Faktúry

Zverejnené faktúry

Dátum Popis Dodávateľ Cena
20.5.2017 jablká, jablková šťava František Pecko -Terlano 46€
23.5.2017 material na kružky Trinet Corp s.r.o 231€
05.6.2017 Knihy Slovenske pedagogicke nakladatelstvo-Mlade leta.s.r.o 84€
06.6.2017 Krúžok športové naradie MAGENT plus s.r.o 410€
19.6.2017 obaly ,žiacke knižky Ševt a.s. 118€
20.6.2017 čistiace prostriedky
Renáta Zacharová - Ezal

Firma: Renáta Zacharová - Ezal

Adresa: Dolné Rudiny 1, 01001 Žilina 1

ICO: 22634452

405€
20.6.2017 Odber kuchynského odpadu VŽP INTA s.r.o. 48€
20.6.2017 činnosť zdravotnej služby Slavomír Gocál 131€
20.6.2017 výkon technika PO a BOZP Slavomír Gocál 340€
20.6.2017 ZŠ elektrina SPP 365€
20.6.2017 školska jedálenň - elektrina SPP 313€
20.6.2017 aSc Agenda ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 159€
20.6.2017 škola v prirode Ceres Slovakia spol.s.r.o. 1898€
20.6.2017 výmena termostatu ,oprava promos trading spol. s.r.o. 82€
20.6.2017 čistenie kanalizácie Severoslovenské vodárne a kanalizácie ,a.s. 225€
20.6.2017 elektricka energia škd SPP 23€
20.6.2017 zemný plyn SPP 1200€
20.6.2017 telefon Slovak Telekom 29€
28.6.2017 oprava a montáž vinylovej podlahy HAPARKET s.r.o 275€
28.6.2017 Vodné -stočné SEVAK a.s. 376€
30.6.2017 Revízia a oprava hasiacich prístrojov ArtTech s.r.o 150€
30.6.2017 oprava kanalizácie a vnútorného vodovodu HAPARKET .r.o 140€
30.6.2017 oprava a montáž parketových podláh v škol. jedal. kuchynke HAPARKET s.r.o 981€
30.6.2017 Toner NOVATECH s.r.o 199€
30.6.2017 Telefon Orange Slovensko a.s 45€
30.6.2017 Telefon Slovak Telekom a.s 28€
03.7.2017 nákup papiera CechCompany s.r.o 45€
04.7.2017 čistiace prostriedky Renata Zacharova-Ezal 102€
04.7.2017 podumývadlo,drezová beteria Ohrievacia technika ,s.r.o 125€
06.7.2017 papiere ,mapy,lepidla,pečiatky Cech Company s.r.o 100€
11.7.2017 triedne knihy, rozvrh hodin Sevt a.s 94€
13.7.2017 Telefon Slovak Telekom a.s 29€
13.7.2017 elektricka energia škd SPP 23€
13.7.2017 zemný plyn SPP 1200€
13.7.2017 Odber kuchynského odpadu VŽP INTA s.r.o 36€
18.7.2017 Oprava PC , servisne prace NOVATECH s.r.o 212€
24.7.2017 elektricka energia SPP a.s 361€
24.7.2017 elektricka energia šj Spp a.s 235€
24.7.2017 Telefon Slovak Telekom a.s 28€
01.8.2017 koberce do ŠKD Interiér Invest s.r.o 295€
03.8.2017 telefon Orange Slovensko a.s 45€
09.8.2017 Zhotov. a montáž skl.skrinky František Ondrejáš 180€
09.8.2017 Zhot.a montáž pomocného stola František Ondrejáš 48€
09.8.2017 Zhotov. a montáž pracovnej dosky František Ondrejáš 90€
09.8.2017 Zhotovenie stolov z masívu František Ondrejáš 676€
09.8.2017 Zhot. a montáž otvor. skrinky František Ondrejáš 61€
09.8.2017 Zhot. a montáž kuch. linky a drezu František Ondrejáš 849€
11.8.2017 zemný plyn Spp a.s 1€
11.8.2017 elektrická energia škd Spp a.s 23€
15.8.2017 Telefón Slovak Telekom a.s 29€
21.8.2017 elektrická energia šj Spp a.s 118€
21.8.2017 elektrická energia zš Spp a.s 176€
21.8.2017 Plastové stoličky B2Bpartner 712€
28.8.2017 Telefón Slovak Telekom a.s 28€
28.8.2017 Tričko + potlač Radilský reklama s.r.o 64€
28.8.2017 Maliarske práce -jedáleň Radoslav Bartoš 600€
30.8.2017 špongia na tabuľu Meggy s.r.o 34€
31.8.2017 učebnice prvouka pre druhákov AITEC s.r.o 102€
04.9.2017 Telefón Orange Slovensko a.s 45€
06.9.2017 stravné lístky Doxx -Stravné lístky spol. s.r.o 517€
06.9.2017 nákup pier, obalov Cech Company s.r.o 56€
07.9.2017 aplikácia pre riaditeľov škôl Wolters Kliwer s.r.o 129€
11.9.2017 Dejepis pre učiteľov Raabe 24€
11.9.2017 licencia Somi Systems a.s 516€
11.9.2017 platba doména Exo Technologies spol.s.r.o 42€
13.9.2017 stravné lístky Doxx stravné lístky pol. s.r.o 449€
14.9.2017 oprava hydrantových ventilov Jan Gavlák-Kúrenie Gavlák 243€
14.9.2017 Revízia komínov Radoslav Vrável - Kominárstvo 45€
14.9.2017 zemný plyn Spp a.s 1200€
14.9.2017 elektrická energia škd Spp a.s 23€
14.9.2017 Telefón Slovak telekom 29€
21.9.2017 elektrická energia šj Spp a.s 137€
21.9.2017 elektrická energia zš Spp a.s 59€
25.9.2017 Knihy Martinus s.r.o 37€
28.9.2017 modernizácia tech. zariadení Peter Gana/Pocitace 265€
02.10.2017 Telefón Orange Slovensko a.s 45€
02.10.2017 Telefón Slovak Telekom a.s 29€
05.10.2017 stravné lístky Doxx -stravné lístky,spo.s.r.o 211€
05.10.2017 Kontrola váhy šj PEJM, s.r.o 46€
05.10.2017 Váhy triedy presnosti Slovenská legálna metrológia,n.o 27€
05.10.2017 zemný plyn Spp a.s 1200€
05.10.2017 elektrická energia škd Spp a.s 23€
12.10.2017 Telefón Slovak Telekom a.s 38€
12.10.2017 Kontrolná zložka pre riaditeľa Nakladatelství FORUM s.r.o 114€
12.10.2017 Pracovno-zdravotná služba Slavomír Gocál 131€
12.10.2017 PO a BOZP Slavomír Gocál 340€
12.10.2017 Odber kuchynského odpadu VŽP Inta s.r.o 36€
16.10.2017 poistenie Generali Poisťovňa a.s 1019€
23.10.2017 elektrická energia šj Spp a.s 320€
23.10.2017 elektrická energia zš Spp a.s 314€
23.10.2017 Vodné -stočné SEVAK a.s 407€
23.10.2017 Cvičebnica Chémia 7.ročník metodika fyzika 6 ročník EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o 17€
26.10.2017 Telefón Slovak Telekom a.s 28€
26.10.2017 Toner František Šarlina 542€
26.10.2017 Prístup do databázy Alf IŠKA s.r.o 199€
07.11.2017 nákup kancelárskych potrieb Cech Company s.r.o 177€
07.11.2017 notebook NovaTech 423€
07.11.2017 zemný plyn Spp a.s 1200€
07.11.2017 elektrická energia škd Spp a.s 23€
07.11.2017 Telefón Slovak Telekom 58€
08.11.2017 smernica verejné obstarávanie Poradca podnikateľa 20€
20.11.2017 Šatníkové lavice MY DVA Slovakia s.r.o 626€
20.11.2017 Balík služieb Premium PUBLOCOM s.r.o 399€
20.11.2017 Odber kuchynského odpadu VŽP Inta s.r.o 48€
24.11.2017 Virtuálna knižnica Komensky s.ro 198€
27.11.2017 prostriedok do umyvačky Promos trading spol. s.r.o 156€
27.11.2017 elektrická energia zš Spp a.s 360€
27.11.2017 elektrická energia šj Spp a.s 420€
27.11.2017 florballový krúžok necy s.r.o 61€
27.11.2017 telefón Slovak Telekom a.s 28€
27.11.2017 odber nebezpečných odpadov chémia DETOX s.r.o 553€
29.11.2017 Knihy Distribucna agentura AD REM 113€
01.12.2017 tlačiareň Epsson NovaTech 182€
01.12.2017 WinDHM ročná licencia ka.soft sk s.r.o 40€
01.12.2017 Knihy do knižnice Vydavateľstvo SLOVART spol. s.r.o 68€
01.12.2017 Florbalový krúžok- florbalka necy s.r.o 138€
07.12.2017 šatnikové skrinky MY DVA Slovakia, s.r.o 6911€
07.12.2017 stoličky škd INSGRAF s.r.o 957€
07.12.2017 Knihy do knižnice HOLLYWOOD C.E.S s.r.o 92€
07.12.2017 zemný plyn Spp a.s 1200€
07.12.2017 elektrická energia škd Spp a.s 23€
07.12.2017 oprava kopirky František Šarlina 120€
07.12.2017 Pracovno-zdravotná služba Slavomír Gocál 131€
07.12.2017 PO a BOZP Slavomír Gocál 340€
07.12.2017 čistiace prostriedky zš AMD-M s.r.o 40€
07.12.2017 čistiace prostriedky šj AMD-M s.r.o 355€
08.12.2017 zákazkové šitie Anna Jurišová- Texana 177€
12.12.2017 Telefón Slovak Telekom a.s 58€
12.12.2017 konvektomat Promos trading spol. s.r.o 3472€
20.12.2017 Odber kuchynského odpadu VŽP Inta s.r.o 48€
20.12.2017 jablká, jablková šťava Pecko Frantisek Terlano 35€
20.12.2017 elektrická energia zš Spp a.s 382€
20.12.2017 elektrická energia šj Spp a.s 541€
22.12.2017 nákup tanierov,pohárov promos trading s.r.o 590€
22.12.2017 chladnička promos trading s.r.o 551€
22.12.2017 chladiaca skriňa promos trading s.r.o 968€
22.12.2017 vozík promos trading s.r.o 1452€
22.12.2017 vodné, stočné Sevak a.s 376€
22.12.2017 učebné pomôcky INFRA Slovakia s.r.o 40€
22.12.2017 sada pravítok PAPERA s.r.o 484€
22.12.2017 USB NOVATech s.r.o 63€
22.12.2017 notebook NOVATech s.r.o 715€
22.12.2017 Počitač NOVATech s.r.o 934€
22.12.2017 papiere a materiál ŠJ CechCompany s.r.o 92€
22.12.2017 materiál priepustky,euro obal CechCompany s.r.o 22€
22.12.2017 materiál CechCompany s.r.o 215€
22.12.2017 papier, krieda CechCompany s.r.o 373€
29.12.2017 vak Intermedic s.r.o 51€
29.12.2017 Telefón Slovak Telekom 28€
29.12.2017 natieračské práce Radoslav Bartos 540€
29.12.2017 Hygienický kutik Radoslav Bartos 165€
29.12.2017 papiere škd CechCompany 199€
29.12.2017 papiere, euro obal CechCompany 375€
