9.2018 Aitec s.r.o prvouky 92€
12.9.2018 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o šk.dokumenty -sept.18+bonus 46€
12.9.2018 Slovak Telekom a.s telefón 49€
14.9.2018 MY DVA Slovakia s.r.o šatníkové skrinky 6468€
20.9.2018 Dadavatelia- skolska jedalen FA -školska jedáleň
25.9.2018 MarianMedlen -JurisDat časopis Škola 2018 25€
25.9.2018 NovaTech s.r.o PC,Tlačiareň EPSON 723€
25.9.2018 Slovak Telekom a.s telefón 21€
25.9.2018 Spp a.s elektrická energia šj 151€
25.9.2018 Spp a.s elektrická energia zš 67€
25.9.2018 Radoslav Vrábel-KOMINARSTVO revízia komína a dymovodov 45€
21.9.2018 Ševt a.s školské tlačivá 8€
05.10.2018 Faktury školská jedáleň FA -školska jedáleň- potraviny
05.10.2018 Spp a.s zemný plyn 1114€
05.10.2018 Slavomír Gocál PO a BOZP 340€
05.10.2018 Slavomír Gocál Pracovno zdravotná služba 131€
05.10.2018 Spp a.s elektrina škd 24€
08.10.2018 Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o poplatok za seminár 39€
10.10.2018 Slovak Telekom a.s telefón 49€
10.10.2018 Sevak a.s vodné- stočné 437€
10.10.2018 Aitec s.r.o CD k prírodovede 66€
10.10.2018 Ives Košice školenie 105€
10.10.2018 Generali poisťovňa a.s poistenie 1019€
12.10.2018 Faktury školská jedáleň FA -školska jedáleň- potraviny
15.10.2018 CBS spol.s.ro mapy 174€
18.10.2018 Tlačiareň IRIS Normy 1.9.2018 44€
18.10.2018 Spp a.s elektrická energia šj 245€
18.10.2018 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o publikácia integrácia v škole- okt.18 46€
18.10.2018 Spp a.s elektrická energia zš 358€
18.10.2018 Faktury školská jedáleň FA -školska jedáleň- potraviny
22.10.2018 Spp a.s elektrina škd 24€
22.10.2018 Slovak Telekom a.s telefón 21€
26.10.2018 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o šk.dokumenty -okt.18+bonus 45€
26.10.2018 Mgnet plus,s.r.o materiál krúžk 160€
26.10.2018 DF Družstvo s.r.o Odber kuchynského odpadu september 12€
26.10.2018 AJ Produkty kovová skriňa. stojan na bicykle 399€
26.10.2018 Dadavatelia- skolska jedalen FA -školska jedáleň- potraviny
09.11.2018 Faktury školská jedáleň FA -školska jedáleň- potraviny
09.11.2018 ASC Applied Software Consultans,s.ro aSc Agenda 159€
09.11.2018 Slovak Telekom a.s telefón 50€
09.11.2018 Spp a.s zemný plyn 1114€
09.11.2018 Športujeme, s.r.o sada palíc Intercross 189€
09.11.2018 PcProfi s.r.o prístup do databázy alf 199€
14.11.2018 KOMENSKY s.r.o virtuálna knižnica 198€
14.11.2018 promos trading s.r.o konvektomat 4698€
14.11.2018 Faktury školská jedáleň FA -školska jedáleň- potraviny
19.11.2018 Spp a.s elektrická energia zš 397€
19.11.2018 Obim s.r.o školské ovocie 84€
19.11.2018 Spp a.s elektrická energia šj 408€
22.11.2018 Faktury školská jedáleň FA -školska jedáleň- potraviny
26.11.2018 Doxx - stravné lístky, spol s.r.o stravné lístky 367€
26.11.2018 DF Družstvo s.r.o Odber kuchynského odpadu VŽP 2€
26.11.2018 Peter Gaňa-Počítače prehliadka a oprava siete 150€
26.11.2018 Krimar s.r.o materiál krúžk lopty, čisla štartovné 206€
26.11.2018 Slovak Telekom a.s telefón 23€
26.11.2018 Publicom balíček k licencií 399€
27.11.2018 AMD-M s.r.o čistiace prostridky šj 294€
27.11.2018 Insgraf s.r.o stoličky a stôl škd 919€
27.11.2018 CechCompany s.r.o Poradač s kapsou 16€
27.11.2018 CechCompany s.r.o papier, potvrdenka s juxtou 87€
30.11.2018 Faktury školská jedáleň FA -školska jedáleň- potraviny
05.12.2018 František Ondrejáš regále do čitateľského kútika 252€
05.12.2018 Slavomír Gocál PO a BOZP 340€
05.12.2018 Slavomír Gocál Pracovno zdravotná služba 131€
05.12.2018 B2B Partner s.r.o rohož 108€
05.12.2018 Spp a.s zemný plyn 1114€
05.12.2018 CechCompany s.r.o školský materiál 61€
05.12.2018 ka.soft sk s.r.o licencia 40€
12.12.2018 Faktury školská jedáleň FA -školska jedáleň- potraviny
12.12.2018 NovaTech s.r.o Tlačiareň EPSON, externý disk 384€
12.12.2018 BRADOP nábytok nábytok 653€
12.12.2018 Spp a.s elektrina škd 24€
12.12.2018 Slovak Telekom a.s telefón 49€
12.12.2018 KSTORE, s.r.o obklad ,rohovniky 178€
12.12.2018 NovaTech s.r.o PC Comfort 489€
12.12.2018 NovaTech s.r.o Notebook HP 450€
13.12.2018 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o šk.dokumenty december 46€
13.12.2018 DF Družstvo s.r.o Odber kuchynského odpadu VŽP 43€
19.12.2018 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o šk.dokumenty december 45€
19.12.2018 Spp a.s elektrická energia šj 512€
19.12.2018 Slovak Telekom a.s telefón 22€
19.12.2018 Spp a.s elektrická energia zš 378€
19.12.2018 W-aW Wawrzyk Ján roletky škd 196€
19.12.2018 Klett nakladatelství s.r.o učebnice 87€
21.12.2018 František Šarlina Toner 357€
21.12.2018 CechCompany s.r.o školský materiál 536€
21.12.2018 Sevak a.s vodné- stočné 456€
21.12.2018 Obim s.r.o školské ovocie 42€
21.12.2018 CechCompany s.r.o školský materiál 83€
21.12.2018 Obim s.r.o školské ovocie 84€
21.12.2018 promos trading s.r.o gastronádoba 159€
27.12.2018 Radoslav Bartoš vyhotovenie hyg. kútika 1.A 165€
27.12.2018 Radoslav Bartoš natieračské práce 1.A 585€
27.12.2018 Radoslav Bartoš maliarské práce 1.A 950€
14.1.2019 Slovak Telekom a.s telefón 49€
14.1.2019 RVC Martin členstvo RVC 74€
21.1.2019 Doxx - stravné lístky, spol s.r.o stravné lístky 472€
21.1.2019 Spp a.s preplatok elektrina škd -7€
21.1.2019 Spp a.s elektrická energia šj 291€
21.1.2019 Spp a.s elektrická energia zš 530€
21.1.2019 Spp a.s elektrina škd 25€
21.1.2019 Spp a.s zemný plyn 814€
21.1.2019 Spp a.s preplatok zemny plyn -2461€
21.1.2019 Slovak Telekom a.s telefón 25€
25.1.2019 Radoslav Bartoš maľovanie zastupcovňa 300€
25.1.2019 MarianMedlen -JurisDat časopis Škola 2019 25€
25.1.2019 BROS Computing GDPR 180€
04.2.2019 Milan Sčury- Projekcia posudok telocvičňa 200€
04.2.2019 DF Družstvo s.r.o Odber kuchynského odpadu január- marec 43€
04.2.2019 Obim s.r.o školské ovocie 42€
07.2.2019 Nordfood s.r.o potraviny šj 235€
07.2.2019 Hamsal s.r.o potraviny šj
07.2.2019 Poradca podnikateľa, spol s.r.o ročný prístup na vssr 117€
11.2.2019 Hamsal s.r.o potraviny šj 106€
11.2.2019 Hamsal s.r.o potraviny šj 214€
11.2.2019 Qualited s.r.o potraviny šj 97€
11.2.2019 libex s.r.o. potraviny šj 151€
11.2.2019 libex s.r.o. potraviny šj 184€
11.2.2019 TempoVit s.r.o. potraviny šj 295€
11.2.2019 TempoVit s.r.o. potraviny šj