18.1.2018 Telefón za obdobie 01.12-31.12. Slovak Telekom a.s 56€
18.1.2018 elektrická energia škd obdobie 1.1.2018-31.1.2018 Spp a.s 23€
18.1.2018 stravné lístky Doxx- stravné lístky 449€
18.1.2018 Odber kuchynského odpadu VŽP INTA s.r.o 36€
19.1.2018 oprava kotla promos trading spol.s.r.o 117€
19.1.2018 elektrická energia šj Spp a.s 506€
19.1.2018 elektrická energia zš Spp a.s 288€
19.1.2018 zemný plyn obdobie 1.1-31.1.2018 Spp a.s 1114€
19.1.2018 štátne symboly Gajdos Gabriel -Reprezent 211€
24.1.2018 Telefón za obdobie 15.12-14.01.2018 Slovak telekom a.s 28€
24.1.2018 členské RVC RVC Martin 75€
01.2.2018 vlajka SR a EÚ Gajdos Gabriel Reprezent 41€
01.2.2018 ročný prístup VSSR Poradca podnikatela, spol. s.r.o 96€
01.2.2018 zbierka úloh matematika Musisca Liturgica s.r.o 26€
01.2.2018 poistenie Generali poisťovňa 478€
08.2.2018 zemný plyn obdobie 1.2-28.2.2018 Spp a.s 1114€
08.2.2018 Školské dokumenty Raabe s.r.o 80€
08.2.2018 Telefón Slovak Telekom 29€
08.2.2018 elektrická energia škd Spp a.s 24€
12.2.2018 zhotovenie a montáž zabudovanej skrine Frantisek Ondrejas 504€
16.2.2018 doprava lyžiarsky výcvik Tomitour s.r.o 550€
16.2.2018 Odber kuchynského odpadu VŽP INTA s.r.o 36€
16.2.2018 služby počas lyžiarskeho výcviku Športcentrum Oščadnica s.r.o 3290€
16.2.2018 strava počas lyžiarskeho výcviku Gánoczy Július- GáJuS 960€
16.2.2018 Zhot. a montáž zabudovanej skrine František Ondrejáš 504€
16.2.2018 elektrická energia zš Spp a.s 358€
16.2.2018 elektrická energia šj Spp a.s 578€
27.2.2018 telefón Slovak Telekom a.s 29€
27.2.2018 ročný poplatok za prenájom Datalan 25€
08.3.2018 oprava zásuvky školská jedáleň promos trading s.r.o 93€
08.3.2018 vyhotovenie hygienického kútika 7.A Radoslav Bartoš 165€
08.3.2018 natieračské práce Radoslav Bartoš 540€
08.3.2018 maliarské práce Radoslav Bartoš 450€
08.3.2018 telefón Slovak Telekom a.s 49€
08.3.2018 publikácia učtovné súvzťažnosti RVC Martin 26€
08.3.2018 revízia komínov a dymovodov Radoslav Vrábel- Kominárstvo 45€
08.3.2018 zemný plyn Spp a.s 1114€
08.3.2018 samolepka výroba CechCompany s.r.o 63€
08.3.2018 elektrina škd Spp a.s 24€
08.3.2018 odborné prehliadky plynových a tlakových zariadení L.Pakoš 486€
08.3.2018 zhotovenie a montáž skrín František Ondrejáš 342€
08.3.2018 zhotovenie a montáž zabudovanej kombinovanej skrine František Ondrejáš 870€
14.3.2018 Korková nástenka B2Bpartner 187€
21.3.2018 Odber kuchynského odpadu VŽP Inta s.r.o 36€
21.3.2018 odborný seminár Kantorka, n.o 35€
21.3.2018 publikácia právna ochrana zamestnancov Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o 15€
21.3.2018 elektrická energia šj Spp a.s 457€
21.3.2018 elektrická energia zš Spp a.s 286€
23.3.2018 stravné lístky Doxx - stravné lístky, spol s.r.o 619€
26.3.2018 telefón Slovak Telekom a.s 32€
04.4.2018 publikácia integrácia v škole-ZD Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o 70€
06.4.2018 školský materiál CechCompany s.r.o 37€
06.4.2018 licencia Ives Košice 155€
06.4.2018 školské dokumenty Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o 46€
06.4.2018 metodické orgány školy Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o 19€
06.4.2018 elektrina škd Spp a.s 24€
06.4.2018 zemný plyn Spp a.s 1114€
13.4.2018 vodné- stočné Sevak a.s 463€
13.4.2018 telefón Slovak Telekom a.s 49€
13.4.2018 Odber kuchynského odpadu VŽP Inta s.r.o 48€
13.4.2018 štartovné Športový klub Rebels 200€
13.4.2018 Knihy- O dievčine z obrazu Mgr. Michal Pajonk 84€
13.4.2018 Knihy- Dar mravčieho kráľa Mgr. Michal Pajonk 105€
13.4.2018 Knihy- Kysucké rozprávky Mgr. Michal Pajonk 70€
23.4.2018 elektrická energia zš Spp a.s 368€
23.4.2018 elektrická energia šj Spp a.s 474€
23.4.2018 Pracovno zdravotná služba Slavomír Gocál 131€
23.4.2018 PO a BOZP Slavomír Gocál 340€
23.4.2018 telefón Slovak Telekom a.s 32€
23.4.2018 bojlere ELMOP- Eva Moskáľová 250€
30.4.2018 jablká, jablková šťava Pecko František- Terlano 33€
30.4.2018 jablká, jablková šťava Pecko František- Terlano 35€
30.4.2018 jablká, jablková šťava Pecko František- Terlano 33€
30.4.2018 športové potreby LegalSoft s.r.o 241€
30.4.2018 športové potreby Športujeme s.r.o 181€
30.4.2018 florbalové hokejky Florbal . com.s.ro 109€
30.4.2018 športové potreby Mgr.Tibor Nešťák - TIME 143€
30.4.2018 škola v prírode OZ TRAMPTÁRIA 2800€
30.4.2018 náramky ID Športový klub Rebels 132€
07.5.2018 volejbalové lopty Trinet Corp s.r.o 154€
07.5.2018 knihy do knižnice Ing.Miroslav Majkút 30€
07.5.2018 kôš odpadkový CechCompany s.r.o 9€
07.5.2018 zemný plyn Spp a.s 1114€
07.5.2018 elektrina škd Spp a.s 24€
14.5.2018 Zbierky - slovenský jazyk, matematika Školmédia spo. s.r.o 192€
14.5.2018 Renovovaná valcová kazeta Sharp, toner František Šarlina 277€
14.5.2018 servisné práce, Zdroj NovaTech s.r.o 373€
14.5.2018 elektroinštalačné práce ArtTech s.r.o 360€
18.5.2018 Odber kuchynského odpadu VŽP Inta s.r.o 36€
18.5.2018 elektrická energia zš Spp a.s 361€
18.5.2018 publikácia integrácia v škole-máj 18 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o 46€
18.5.2018 elektrická energia šj Spp a.s 306€
18.5.2018 zákazkové šitie- krojové halenky Anna Jurišová-Texanna 384€
24.5.2018 telefón Slovak Telekom a.s 51€
24.5.2018 telefón Slovak Telekom a.s 28€
04.6.2018 údržba kancel. strojov, softvérov Kovelo elektro, spol s.r.o 480€
04.6.2018 Renovovaná valcová kazeta Sharp František Šarlina 140€
08.6.2018 zástery Anna Plačková 89€
08.6.2018 zemný plyn Spp a.s 1114€
08.6.2018 elektrina škd Spp a.s 24€
08.6.2018 GDPR Bros Computing, s.r.o 370€
08.6.2018 školské dokumenty Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o 46€
08.6.2018 Toner Konica, Epson M200 František Šarlina 133€
08.6.2018 školský materiál CechCompany s.r.o 43€
08.6.2018 telefón Slovak Telekom a.s 49€
12.6.2018 stravné lístky Doxx - stravné lístky, spol s.r.o 4€
18.6.2018 školský materiál Ševt a.s 99€
18.6.2018 Odber kuchynského odpadu VŽP Inta s.r.o 24€
18.6.2018 PO a BOZP Slavomír Gocál 340€
18.6.2018 Pracovno zdravotná služba Slavomír Gocál 131€
18.6.2018 elektrická energia zš Spp a.s 414€
18.6.2018 elektrická energia šj Spp a.s 305€
09.7.2018 materiál krúžky CechCompany s.r.o 235€
09.7.2018 Inštalácia RACK Switch Peter Gaňa-Počítače 252€
09.7.2018 publikácia zverejňovanie zmlúv ,faktur Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o 17€
09.7.2018 telefón Slovak Telekom a.s 21€
09.7.2018 publikácia zverejňovanie zmlúv ,faktur Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o
10.7.2018 telefón Slovak Telekom a.s 50€
10.7.2018 zemný plyn Spp a.s 1114€
10.7.2018 elektrina škd Spp a.s 24€
10.7.2018 vodné- stočné Sevak a.s 477€
10.7.2018 stravné lístky Doxx - stravné lístky, spol s.r.o 1€
10.7.2018 ústava SR PORADCA s.r.o 10€
10.7.2018 jablká, jablková šťava Pecko František- Terlano 68€
10.7.2018 jablká, jablková šťava Pecko František- Terlano 70€
16.7.2018 oprava kotla promos trading s.r.o 101€
16.7.2018 Odber kuchynského odpadu VŽP Inta s.r.o 48€
16.7.2018 elektrická energia zš Spp a.s 380€
16.7.2018 elektrická energia šj Spp a.s 229€
16.7.2018 balíček k licencií KOMENSKY s.r.o 18€
01.8.2018 telefón Slovak Telekom a.s 20€
03.8.2018 zemný plyn Spp a.s 1114€
03.8.2018 elektrina škd Spp a.s 24€
06.8.2018 školské dokumenty jún 2018 Ševt a.s 89€
07.8.2018 telefón Slovak Telekom a.s 49€
10.8.2018 licencia Wolters Kluwer SR s.r.o 129€
10.8.2018 natieračské práce 7.B Radoslav Bartoš 480€
10.8.2018 maliarské práce šj - priestory kuchyne Radoslav Bartoš 120€
10.8.2018 maliarské práce 7.B Radoslav Bartoš 950€
27.8.2018 publikácia integrácia v škole-august18 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o 46€
27.8.2018 ročná podpora Kerber SOMI Systems a.s 516€
27.8.2018 telefón Slovak Telekom a.s 19€
27.8.2018 elektrická energia zš Spp a.s 206€
27.8.2018 elektrická energia šj Spp a.s 92€
06.9.2018 školský materiál CechCompany s.r.o 121€
06.9.2018 Toner František Šarlina 102€
06.9.2018 špongia Meggy s.r.o 34€
06.9.2018 elektrina škd Spp a.s 24€
06.9.2018 doména EXO TECHNOLOGIES spol. s.r.o 42€