11.2.2019 TempoVit s.r.o. potraviny šj 121€
11.2.2019 Ryba Žilina s.r.o. potraviny šj 54€
11.2.2019 Ryba Žilina s.r.o. potraviny šj 197€
11.2.2019 TempoVit s.r.o. potraviny šj 21€
11.2.2019 Coop spotrebné družstvo potraviny šj 65€
11.2.2019 76,09 potraviny šj 0€
11.2.2019 Koliba s.r.o. potraviny šj 142€
11.2.2019 PeCy s.r.o. potraviny šj 349€
11.2.2019 Ševt a.s školské tlačivá 81€
11.2.2019 Spp a.s zemný plyn 814€
11.2.2019 PeCy s.r.o. potraviny šj 113€
11.2.2019 Generali poisťovňa a.s poistenie 478€
11.2.2019 Spp a.s elektrina škd 25€
11.2.2019 Slovak Telekom a.s telefón 51€
11.2.2019 František Šarlina oprava kopírovacieho stroja 90€
11.2.2019 Bitunok s.r.o. potraviny šj 98€
11.2.2019 Frape s.r.o. potraviny šj 500€
11.2.2019 Hamsal s.r.o potraviny šj 106€
11.2.2019 Koliba s.r.o. potraviny šj 54€
11.2.2019 libex s.r.o. potraviny šj 103€
11.2.2019 PeCy s.r.o. potraviny šj 149€
11.2.2019 PeCy s.r.o. potraviny šj 215€
11.2.2019 Ryba Žilina s.r.o. potraviny šj 185€
11.2.2019 Rajo a.s. potraviny šj 9€
13.2.2019 Koliba s.r.o. potraviny šj 42€
13.2.2019 libex s.r.o. potraviny šj
13.2.2019 Nordfood s.r.o potraviny šj 132€
14.2.2019 Bitunok s.r.o. potraviny šj 90€
14.2.2019 Bitunok s.r.o. potraviny šj 189€
15.2.2019 Ryba Žilina s.r.o. potraviny šj 158€
15.2.2019 Omnia Gastro s.r.o. potraviny šj 86€
15.2.2019 PeCy s.r.o. potraviny šj 199€
15.2.2019 ASC Applied Software Consultans,s.ro asc rozvrhy 63€
15.2.2019 Ares spol. s.r.o časopis Slavik 2019 3€
15.2.2019 promos trading s.r.o oprava kotla 51€

Zmluvy

Zverejnené zmluvy

Dátum Dodávateľ Popis Cena
13.7.2017 Somi systems Zmluva a poskytovani sluzieb
11.7.2017 somi systems bezpečnosť pristupu na internet ,ochrana osobných udajov.
05.9.2017 Tomáš Dej zmluva telocvičňa
21.9.2017 František Pecko Terlano
05.9.2017 Ing.Ladislav Kulla zmluva - prenájom telocvične
27.11.2017 Spp a.s Elektrická energia 2018
27.11.2017 Tomáš Rovder zmluva - prenájom telocvične
27.11.2017 Pavol Ol3iak zmluva - prenájom telocvične
24.11.2017 Pavol Kulla prenájom telocvične
04.12.2017 František Pecko Darovacia zmluva
29.12.2017 Radoslav Bartos Maliarske práce 950€
30.4.2018 OZ TRAMPTÁRIA škola v prírode
30.5.2018 Bros Computing, s.r.o Zmluva GDPR
12.6.2018 Alino, n.o. Putovný Alino
06.9.2018 Súkromná základná umelecká škola zmluva o prenájme nebytových priestorov
12.9.2018 Ing.Ladisla Kulla zmluva o prenájme nebytových priestorov
14.9.2018 Viera Olšiaková zmluva o prenájme nebytových priestorov
14.9.2018 Tibor Rovder zmluva o prenájme nebytových priestorov
14.9.2018 Tomáš Dej zmluva o prenájme nebytových priestorov
14.9.2018 Pavol Kulla zmluva o prenájme nebytových priestorov
25.9.2018 Obim s.r.o Kúpna zmluva
08.10.2018 Rajo a.s Kúpna zmluva
29.10.2018 OZ Tramptária škola v prírode
14.11.2018 Obim s.r.o školské ovocie
19.11.2018 Róbert Strýček darovacia zmluva
13.12.2018 Spp a.s elektrická energia zmluva
19.12.2018 Róbert Strýček darovacia zmluva školská jedáleň 12€
21.1.2019 Ou Svrčinovec zverenie majetku do správy
23.1.2019 Pavol Kulla prenájom telocvične

Objednávky

Zverejnené objednávky