06.9.2018 zemný plyn Spp a.s 1114€
12.9.2018 oprava kotla Fagor promos trading s.r.o 47€
12.9.2018 stravné lístky Doxx - stravné lístky, spol s.r.o 655€
12.9.2018 prvouky Aitec s.r.o 92€
12.9.2018 šk.dokumenty -sept.18+bonus Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o 46€
12.9.2018 telefón Slovak Telekom a.s 49€
14.9.2018 šatníkové skrinky MY DVA Slovakia s.r.o 6468€
20.9.2018 FA -školska jedáleň Dadavatelia- skolska jedalen
21.9.2018 školské tlačivá Ševt a.s 8€
25.9.2018 časopis Škola 2018 MarianMedlen -JurisDat 25€
25.9.2018 PC,Tlačiareň EPSON NovaTech s.r.o 723€
25.9.2018 telefón Slovak Telekom a.s 21€
25.9.2018 elektrická energia šj Spp a.s 151€
25.9.2018 elektrická energia zš Spp a.s 67€
25.9.2018 revízia komína a dymovodov Radoslav Vrábel-KOMINARSTVO 45€
05.10.2018 FA -školska jedáleň- potraviny Faktury školská jedáleň
05.10.2018 zemný plyn Spp a.s 1114€
05.10.2018 PO a BOZP Slavomír Gocál 340€
05.10.2018 Pracovno zdravotná služba Slavomír Gocál 131€
05.10.2018 elektrina škd Spp a.s 24€
08.10.2018 poplatok za seminár Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o 39€
10.10.2018 telefón Slovak Telekom a.s 49€
10.10.2018 vodné- stočné Sevak a.s 437€
10.10.2018 CD k prírodovede Aitec s.r.o 66€
10.10.2018 školenie Ives Košice 105€
10.10.2018 poistenie Generali poisťovňa a.s 1019€
12.10.2018 FA -školska jedáleň- potraviny Faktury školská jedáleň
15.10.2018 mapy CBS spol.s.ro 174€
18.10.2018 Normy 1.9.2018 Tlačiareň IRIS 44€
18.10.2018 elektrická energia šj Spp a.s 245€
18.10.2018 publikácia integrácia v škole- okt.18 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o 46€
18.10.2018 elektrická energia zš Spp a.s 358€
18.10.2018 FA -školska jedáleň- potraviny Faktury školská jedáleň
22.10.2018 elektrina škd Spp a.s 24€
22.10.2018 telefón Slovak Telekom a.s 21€
26.10.2018 šk.dokumenty -okt.18+bonus Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o 45€
26.10.2018 materiál krúžk Mgnet plus,s.r.o 160€
26.10.2018 Odber kuchynského odpadu september DF Družstvo s.r.o 12€
26.10.2018 kovová skriňa. stojan na bicykle AJ Produkty 399€
26.10.2018 FA -školska jedáleň- potraviny Dadavatelia- skolska jedalen
09.11.2018 FA -školska jedáleň- potraviny Faktury školská jedáleň
09.11.2018 aSc Agenda ASC Applied Software Consultans,s.ro 159€
09.11.2018 telefón Slovak Telekom a.s 50€
09.11.2018 zemný plyn Spp a.s 1114€
09.11.2018 sada palíc Intercross Športujeme, s.r.o 189€
09.11.2018 prístup do databázy alf PcProfi s.r.o 199€
14.11.2018 virtuálna knižnica KOMENSKY s.r.o 198€
14.11.2018 konvektomat promos trading s.r.o 4698€
14.11.2018 FA -školska jedáleň- potraviny Faktury školská jedáleň
19.11.2018 elektrická energia zš Spp a.s 397€
19.11.2018 školské ovocie Obim s.r.o 84€
19.11.2018 elektrická energia šj Spp a.s 408€
22.11.2018 FA -školska jedáleň- potraviny Faktury školská jedáleň
26.11.2018 stravné lístky Doxx - stravné lístky, spol s.r.o 367€
26.11.2018 Odber kuchynského odpadu VŽP DF Družstvo s.r.o 2€
26.11.2018 prehliadka a oprava siete Peter Gaňa-Počítače 150€
26.11.2018 materiál krúžk lopty, čisla štartovné Krimar s.r.o 206€
26.11.2018 telefón Slovak Telekom a.s 23€
26.11.2018 balíček k licencií Publicom 399€
27.11.2018 čistiace prostridky šj AMD-M s.r.o 294€
27.11.2018 stoličky a stôl škd Insgraf s.r.o 919€
27.11.2018 Poradač s kapsou CechCompany s.r.o 16€
27.11.2018 papier, potvrdenka s juxtou CechCompany s.r.o 87€
30.11.2018 FA -školska jedáleň- potraviny Faktury školská jedáleň
05.12.2018 regále do čitateľského kútika František Ondrejáš 252€
05.12.2018 PO a BOZP Slavomír Gocál 340€
05.12.2018 Pracovno zdravotná služba Slavomír Gocál 131€
05.12.2018 rohož B2B Partner s.r.o 108€
05.12.2018 zemný plyn Spp a.s 1114€
05.12.2018 školský materiál CechCompany s.r.o 61€
05.12.2018 licencia ka.soft sk s.r.o 40€
12.12.2018 FA -školska jedáleň- potraviny Faktury školská jedáleň
12.12.2018 Tlačiareň EPSON, externý disk NovaTech s.r.o 384€
12.12.2018 nábytok BRADOP nábytok 653€
12.12.2018 elektrina škd Spp a.s 24€
12.12.2018 telefón Slovak Telekom a.s 49€
12.12.2018 obklad ,rohovniky KSTORE, s.r.o 178€
12.12.2018 PC Comfort NovaTech s.r.o 489€
12.12.2018 Notebook HP NovaTech s.r.o 450€
13.12.2018 šk.dokumenty december Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o 46€
13.12.2018 Odber kuchynského odpadu VŽP DF Družstvo s.r.o 43€
19.12.2018 šk.dokumenty december Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o 45€
19.12.2018 elektrická energia šj Spp a.s 512€
19.12.2018 telefón Slovak Telekom a.s 22€
19.12.2018 elektrická energia zš Spp a.s 378€
19.12.2018 roletky škd W-aW Wawrzyk Ján 196€
19.12.2018 učebnice Klett nakladatelství s.r.o 87€
21.12.2018 Toner František Šarlina 357€
21.12.2018 školský materiál CechCompany s.r.o 536€
21.12.2018 vodné- stočné Sevak a.s 456€
21.12.2018 školské ovocie Obim s.r.o 42€
21.12.2018 školský materiál CechCompany s.r.o 83€
21.12.2018 školské ovocie Obim s.r.o 84€
21.12.2018 gastronádoba promos trading s.r.o 159€
27.12.2018 vyhotovenie hyg. kútika 1.A Radoslav Bartoš 165€
27.12.2018 natieračské práce 1.A Radoslav Bartoš 585€
27.12.2018 maliarské práce 1.A Radoslav Bartoš 950€
14.1.2019 telefón Slovak Telekom a.s 49€
14.1.2019 členstvo RVC RVC Martin 74€
21.1.2019 stravné lístky Doxx - stravné lístky, spol s.r.o 472€
21.1.2019 preplatok elektrina škd Spp a.s -7€
21.1.2019 elektrická energia šj Spp a.s 291€
21.1.2019 elektrická energia zš Spp a.s 530€
21.1.2019 elektrina škd Spp a.s 25€
21.1.2019 zemný plyn Spp a.s 814€
21.1.2019 preplatok zemny plyn Spp a.s -2461€
21.1.2019 telefón Slovak Telekom a.s 25€
25.1.2019 maľovanie zastupcovňa Radoslav Bartoš 300€
25.1.2019 časopis Škola 2019 MarianMedlen -JurisDat 25€
25.1.2019 GDPR BROS Computing 180€
04.2.2019 posudok telocvičňa Milan Sčury- Projekcia 200€
04.2.2019 Odber kuchynského odpadu január- marec DF Družstvo s.r.o 43€
04.2.2019 školské ovocie Obim s.r.o 42€
07.2.2019 potraviny šj Nordfood s.r.o 235€
07.2.2019 potraviny šj Hamsal s.r.o
07.2.2019 ročný prístup na vssr Poradca podnikateľa, spol s.r.o 117€
11.2.2019 potraviny šj Hamsal s.r.o 106€
11.2.2019 potraviny šj Hamsal s.r.o 214€
11.2.2019 potraviny šj Qualited s.r.o 97€
11.2.2019 potraviny šj libex s.r.o. 151€
11.2.2019 potraviny šj libex s.r.o. 184€
11.2.2019 potraviny šj TempoVit s.r.o. 295€
11.2.2019 potraviny šj TempoVit s.r.o.
11.2.2019 potraviny šj TempoVit s.r.o. 121€
11.2.2019 potraviny šj Ryba Žilina s.r.o. 54€
11.2.2019 potraviny šj Ryba Žilina s.r.o. 197€
11.2.2019 potraviny šj TempoVit s.r.o. 21€
11.2.2019 potraviny šj Coop spotrebné družstvo 65€
11.2.2019 potraviny šj 76,09 0€
11.2.2019 potraviny šj Koliba s.r.o. 142€
11.2.2019 potraviny šj PeCy s.r.o. 349€
11.2.2019 školské tlačivá Ševt a.s 81€
11.2.2019 zemný plyn Spp a.s 814€
11.2.2019 potraviny šj PeCy s.r.o. 113€
11.2.2019 poistenie Generali poisťovňa a.s 478€
11.2.2019 elektrina škd Spp a.s 25€
11.2.2019 telefón Slovak Telekom a.s 51€
11.2.2019 oprava kopírovacieho stroja František Šarlina 90€
11.2.2019 potraviny šj Bitunok s.r.o. 98€
11.2.2019 potraviny šj Frape s.r.o. 500€
11.2.2019 potraviny šj Hamsal s.r.o 106€
11.2.2019 potraviny šj Koliba s.r.o. 54€
11.2.2019 potraviny šj libex s.r.o. 103€
11.2.2019 potraviny šj PeCy s.r.o. 149€
11.2.2019 potraviny šj PeCy s.r.o. 215€
11.2.2019 potraviny šj Ryba Žilina s.r.o. 185€
11.2.2019 potraviny šj Rajo a.s. 9€
13.2.2019 potraviny šj Koliba s.r.o. 42€
13.2.2019 potraviny šj libex s.r.o.
13.2.2019 potraviny šj Nordfood s.r.o 132€
14.2.2019 potraviny šj Bitunok s.r.o. 90€
14.2.2019 potraviny šj Bitunok s.r.o. 189€
15.2.2019 potraviny šj Ryba Žilina s.r.o. 158€
15.2.2019 potraviny šj Omnia Gastro s.r.o. 86€
15.2.2019 potraviny šj PeCy s.r.o. 199€
15.2.2019 asc rozvrhy ASC Applied Software Consultans,s.ro 63€
15.2.2019 časopis Slavik 2019 Ares spol. s.r.o 3€
15.2.2019 oprava kotla promos trading s.r.o 51€
19.2.2019 potraviny šj TempoVit s.r.o.
19.2.2019 potraviny šj TempoVit s.r.o. 245€
20.2.2019 pracovné zošity
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o

Firma: Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o

Adresa: Heydokova 12-14, 811 08 Bratislava

ICO: 35908718

45€
20.2.2019 telefón
Slovak Telekom a.s

Firma: Slovak Telekom a.s

Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

ICO: 35763469

22€
20.2.2019 publikácia integrácia v škole- feb- 19
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o

Firma: Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o

Adresa: Heydokova 12-14, 811 08 Bratislava

ICO: 35908718

46€
20.2.2019 preprava LV
TOMITOUR s.r.o

Firma: TOMITOUR s.r.o

Adresa: RIeka 1927, 022 01 Čadca

ICO: 46952454

630€
20.2.2019 elektrická energia šj
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

531€
20.2.2019 Faktúra za služby počas LV
Športcentrum Oščadnica s.r.o

Firma: Športcentrum Oščadnica s.r.o

Adresa: Oščadnica 1808, 02301

ICO: 36374920

2880€
20.2.2019 strava počas LV
Gánoczy Július - GáJuS

Firma: Gánoczy Július - GáJuS

Adresa: Komenského 135, 022 01 Čadca

ICO: 10842004

540€
20.2.2019 elektrická energia zš
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

332€
20.2.2019 potraviny šj
Koliba Trade s.r.o.

Firma: Koliba Trade s.r.o.

Adresa: Hriňova

ICO: 46436961

71€
21.2.2019 potravin
Rajo a.s.

Firma: Rajo a.s.

Adresa: Bratislava

ICO: 2020328629

9€
21.2.2019 potraviny šj
Omnia Gastro s.r.o.

Firma: Omnia Gastro s.r.o.

Adresa: Čadca

ICO: 47045116

169€
22.2.2019 oprava kopírovacieho stroja
František Šarlina

Firma: František Šarlina

Adresa: Nesluša 172, 023 41

ICO: 50127675

129€
22.2.2019 potraviny šj
Ryba Žilina s.r.o.

Firma: Ryba Žilina s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31563490

316€
22.2.2019 potraviny šj
TempoVit s.r.o.

Firma: TempoVit s.r.o.

Adresa: Haviřov

ICO: 25900951

148€
22.2.2019 potraviny šj
Pe&Cy s.r.o

Firma: Pe&Cy s.r.o

Adresa: Svrčinovec

ICO: 44203594

73€
22.2.2019 potraviny šj
Pe&Cy s.r.o

Firma: Pe&Cy s.r.o

Adresa: Svrčinovec

ICO: 44203594

267€
26.2.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

151€
27.2.2019 potraviny šj
libex s.r.o.

Firma: libex s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31620795

70€
27.2.2019 potraviny šj
Frape catering s.r.o.

Firma: Frape catering s.r.o.

Adresa: Trnava

ICO: 44178450

114€
27.2.2019 potraviny šj
Bitunok Čadca s.r.o.

Firma: Bitunok Čadca s.r.o.

Adresa: Čadca

ICO: 50369245

118€
28.2.2019 sklo telocvičňa
Sklenarstvo-Štefan Urbaník

Firma: Sklenarstvo-Štefan Urbaník

Adresa: Raková 1035, 02351

ICO: 14163713

60€
28.2.2019 prenájom manažmentu tabletov
DATALAN, a.s

Firma: DATALAN, a.s

Adresa: Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava

ICO: 35810734

25€
28.2.2019 oprava kotla Gastrohaal
Promos trading s.r.o

Firma: Promos trading s.r.o

Adresa: Karolíny Světlé 28/1638,Havírov- Podlesí

ICO: 62362089

114€
28.2.2019 potraviny šj
Pe&Cy s.r.o

Firma: Pe&Cy s.r.o

Adresa: Svrčinovec

ICO: 44203594

189€
28.2.2019 potraviny šj
Coop Jednota Čadca spotr.družstvo

Firma: Coop Jednota Čadca spotr.družstvo

Adresa: Čadca

ICO: 168947

109€
11.3.2019 telefón
Slovak Telekom a.s

Firma: Slovak Telekom a.s

Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

ICO: 35763469

49€
11.3.2019 zemný plyn
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

814€
11.3.2019 elektrina škd
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

25€
11.3.2019 lavice čitateľský kútik
B2B Partner s.r.o

Firma: B2B Partner s.r.o

Adresa: Šulekova 2, 81106 Bratislava

ICO: 44413467

787€
11.3.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

78€
12.3.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

120€
12.3.2019 potraviny šj
libex s.r.o.

Firma: libex s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31620795

153€
13.3.2019 potraviny šj
J&B Unique SK s.r.o.

Firma: J&B Unique SK s.r.o.

Adresa: Šamorín

ICO: 35928182

220€
14.3.2019 potraviny šj
Nordfood s.r.o.

Firma: Nordfood s.r.o.

Adresa: Nové Zámky

ICO: 45702861

99€
18.3.2019 potraviny šj
Pe&Cy s.r.o

Firma: Pe&Cy s.r.o

Adresa: Svrčinovec

ICO: 44203594

18.3.2019 jablko školské ovocie
Obim s.r.o

Firma: Obim s.r.o

Adresa: Nová 4381/4381 , 01851 Nová Dubnica

ICO: 36307777

42€
18.3.2019 elektrická energia šj
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

416€
18.3.2019 elektrická energia zš
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

447€
18.3.2019 telefón
Slovak Telekom a.s

Firma: Slovak Telekom a.s

Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

ICO: 35763469

21€
18.3.2019 oprava podhľadu telocvične
DaPS a.s

Firma: DaPS a.s

Adresa: A.Hlinku 3, 02201 Čadca

ICO: 36377210

1917€
18.3.2019 program WINIBEU, WINPAM
Ives Košice

Firma: Ives Košice

Adresa: Čsl. armády 20, 04118 Košice

ICO: 162957

155€
18.3.2019 revízia komína a dymovodov 2019
Radoslav Vrábel- KOMINÁRSTVO

Firma: Radoslav Vrábel- KOMINÁRSTVO

Adresa: Trnavská 1355/5, 01008 Žilina

ICO: 50628941

45€
19.3.2019 potraviny šj
libex s.r.o.

Firma: libex s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31620795

98€
19.3.2019 potraviny šj
Koliba Trade s.r.o.

Firma: Koliba Trade s.r.o.

Adresa: Hriňova

ICO: 46436961

19.3.2019 potraviny šj
Bitunok Čadca s.r.o.

Firma: Bitunok Čadca s.r.o.

Adresa: Čadca

ICO: 50369245

75€
19.3.2019 potraviny šj
Bitunok Čadca s.r.o.

Firma: Bitunok Čadca s.r.o.

Adresa: Čadca

ICO: 50369245

150€
20.3.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

99€
21.3.2019 potraviny šj
Omnia Gastro s.r.o.