Dátum Dodávateľ Popis Cena
21.6.2017 Cech Company s.r.o. kancelárske potreby tlačivá
12.6.2017 R.Zacharová- Ezal čistiace prostriedky
15.6.2017 František Ondrejáš jedál. stoly,skrinky,pracovná doska
14.6.2017 HA PARKET s.r.o kanalizácia ,vodovod
26.5.2017 Promos trading s.r.o oprava panvice,termostat
14.6.2017 František Ondrejáš kuchynská linka
19.6.2017 Haparket s.r.o oprava a montáž parketových podláh v škol. jedal. kuchynke
19.6.2017 Haparket s.r.o oprava a montáž parketových podláh v škol. jedal. kuchynke
19.6.2017 Slavomír Gocál BOZP , PO
26.6.2017 Ohrievacia technika s.r.o pod umývadlo,drezová batéria
07.7.2017 B2B Partner s.r.o Plastová stolička Mezzo
07.7.2017 Eshop - koberce .sk koberce do ŠKD
12.7.2017 Novatech s.r.o Oprava PC
31.7.2017 Radoslav Bartoš Maliarske práce- jedáleň
10.8.2017 Meggy s.r.o Špongia
26.6.2017 Radolský reklama s.r.o Tričko + potlač
28.8.2017 Cech Company s.r.o nákup pier, obalov
28.8.2017 Raabe.sk Dejepis pre učiteľov
17.8.2017 Kúrenie Gavlák oprava hydrantov
06.9.2017 Radoslav Vrábel- Kominarstvo Revízia komínov
20.9.2017 Mrtinus s.r.o Knihy
27.9.2017 Peter Gaňa-Počítače modernizácia tech. zariadení,inštalácia RACK Switch
26.9.2017 Nakladatelstvi Forum s.r.o Kontrolná zložka pre riaditeľa
05.10.2017 Cech Company s.r.o nákup euro obalov,potvrdenia
05.10.2017 expolpedagogika Metodika fyzika, cvičebnica chémia
10.10.2017 František Šarlina Toner
26.10.2017 Poradca podnikateľa spol s.r.o smernica
26.10.2017 IŠKA s.r.o Objednávka prístup do databázy Alf
02.11.2017 Novatech s.r.o notebook, tlačiareň
13.11.2017 My dva Slovakia s.r.o Šatňové lavice
20.11.2017 Promos trading prostriedok do umývačky
20.11.2017 Publicom s.r.o Balík služieb publicom
20.11.2017 necy s.r.o florballový krúžok
20.11.2017 DETOX s.r.o odber nebezpečných odpadov chémia
29.11.2017 Distribucna agentura AD REM Knihy
29.11.2017 necy s.r.o Florbalový krúžok
29.11.2017 Vydavateľstvo Matice Slovenskej Knihy
29.11.2017 Vydavetelstvo Slovart spol. s.r.o Knihy
13.11.2017 My dva Slovakia s.r.o skriňa šatníková
04.12.2017 František Šarlina oprava tlačiarne
04.12.2017 HollyWood C.E.S s.r.o Knihy do knižnice
04.12.2017 Insgraf s.r.o stoličky škd
07.12.2017 AMD-M s.r.o čistiace prostriedky zš
07.12.2017 AMD-M s.r.o čistiace prostriedky šj
07.12.2017 Anna Jurišová zákazkové šitie- sukne krúžok
08.12.2017 Promos trading konvektomat šj
29.12.2017 Promos trading chladiaca skriňa
29.12.2017 Promos trading taniere, poháre šj
29.12.2017 Papera Sada pravítok
29.12.2017 Infra Slovakia pomôcky ,knihy, cvičenia
29.12.2017 NovaTech Pc
29.12.2017 NovaTech notebook
29.12.2017 Cechcompany kriedy,papier
29.12.2017 CechCompany Pokladničná knihy, denník, dovolenka....
29.12.2017 CechCompany priepustka, dovolenka...
29.12.2017 CechCompany potvrdenka ,pero material šj
29.12.2017 Radoslav Bartos vyhotovenie hygien. kútika 8B
29.12.2017 Radoslav Bartoš Maliarske práce 8B
29.12.2017 Radoslav Bartos natieračské práce 8B
29.12.2017 Intermedic sk sedací vak
29.12.2017 CechCompany papiere , euroobal,objednávka A5
29.12.2017 CechCompany papiere škd
19.1.2018 Gajdos Gabriel- Reprezent štátne symboly
24.1.2018 RVC Martin členské RVC
01.2.2018 Poradca podnikatela ročný prístup VSSR
01.2.2018 Gajdos Gabriel - Reprezent vlajka SR a EÚ
19.1.2018 promos trading spol. s.r.o oprava kotla do školskej kuchyne
05.2.2018 Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o Školské dokumenty
05.2.2018 František Ondrejáš Zhot. a montáž zabudovanej skrine
16.2.2018 Športcentrum s.r.o služby počas lyžiarskeho výcviku
16.2.2018 J.Gánoczy -GáJuS strava počas lyžiarskeho výcviku
16.2.2018 Tomitour s.r.o doprava lyžiarsky výcvik