Firma: Omnia Gastro s.r.o.

Adresa: Čadca

ICO: 47045116

62€
21.3.2019 Demontáž podhľadu telocvične
DaPS a.s

Firma: DaPS a.s

Adresa: A.Hlinku 3, 02201 Čadca

ICO: 36377210

3320€
21.3.2019 odvoz smeti
DaPS a.s

Firma: DaPS a.s

Adresa: A.Hlinku 3, 02201 Čadca

ICO: 36377210

1296€
22.3.2019 potraviny šj
Ryba Žilina s.r.o.

Firma: Ryba Žilina s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31563490

125€
22.3.2019 potraviny šj
TempoVit s.r.o.

Firma: TempoVit s.r.o.

Adresa: Haviřov

ICO: 25900951

74€
25.3.2019 potraviny šj
Pe&Cy s.r.o

Firma: Pe&Cy s.r.o

Adresa: Svrčinovec

ICO: 44203594

193€
27.3.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

60€
28.3.2019 potraviny šj
Frape catering s.r.o.

Firma: Frape catering s.r.o.

Adresa: Trnava

ICO: 44178450

101€
28.3.2019 šanóny škola
CechCompany s.r.o

Firma: CechCompany s.r.o

Adresa: Mierová 1742, 02201 Čadca

ICO: 36378119

7€
28.3.2019 Projektor Acer
NovaTech s.r.o

Firma: NovaTech s.r.o

Adresa: Potočná 2835/1A, 02201 Čadca

ICO: 36385719

337€
28.3.2019 Diamond lampa EPSON
Web Retail s.r.o

Firma: Web Retail s.r.o

Adresa: Husinecká 903/10

ICO: 28876431

132€
01.4.2019 potraviny šj
Ryba Žilina s.r.o.

Firma: Ryba Žilina s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31563490

153€
01.4.2019 Toner
office supplies 24 s.r.o

Firma: office supplies 24 s.r.o

Adresa: Zámocka 14, 81101 Bratislava

ICO: 51762315

190€
02.4.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

178€
02.4.2019 potraviny šj
libex s.r.o.

Firma: libex s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31620795

160€
02.4.2019 potraviny šj
Koliba Trade s.r.o.

Firma: Koliba Trade s.r.o.

Adresa: Hriňova

ICO: 46436961

26€
03.4.2019 potraviny šj
Ján Onduš

Firma: Ján Onduš

Adresa: Prievidza

ICO: 41851145

277€
04.4.2019 potraviny šj
TempoVit s.r.o.

Firma: TempoVit s.r.o.

Adresa: Haviřov

ICO: 25900951

67€
04.4.2019 potraviny šj
Rajo a.s.

Firma: Rajo a.s.

Adresa: Bratislava

ICO: 2020328629

7€
04.4.2019 elektrina škd
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

25€
04.4.2019 odborné prehliadky VTZ- plynové a tlakové zariadenie
Ľubomír Pakoš-REVIPLYN

Firma: Ľubomír Pakoš-REVIPLYN

Adresa: 02353, Staškov 500

ICO: 32254008

486€
04.4.2019 zemný plyn
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

814€
04.4.2019 PO a BOZP
Slavomír Gocál

Firma: Slavomír Gocál

Adresa: 02314, Skalité 1253

ICO: 44487703

340€
04.4.2019 Pracovno zdravotná služba
Slavomír Gocál

Firma: Slavomír Gocál

Adresa: 02314, Skalité 1253

ICO: 44487703

131€
05.4.2019 potraviny šj
Pe&Cy s.r.o

Firma: Pe&Cy s.r.o

Adresa: Svrčinovec

ICO: 44203594

198€
05.4.2019 potraviny šj
Ryba Žilina s.r.o.

Firma: Ryba Žilina s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31563490

116€
08.4.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

71€
08.4.2019 potraviny šj
TempoVit s.r.o.

Firma: TempoVit s.r.o.

Adresa: Haviřov

ICO: 25900951

47€
09.4.2019 potraviny šj
Omnia Gastro s.r.o.

Firma: Omnia Gastro s.r.o.

Adresa: Čadca

ICO: 47045116

79€
09.4.2019 potraviny šj
libex s.r.o.

Firma: libex s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31620795

61€
10.4.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

111€
10.4.2019 potraviny šj
Koliba Trade s.r.o.

Firma: Koliba Trade s.r.o.

Adresa: Hriňova

ICO: 46436961

19€
10.4.2019 potraviny šj
Frape catering s.r.o.

Firma: Frape catering s.r.o.

Adresa: Trnava

ICO: 44178450

68€
10.4.2019 potraviny šj
Bitunok Čadca s.r.o.

Firma: Bitunok Čadca s.r.o.

Adresa: Čadca

ICO: 50369245

82€
10.4.2019 telefón
Slovak Telekom a.s

Firma: Slovak Telekom a.s

Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

ICO: 35763469

49€
10.4.2019 študentský časopis
KOMENSKY VIRAL s.r.o

Firma: KOMENSKY VIRAL s.r.o

Adresa: Park Mládeže 1/360, 040 01 Košice

ICO: 52247040

9€
11.4.2019 potraviny šj
TempoVit s.r.o.

Firma: TempoVit s.r.o.

Adresa: Haviřov

ICO: 25900951

66€
11.4.2019 potraviny šj
Bitunok Čadca s.r.o.

Firma: Bitunok Čadca s.r.o.

Adresa: Čadca

ICO: 50369245

66€
11.4.2019 potraviny šj
Pe&Cy s.r.o

Firma: Pe&Cy s.r.o

Adresa: Svrčinovec

ICO: 44203594

209€
12.4.2019 potraviny šj
Ryba Žilina s.r.o.

Firma: Ryba Žilina s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31563490

92€
15.4.2019 čipové karty+ licencia
Disig a.s

Firma: Disig a.s

Adresa: Záhradnícka 151, 82108 Bratislava

ICO: 35975946

70€
15.4.2019 elektrina škd
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

25€
15.4.2019 elektrická energia šj
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

391€
15.4.2019 elektrická energia zš
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

309€
15.4.2019 vodné- stočné
Sevak a.s

Firma: Sevak a.s

Adresa: Bôrická cesta 1960,01057 Žilina

ICO: 36672297

510€
17.4.2019 potraviny šj
libex s.r.o.

Firma: libex s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31620795

59€
24.4.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

90€
24.4.2019 potraviny šj
Rajo a.s.

Firma: Rajo a.s.

Adresa: Bratislava

ICO: 2020328629

19€
24.4.2019 potraviny šj
Bitunok Čadca s.r.o.

Firma: Bitunok Čadca s.r.o.

Adresa: Čadca

ICO: 50369245

131€
24.4.2019 potraviny šj
TempoVit s.r.o.

Firma: TempoVit s.r.o.

Adresa: Haviřov

ICO: 25900951

80€
24.4.2019 telefón
Slovak Telekom a.s

Firma: Slovak Telekom a.s

Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

ICO: 35763469

22€
24.4.2019 publikácia KULIFERDO
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o

Firma: Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o

Adresa: Heydokova 12-14, 811 08 Bratislava

ICO: 35908718

21€
25.4.2019 potraviny šj
Qualited s.r.o

Firma: Qualited s.r.o

Adresa: Galanta

ICO: 36638528

90€
26.4.2019 potraviny šj
Ryba Žilina s.r.o.

Firma: Ryba Žilina s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31563490

160€
29.4.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

118€
30.4.2019 potraviny šj
libex s.r.o.

Firma: libex s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31620795

91€
30.4.2019 potraviny šj
Omnia Gastro s.r.o.

Firma: Omnia Gastro s.r.o.

Adresa: Čadca

ICO: 47045116

45€
02.5.2019 potraviny šj
Koliba Trade s.r.o.

Firma: Koliba Trade s.r.o.

Adresa: Hriňova

ICO: 46436961

79€
02.5.2019 potraviny šj
Pe&Cy s.r.o

Firma: Pe&Cy s.r.o

Adresa: Svrčinovec

ICO: 44203594

54€
02.5.2019 materiál krúžk florbal
necy s.r.o

Firma: necy s.r.o

Adresa: Horní náměstí 839, 76321 Slavičín

ICO: 28285425

161€
02.5.2019 2x USB kľúč
Alza. cz a.s

Firma: Alza. cz a.s

Adresa: Jateční 33a, 17000 Praha 7

ICO: 27082440

61€
02.5.2019 štartovné vo florbale
Športový klub Rebels

Firma: Športový klub Rebels

Adresa: Stummerova 1941/6, 95501 Topoľčany

ICO: 18049249

190€
03.5.2019 potraviny šj
J&B Unique SK s.r.o.

Firma: J&B Unique SK s.r.o.

Adresa: Šamorín

ICO: 35928182

173€
03.5.2019 potraviny šj
Ryba Žilina s.r.o.

Firma: Ryba Žilina s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31563490

88€
06.5.2019 potraviny šj
TempoVit s.r.o.

Firma: TempoVit s.r.o.

Adresa: Haviřov

ICO: 25900951

24€
06.5.2019 potraviny šj
Coop Jednota Čadca spotr.družstvo

Firma: Coop Jednota Čadca spotr.družstvo

Adresa: Čadca

ICO: 168947

61€
06.5.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

208€
06.5.2019 telefón
Slovak Telekom a.s

Firma: Slovak Telekom a.s

Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

ICO: 35763469

49€
06.5.2019 elektrina škd
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

25€
06.5.2019 zemný plyn
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

814€
07.5.2019 potraviny šj
libex s.r.o.

Firma: libex s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31620795

86€
07.5.2019 potraviny šj
Koliba Trade s.r.o.

Firma: Koliba Trade s.r.o.

Adresa: Hriňova

ICO: 46436961

58€
07.5.2019 obuv - futbalový krúžok
MAGNET plus s.r.o

Firma: MAGNET plus s.r.o

Adresa: A.Hlinku 2956, 02201 Čadca

ICO: 36409065

439€
07.5.2019 vodný slíž
Altira s.r.o

Firma: Altira s.r.o

Adresa: Obrancov mieru 354/32

ICO: 50865391

57€
07.5.2019 školské tačivá na rok 2019/2020
Ševt a.s

Firma: Ševt a.s

Adresa: Cementárenská cesta 16, 97472 Banská Bystrica

ICO: 31331131

107€
09.5.2019 potraviny šj
Omnia Gastro s.r.o.

Firma: Omnia Gastro s.r.o.

Adresa: Čadca

ICO: 47045116

123€
10.5.2019 potraviny šj
Ryba Žilina s.r.o.

Firma: Ryba Žilina s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31563490

12€
10.5.2019 odborná prednáška s J.Svobodom
Inšpirácia občianské združenie

Firma: Inšpirácia občianské združenie

Adresa: Stará Kremnička 26, 96501 Žiar nad Hronom

ICO: 51206633

50€
13.5.2019 potraviny šj
Pe&Cy s.r.o

Firma: Pe&Cy s.r.o

Adresa: Svrčinovec

ICO: 44203594

260€
13.5.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

137€
13.5.2019 materiál krúžok
Webdrive spol s.r.o

Firma: Webdrive spol s.r.o

Adresa: Vavilovova 10, 851 01 Bratislava

ICO: 44567456

58€
13.5.2019 potraviny šj
Rajo a.s.

Firma: Rajo a.s.

Adresa: Bratislava

ICO: 2020328629

13€
13.5.2019 potraviny šj
Rajo a.s.

Firma: Rajo a.s.

Adresa: Bratislava

ICO: 2020328629

16€
13.5.2019 vystavenie potvrdenia na asistentov učiteľa
Súkromné centrum špecial.-pedagog. poradenstva

Firma: Súkromné centrum špecial.-pedagog. poradenstva

Adresa: Do Stošky 8, 01004 Žilina

ICO: 42069351

10€
13.5.2019 elektrická energia zš
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

362€
13.5.2019 elektrická energia šj
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

306€
13.5.2019 odber odpadu 4.- 6. mesiac
DF Družstvo, s.r.o

Firma: DF Družstvo, s.r.o

Adresa: Gaštanová 1008/27, 01401 Bytča

ICO: 46916105

43€
15.5.2019 potraviny šj
libex s.r.o.

Firma: libex s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31620795

76€
16.5.2019 potraviny šj
Frape catering s.r.o.

Firma: Frape catering s.r.o.

Adresa: Trnava

ICO: 44178450

129€
17.5.2019 potraviny šj
Ryba Žilina s.r.o.

Firma: Ryba Žilina s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31563490

14€
17.5.2019 potraviny šj
TempoVit s.r.o.

Firma: TempoVit s.r.o.

Adresa: Haviřov

ICO: 25900951

34€
17.5.2019 potraviny šj
TempoVit s.r.o.

Firma: TempoVit s.r.o.

Adresa: Haviřov

ICO: 25900951

79€
17.5.2019 knihy slovenský jazyk
Martinus s.r.o

Firma: Martinus s.r.o

Adresa: Gorkého 4, 036 04 Martin

ICO: 45503249

217€
17.5.2019 Čin- čin- knihy do knižnice
Distribučná agentúra AD REM

Firma: Distribučná agentúra AD REM

Adresa: Mánesovo námestie 6, 85101 Bratislava

ICO: 11782889

118€
17.5.2019 jablková šťava - ovocie
Obim s.r.o

Firma: Obim s.r.o

Adresa: Nová 4381/4381 , 01851 Nová Dubnica

ICO: 36307777

42€
20.5.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

68€
21.5.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

103€
21.5.2019 potraviny šj
libex s.r.o.

Firma: libex s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31620795

65€
21.5.2019 potraviny šj
Koliba Trade s.r.o.

Firma: Koliba Trade s.r.o.

Adresa: Hriňova

ICO: 46436961

62€
22.5.2019 Služby škola v prírode 2018/2019
OZ TRAMPTÁRIA

Firma: OZ TRAMPTÁRIA

Adresa: Okružná 558/27, Veľký Ďur 935 34

ICO: 50448315

3100€
22.5.2019 telefón
Slovak Telekom a.s

Firma: Slovak Telekom a.s

Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

ICO: 35763469

21€
24.5.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

78€
24.5.2019 potraviny šj
Ryba Žilina s.r.o.

Firma: Ryba Žilina s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31563490

74€
24.5.2019 potraviny šj
Omnia Gastro s.r.o.

Firma: Omnia Gastro s.r.o.

Adresa: Čadca

ICO: 47045116

37€
27.5.2019 potraviny šj
Pe&Cy s.r.o

Firma: Pe&Cy s.r.o

Adresa: Svrčinovec

ICO: 44203594

424€
27.5.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

82€
27.5.2019 potraviny šj
Qualited s.r.o

Firma: Qualited s.r.o

Adresa: Galanta

ICO: 36638528

122€
28.5.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

79€
28.5.2019 potraviny šj
Koliba Trade s.r.o.

Firma: Koliba Trade s.r.o.

Adresa: Hriňova

ICO: 46436961

95€
28.5.2019 potraviny šj
libex s.r.o.

Firma: libex s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31620795

84€
28.5.2019 športové potreby na krúžok
Športujeme s.r.o

Firma: Športujeme s.r.o

Adresa: Ipeľská 13, 821 07 Bratislava

ICO: 44484828

499€
29.5.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

93€
04.6.2019 stravné lístky
DOXX-stravné lístky, spol. s.r.o

Firma: DOXX-stravné lístky, spol. s.r.o

Adresa: Kálov 356, 01001 Žilina

ICO: 36391000

636€
04.6.2019 potraviny šj
Omnia Gastro s.r.o.

Firma: Omnia Gastro s.r.o.

Adresa: Čadca

ICO: 47045116

63€
04.6.2019 potraviny šj
Omnia Gastro s.r.o.

Firma: Omnia Gastro s.r.o.

Adresa: Čadca

ICO: 47045116

63€
04.6.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

169€
04.6.2019 potraviny šj
J&B Unique SK s.r.o.

Firma: J&B Unique SK s.r.o.

Adresa: Šamorín

ICO: 35928182

68€
05.6.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

77€
05.6.2019 potraviny šj
libex s.r.o.

Firma: libex s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31620795

115€
10.6.2019 potraviny šj
Ryba Žilina s.r.o.

Firma: Ryba Žilina s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31563490

156€
10.6.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

63€
10.6.2019 elektrina škd
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

25€
10.6.2019 zemný plyn
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

814€
10.6.2019 telefón
Slovak Telekom a.s

Firma: Slovak Telekom a.s

Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

ICO: 35763469

49€
10.6.2019 asc agenda žiakov
ASC Applied Software Consultans,s.ro

Firma: ASC Applied Software Consultans,s.ro

Adresa: Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava

ICO: 31361161

159€
10.6.2019 elektrina zš
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

396€
10.6.2019 elektrina šj
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

401€
10.6.2019 krpce na krúžok
Monika Najdeková

Firma: Monika Najdeková

Adresa: Raková 824, 02351

ICO: 47907967

480€
12.6.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

63€
13.6.2019 PO a BOZP
Slavomír Gocál

Firma: Slavomír Gocál

Adresa: 02314, Skalité 1253

ICO: 44487703

340€
13.6.2019 pracovno- zdravotná služba
Slavomír Gocál

Firma: Slavomír Gocál

Adresa: 02314, Skalité 1253

ICO: 44487703

131€
13.6.2019 revízia Hydrantov
ArtTech s.r.o

Firma: ArtTech s.r.o

Adresa: Skalité 1253, 023 14

ICO: 47819162

105€
13.6.2019 revízia el. inštalácie
ArtTech s.r.o

Firma: ArtTech s.r.o

Adresa: Skalité 1253, 023 14

ICO: 47819162

395€
13.6.2019 strelecký krúžok- materiál
BULLET PROJECT s.r.o

Firma: BULLET PROJECT s.r.o

Adresa: U Staré elektrárny 291/11, 7100 Ostrava

ICO: 28618475

163€
14.6.2019 potraviny šj
Ryba Žilina s.r.o.

Firma: Ryba Žilina s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31563490

98€
17.6.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

189€
17.6.2019 potraviny šj
libex s.r.o.

Firma: libex s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31620795

73€
17.6.2019 potraviny šj
Pe&Cy s.r.o

Firma: Pe&Cy s.r.o

Adresa: Svrčinovec

ICO: 44203594

409€
18.6.2019 potraviny šj
Koliba Trade s.r.o.

Firma: Koliba Trade s.r.o.

Adresa: Hriňova

ICO: 46436961

11€
18.6.2019 potraviny šj
TempoVit s.r.o.

Firma: TempoVit s.r.o.

Adresa: Haviřov

ICO: 25900951

6€
19.6.2019 potraviny šj
libex s.r.o.

Firma: libex s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31620795

101€
19.6.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

78€
21.6.2019 potraviny šj
Ryba Žilina s.r.o.

Firma: Ryba Žilina s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31563490

136€
21.6.2019 telefón
Slovak Telekom a.s

Firma: Slovak Telekom a.s

Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

ICO: 35763469

20€
21.6.2019 čistiace prostriedky
BAL SLOVAKIA s.r.o

Firma: BAL SLOVAKIA s.r.o

Adresa: Vysokoškolákov 8511/10, Žilina 01008

ICO: 36396044

725€
24.6.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

144€
25.6.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

191€
26.6.2019 potraviny šj
Omnia Gastro s.r.o.

Firma: Omnia Gastro s.r.o.