05.3.2018 Radoslav Bartoš maliarské práce
05.3.2018 Radoslav Bartoš natieračské práce
05.3.2018 Radoslav Bartoš vyhotovenie hygienického kútika 7.A
05.3.2018 František Ondrejáš zhotovenie a montáž skrín
05.3.2018 František Ondrejáš zhotovenie a montáž zabudovanej kombinovanej skrine
05.3.2018 Radoslav Vrábel- Kominárstvo revízia komínov a dymovodov
05.3.2018 Ševt a.s školský materiál
05.3.2018 L.Pakoš odborné prehliadky plynových a tlakových zariadení
08.3.2018 promos trading s.r.o oprava zásuvky školská jedáleň
08.3.2018 CBS spol. s.r.o maľované mapy
14.3.2018 B2Bpartner Korková nástenka
05.4.2018 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o publikácia právna ochrana zamestnancov
05.4.2018 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o publikácia integrácia v škole-ZD
05.4.2018 CechCompany s.r.o školský materiál
06.4.2018 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o metodické orgány školy
06.4.2018 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o školské dokumenty
10.4.2018 Športový klub Rebels štartovné
16.4.2018 Mgr. Michal Pajonk Knihy- Dar mravčieho kráľa
23.4.2018 Mgr. Michal Pajonk Knihy- Kysucké rozprávky
16.4.2018 Mgr. Michal Pajonk Knihy- O dievčine z obrazu
23.4.2018 ELMOP- Eva Moskáľová bojlere
30.4.2018 LegalSoft s.r.o športové potreby
30.4.2018 Športujeme s.r.o športové potreby
30.4.2018 OZ TRAMPTÁRIA škola v prírode
30.4.2018 Športový klub Rebels náramky ID
30.4.2018 Trinet Corp s.r.o volejbalové lopty
30.4.2018 Florbal . com.s.ro florbalové hokejky
30.4.2018 Mgr.Tibor Nešťák - TIME športové potreby
07.5.2018 Ing.Miroslav Majkút knihy do knižnice
14.5.2018 ArtTech s.r.o elektroinštalačné práce
14.5.2018 Školmédia spo. s.r.o Zbierky - slovenský jazyk, matematika
14.5.2018 Ing.Miroslav Majkút knihy do knižnice
14.5.2018 NovaTech servisné práce, Zdroj
14.5.2018 František Šarlina Renovovaná valcová kazeta Sharp
24.5.2018 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o publikácia integrácia v škole-máj 18
24.5.2018 Anna Jurišová-Texanna zákazkové šitie- krojové halenky
04.6.2018 Kovelo elektro, spol s.r.o údržba kancel. strojov, softvérov
04.6.2018 František Šarlina Renovovaná valcová kazeta Sharp
04.6.2018 František Šarlina Toner Konica, Epson M200
09.7.2018 Anna Plačková zástery
09.7.2018 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o školské dokumenty jún 2018
09.7.2018 Peter Gaňa-Počítače Inštalácia RACK Switch
09.7.2018 CechCompany s.r.o materiál krúžky
10.7.2018 Aitec s.r.o prvouky
10.7.2018 PORADCA s.r.o ústava SR
10.8.2018 Radoslav Bartoš maliarské práce 7.B
10.8.2018 Radoslav Bartoš natieračské práce 7.B
10.8.2018 Radoslav Bartoš maliarské práce šj - priestory kuchyne
29.8.2018 CechCompany s.r.o športové potreby
06.9.2018 Ševt a.s školské tlačivá
14.9.2018 MY DVA Slovakia s.r.o šatníkové skrinky
14.9.2018 promos trading s.r.o oprava kotla Fagor
25.9.2018 MarianMedlen -JurisDat časopis Škola 2018
25.9.2018 NovaTech s.r.o PC,Tlačiareň EPSON
18.10.2018 Aitec s.r.o CD k prírodovede
18.10.2018 AJ Produkty skriňa,stojan na bicykle
29.10.2018 Mgnet plus,s.r.o materiál krúžk
09.11.2018 deivo.sk sada palíc Intercross
26.11.2018 CechCompany s.r.o školský materiál
26.11.2018 promos trading s.r.o oprava kotla Fagor ACE 101
26.11.2018 Sport potreby lopty, čisla štartovné
26.11.2018 Internet- Handel s.r.o knihy do knižnice
26.11.2018 Hudobné centrum notový stojan
26.11.2018 AMD-M s.r.o čistiace prostridky šj
26.11.2018 Peter Gaňa-Počítače servisná prehliadka PC siete
26.11.2018 Insgraf s.r.o školská lavica škd
27.11.2018 CechCompany s.r.o Poradač s kapsou,papier,potvrdenka s juxtou
12.12.2018 objednávky skola pc, notebook.rohožky, nábytok