Adresa: Čadca

ICO: 47045116

32€
26.6.2019 tonery
František Šarlina

Firma: František Šarlina

Adresa: Nesluša 172, 023 41

ICO: 50127675

164€
26.6.2019 školské tlačiva
Ševt a.s

Firma: Ševt a.s

Adresa: Cementárenská cesta 16, 97472 Banská Bystrica

ICO: 31331131

140€
26.6.2019 vodné- stočné
Sevak a.s

Firma: Sevak a.s

Adresa: Bôrická cesta 1960,01057 Žilina

ICO: 36672297

389€
26.6.2019 doplnené vydanie publikácie
Nakladatelství FORUM s.r.o

Firma: Nakladatelství FORUM s.r.o

Adresa: Seberíniho 1, 821 03, Bratislava

ICO: 46490213

65€
26.6.2019 oblečenie strelecký krúžok
RADOLSKY REKLAMA s.r.o

Firma: RADOLSKY REKLAMA s.r.o

Adresa: Svrčinovec 118, 023 12, Svrčinovec

ICO: 36821373

126€
27.6.2019 potraviny šj
Pe&Cy s.r.o

Firma: Pe&Cy s.r.o

Adresa: Svrčinovec

ICO: 44203594

456€
09.7.2019 zemný plyn
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

814€
09.7.2019 elektrina škd
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

25€
09.7.2019 telefón
Slovak Telekom a.s

Firma: Slovak Telekom a.s

Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

ICO: 35763469

49€
09.7.2019 notebooky
MP Comp., s.r.o

Firma: MP Comp., s.r.o

Adresa: Chalupkova 158/74, 02201 Čadca

ICO: 46358935

876€
09.7.2019 materiál kancelársky
CechCompany s.r.o

Firma: CechCompany s.r.o

Adresa: Mierová 1742, 02201 Čadca

ICO: 36378119

117€
09.7.2019 notebooky
MP Comp., s.r.o

Firma: MP Comp., s.r.o

Adresa: Chalupkova 158/74, 02201 Čadca

ICO: 46358935

876€
16.7.2019 elektrina šj
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

211€
16.7.2019 elektrina zš
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

320€
16.7.2019 špongia na tabuľu
MEGGY s.r.o

Firma: MEGGY s.r.o

Adresa: Staničná 26 , 951 73 ,Jelenec

ICO: 36535290

34€
23.7.2019 stravné lístky
DOXX-stravné lístky, spol. s.r.o

Firma: DOXX-stravné lístky, spol. s.r.o

Adresa: Kálov 356, 01001 Žilina

ICO: 36391000

927€
23.7.2019 telefón
Slovak Telekom a.s

Firma: Slovak Telekom a.s

Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

ICO: 35763469

20€
23.7.2019 licencia
Wolters Kluwer SR s.r.o

Firma: Wolters Kluwer SR s.r.o

Adresa: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava

ICO: 31348262

64€
07.8.2019 elektrina škd
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

25€
07.8.2019 zemný plyn
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

814€
07.8.2019 telefón
Slovak Telekom a.s

Firma: Slovak Telekom a.s

Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

ICO: 35763469

49€
09.8.2019 elektrina šj
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

60€
20.8.2019 elektrina zš
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

153€
20.8.2019 Bez kriedy Plus
KOMENSKY s.r.o

Firma: KOMENSKY s.r.o

Adresa: Park Mládeže 1, 04001 Košice

ICO: 43908977

18€
21.8.2019 telefón
Slovak Telekom a.s

Firma: Slovak Telekom a.s

Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

ICO: 35763469

21€
30.8.2019 priestor pre web
EXO TECHNOLOGIES s.r.o

Firma: EXO TECHNOLOGIES s.r.o

Adresa: Košická 6, 82109 Bratislava

ICO: 36485161

42€
30.8.2019 podpora Kerber
SOMI Systems a.s

Firma: SOMI Systems a.s

Adresa: Lazová 69, 97401 Banská Bystrica

ICO: 36041432

516€
04.9.2019 telefón
Slovak Telekom a.s

Firma: Slovak Telekom a.s

Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

ICO: 35763469

49€
04.9.2019 stoly a stoličky do jedálne
K-Ten KOVO s.r.o

Firma: K-Ten KOVO s.r.o

Adresa: Vysoká nad Kysucou 1279, 02355

ICO: 36418447

1038€
04.9.2019 zemný plyn
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

814€
04.9.2019 elektrina škd
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

25€
04.9.2019 prvouka pre druhákov
Aitec s.r.o

Firma: Aitec s.r.o

Adresa: Slovinská 12, 821 04 Bratislava

ICO: 43829171

62€
04.9.2019 revízia komínov a dymovodov
Radoslav Vrábel- KOMINÁRSTVO

Firma: Radoslav Vrábel- KOMINÁRSTVO

Adresa: Trnavská 1355/5, 01008 Žilina

ICO: 50628941

45€
09.9.2019 potraviny šj
libex s.r.o.

Firma: libex s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31620795

219€
09.9.2019 potraviny šj
Qualited s.r.o

Firma: Qualited s.r.o

Adresa: Galanta

ICO: 36638528

216€
09.9.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

180€
09.9.2019 potraviny šj
TempoVit s.r.o.

Firma: TempoVit s.r.o.

Adresa: Haviřov

ICO: 25900951

204€
09.9.2019 potraviny šj
J&B Unique SK s.r.o.

Firma: J&B Unique SK s.r.o.

Adresa: Šamorín

ICO: 35928182

484€
09.9.2019 potraviny šj
Rajo a.s.

Firma: Rajo a.s.

Adresa: Bratislava

ICO: 2020328629

14€
09.9.2019 potraviny šj
Ryba Žilina s.r.o.

Firma: Ryba Žilina s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31563490

209€
09.9.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

325€
16.9.2019 potraviny šj
Pe&Cy s.r.o

Firma: Pe&Cy s.r.o

Adresa: Svrčinovec

ICO: 44203594

552€
16.9.2019 potraviny šj
Ryba Žilina s.r.o.

Firma: Ryba Žilina s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31563490

264€
16.9.2019 potraviny šj
TempoVit s.r.o.

Firma: TempoVit s.r.o.

Adresa: Haviřov

ICO: 25900951

221€
16.9.2019 potraviny šj
Omnia Gastro s.r.o.

Firma: Omnia Gastro s.r.o.

Adresa: Čadca

ICO: 47045116

139€
16.9.2019 potraviny šj
Frape catering s.r.o.

Firma: Frape catering s.r.o.

Adresa: Trnava

ICO: 44178450

156€
16.9.2019 potraviny šj
Koliba Trade s.r.o.

Firma: Koliba Trade s.r.o.

Adresa: Hriňova

ICO: 46436961

43€
16.9.2019 potraviny šj
libex s.r.o.

Firma: libex s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31620795

75€
18.9.2019 elektricka energia šj
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

89€
18.9.2019 elektrina zš
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

175€
18.9.2019 telefón
Slovak Telekom a.s

Firma: Slovak Telekom a.s

Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

ICO: 35763469

24€
20.9.2019 potraviny šj
libex s.r.o.

Firma: libex s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31620795

52€
20.9.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

276€
20.9.2019 potraviny šj
libex s.r.o.

Firma: libex s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31620795

75€
20.9.2019 potraviny šj
Frape catering s.r.o.

Firma: Frape catering s.r.o.

Adresa: Trnava

ICO: 44178450

188€
20.9.2019 potraviny šj
TempoVit s.r.o.

Firma: TempoVit s.r.o.

Adresa: Haviřov

ICO: 25900951

235€
20.9.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

89€
20.9.2019 potraviny šj
Ryba Žilina s.r.o.

Firma: Ryba Žilina s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31563490

216€
20.9.2019 potraviny šj
Rajo a.s.

Firma: Rajo a.s.

Adresa: Bratislava

ICO: 2020328629

18€
20.9.2019 učebnice angličtiny
Richard Šrobár- Littera

Firma: Richard Šrobár- Littera

Adresa: M.R.Štefánika 22 , 036 01

ICO: 33580511

1001€
20.9.2019 notebooky - el. žiacka knižka
MP Comp., s.r.o

Firma: MP Comp., s.r.o

Adresa: Chalupkova 158/74, 02201 Čadca

ICO: 46358935

876€
20.9.2019 notebooky - el. žiacka knižka
MP Comp., s.r.o

Firma: MP Comp., s.r.o

Adresa: Chalupkova 158/74, 02201 Čadca

ICO: 46358935

876€
23.9.2019 školské tlačiva
Ševt a.s

Firma: Ševt a.s

Adresa: Cementárenská cesta 16, 97472 Banská Bystrica

ICO: 31331131

9€
23.9.2019 stravné lístky
DOXX-stravné lístky, spol. s.r.o

Firma: DOXX-stravné lístky, spol. s.r.o

Adresa: Kálov 356, 01001 Žilina

ICO: 36391000

389€
27.9.2019 Študenský časopis Bez námahy
KOMENSKY VIRAL s.r.o

Firma: KOMENSKY VIRAL s.r.o

Adresa: Park Mládeže 1/360, 040 01 Košice

ICO: 52247040

48€
27.9.2019 aSc Agenda Komplet
ASC Applied Software Consultans,s.ro

Firma: ASC Applied Software Consultans,s.ro

Adresa: Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava

ICO: 31361161

240€
27.9.2019 potraviny šj
Ryba Žilina s.r.o.

Firma: Ryba Žilina s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31563490

289€
27.9.2019 potraviny šj
Qualited s.r.o

Firma: Qualited s.r.o

Adresa: Galanta

ICO: 36638528

78€
27.9.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

91€
27.9.2019 potraviny šj
Koliba Trade s.r.o.

Firma: Koliba Trade s.r.o.

Adresa: Hriňova

ICO: 46436961

49€
27.9.2019 potraviny šj
libex s.r.o.

Firma: libex s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31620795

127€
27.9.2019 potraviny šj
TempoVit s.r.o.

Firma: TempoVit s.r.o.

Adresa: Haviřov

ICO: 25900951

133€
30.9.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

236€
07.10.2019 potraviny šj
TempoVit s.r.o.

Firma: TempoVit s.r.o.

Adresa: Haviřov

ICO: 25900951

101€
07.10.2019 potraviny šj
Ryba Žilina s.r.o.

Firma: Ryba Žilina s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31563490

214€
07.10.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

89€
07.10.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

149€
07.10.2019 potraviny šj
J&B Unique SK s.r.o.

Firma: J&B Unique SK s.r.o.

Adresa: Šamorín

ICO: 35928182

259€
07.10.2019 potraviny šj
Koliba Trade s.r.o.

Firma: Koliba Trade s.r.o.

Adresa: Hriňova

ICO: 46436961

53€
07.10.2019 potraviny šj
Frape catering s.r.o.

Firma: Frape catering s.r.o.

Adresa: Trnava

ICO: 44178450

316€
07.10.2019 potraviny šj
libex s.r.o.

Firma: libex s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31620795

69€
07.10.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

145€
07.10.2019 potraviny šj
TempoVit s.r.o.

Firma: TempoVit s.r.o.

Adresa: Haviřov

ICO: 25900951

74€
07.10.2019 potraviny šj
Pe&Cy s.r.o

Firma: Pe&Cy s.r.o

Adresa: Svrčinovec

ICO: 44203594

139€
08.10.2019 vodné- stočné
Sevak a.s

Firma: Sevak a.s

Adresa: Bôrická cesta 1960,01057 Žilina

ICO: 36672297

169€
08.10.2019 odber odpadu september 2019
DF Družstvo, s.r.o

Firma: DF Družstvo, s.r.o

Adresa: Gaštanová 1008/27, 01401 Bytča

ICO: 46916105

14€
08.10.2019 telefón
Slovak Telekom a.s

Firma: Slovak Telekom a.s

Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

ICO: 35763469

51€
08.10.2019 elektrina škd
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

25€
08.10.2019 zemný plyn
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

814€
08.10.2019 školské potreby
Cechcompany s.r.o

Firma: Cechcompany s.r.o

Adresa: Mierová 1742, 02201Čadca

ICO: 36378119

21€
08.10.2019 el. váhy šj
PEJM s.r.o

Firma: PEJM s.r.o

Adresa: RAková 695,02351

ICO: 50636197

143€
08.10.2019 Demontáž drevených gulatin
FF-BAU s.r.o

Firma: FF-BAU s.r.o

Adresa: Milošová 469, 02201

ICO: 51706245

700€
11.10.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

90€
11.10.2019 potraviny šj
Koliba Trade s.r.o.

Firma: Koliba Trade s.r.o.

Adresa: Hriňova

ICO: 46436961

53€
11.10.2019 potraviny šj
Omnia Gastro s.r.o.

Firma: Omnia Gastro s.r.o.

Adresa: Čadca

ICO: 47045116

164€
11.10.2019 potraviny šj
Ryba Žilina s.r.o.

Firma: Ryba Žilina s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31563490

20€
11.10.2019 potraviny šj
libex s.r.o.

Firma: libex s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31620795

154€
11.10.2019 potraviny šj
Ryba Žilina s.r.o.

Firma: Ryba Žilina s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31563490

269€
11.10.2019 potraviny šj
TempoVit s.r.o.

Firma: TempoVit s.r.o.

Adresa: Haviřov

ICO: 25900951

273€
14.10.2019 potraviny šj
Pe&Cy s.r.o

Firma: Pe&Cy s.r.o

Adresa: Svrčinovec

ICO: 44203594

292€
15.10.2019 Pracovno- zdravotná služba
Slavomír Gocál

Firma: Slavomír Gocál

Adresa: 02314, Skalité 1253

ICO: 44487703

131€
15.10.2019 PO a BOZP
Slavomír Gocál

Firma: Slavomír Gocál

Adresa: 02314, Skalité 1253

ICO: 44487703

340€
15.10.2019 elektrina školská jedáleň
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

394€
15.10.2019 elektrina zš
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

350€
16.10.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

201€
16.10.2019 potraviny šj
libex s.r.o.

Firma: libex s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31620795

192€
16.10.2019 potraviny šj
Koliba Trade s.r.o.

Firma: Koliba Trade s.r.o.

Adresa: Hriňova

ICO: 46436961

65€
16.10.2019 potraviny šj
Frape catering s.r.o.

Firma: Frape catering s.r.o.

Adresa: Trnava

ICO: 44178450

261€
21.10.2019 potraviny šj
Pe&Cy s.r.o

Firma: Pe&Cy s.r.o

Adresa: Svrčinovec

ICO: 44203594

147€
21.10.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

113€
21.10.2019 potraviny šj
TempoVit s.r.o.

Firma: TempoVit s.r.o.

Adresa: Haviřov

ICO: 25900951

380€
21.10.2019 potraviny šj
libex s.r.o.

Firma: libex s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31620795

109€
22.10.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

259€
22.10.2019 potraviny šj
Koliba Trade s.r.o.

Firma: Koliba Trade s.r.o.

Adresa: Hriňova

ICO: 46436961

121€
22.10.2019 školské ovocie
Obim s.r.o

Firma: Obim s.r.o

Adresa: Nová 4381/4381 , 01851 Nová Dubnica

ICO: 36307777

77€
22.10.2019 telefón
Slovak Telekom a.s

Firma: Slovak Telekom a.s

Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

ICO: 35763469

27€
23.10.2019 potraviny šj
Ryba Žilina s.r.o.

Firma: Ryba Žilina s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31563490

25.10.2019 potraviny šj
Qualited s.r.o

Firma: Qualited s.r.o

Adresa: Galanta

ICO: 36638528

251€
25.10.2019 potraviny šj
Ryba Žilina s.r.o.

Firma: Ryba Žilina s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31563490

25.10.2019 telefón
Slovak Telekom a.s

Firma: Slovak Telekom a.s

Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

ICO: 35763469

49€
28.10.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

101€
29.10.2019 potraviny šj
Pe&Cy s.r.o

Firma: Pe&Cy s.r.o

Adresa: Svrčinovec

ICO: 44203594

297€
29.10.2019 potraviny šj
TempoVit s.r.o.

Firma: TempoVit s.r.o.

Adresa: Haviřov

ICO: 25900951

71€
29.10.2019 potraviny šj
Frape catering s.r.o.

Firma: Frape catering s.r.o.

Adresa: Trnava

ICO: 44178450

447€
05.11.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

142€
05.11.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

188€
05.11.2019 potraviny šj
libex s.r.o.

Firma: libex s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31620795

06.11.2019 potraviny šj
Koliba Trade s.r.o.

Firma: Koliba Trade s.r.o.

Adresa: Hriňova

ICO: 46436961

110€
06.11.2019 potraviny šj
Omnia Gastro s.r.o.

Firma: Omnia Gastro s.r.o.

Adresa: Čadca

ICO: 47045116

213€
07.11.2019 elektrina škd
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

25€
07.11.2019 zemný plyn
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

814€
07.11.2019 databáza ALF
IŠ Plus s.r.o

Firma: IŠ Plus s.r.o

Adresa: Fintická 14050/119, 08006 Prešov

ICO: 47922460

199€
08.11.2019 potraviny šj
Ryba Žilina s.r.o.

Firma: Ryba Žilina s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31563490

267€
11.11.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

96€
12.11.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

140€
12.11.2019 potraviny šj
Pe&Cy s.r.o

Firma: Pe&Cy s.r.o

Adresa: Svrčinovec

ICO: 44203594

245€
12.11.2019 potraviny šj
Koliba Trade s.r.o.

Firma: Koliba Trade s.r.o.

Adresa: Hriňova

ICO: 46436961

61€
12.11.2019 potraviny šj
libex s.r.o.

Firma: libex s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31620795

195€
13.11.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

118€
13.11.2019 potraviny šj
TempoVit s.r.o.

Firma: TempoVit s.r.o.

Adresa: Haviřov

ICO: 25900951

269€
14.11.2019 potraviny šj
TempoVit s.r.o.

Firma: TempoVit s.r.o.

Adresa: Haviřov

ICO: 25900951

22€
15.11.2019 elektrina zš
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

396€
15.11.2019 elektrina šj
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

420€
15.11.2019 Virtualna knižnica
KOMENSKY s.r.o

Firma: KOMENSKY s.r.o

Adresa: Park Mládeže 1, 04001 Košice

ICO: 43908977

198€
15.11.2019 Datakabinet
PUBLICOM s.r.o

Firma: PUBLICOM s.r.o

Adresa: Poľnohospodárov 6 , 97101 Prievidza

ICO: 36337897

399€
18.11.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

169€
18.11.2019 potraviny šj
Pe&Cy s.r.o

Firma: Pe&Cy s.r.o

Adresa: Svrčinovec

ICO: 44203594

274€
18.11.2019 potraviny šj
Frape catering s.r.o.

Firma: Frape catering s.r.o.

Adresa: Trnava

ICO: 44178450

462€
19.11.2019 potraviny šj
TempoVit s.r.o.

Firma: TempoVit s.r.o.

Adresa: Haviřov

ICO: 25900951

93€
20.11.2019 potraviny šj
libex s.r.o.

Firma: libex s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31620795

85€
20.11.2019 potraviny šj
Koliba Trade s.r.o.

Firma: Koliba Trade s.r.o.

Adresa: Hriňova

ICO: 46436961

53€
20.11.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

165€
20.11.2019 potraviny šj
J&B Unique SK s.r.o.

Firma: J&B Unique SK s.r.o.

Adresa: Šamorín

ICO: 35928182

276€
20.11.2019 telefón
Slovak Telekom a.s

Firma: Slovak Telekom a.s

Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

ICO: 35763469

26€
20.11.2019 čistiace prostriedky šj
BAL SLOVAKIA s.r.o

Firma: BAL SLOVAKIA s.r.o

Adresa: Vysokoškolákov 8511/10, Žilina 01008

ICO: 36396044

217€
20.11.2019 oprava kopírovacieho stroja
František Šarlina

Firma: František Šarlina

Adresa: Nesluša 172, 023 41

ICO: 50127675

80€
20.11.2019 oprava kotla šj
PROMOS trading,spol. s.r.o

Firma: PROMOS trading,spol. s.r.o

Adresa: Karolíny Světlé 1638/28a, 73601 Havířov 1

ICO: 62362089

164€
20.11.2019 školské tlačivá 2018/2019
Ševt a.s

Firma: Ševt a.s

Adresa: Cementárenská cesta 16, 97472 Banská Bystrica

ICO: 31331131

27€
21.11.2019 potraviny šj
Rajo a.s.

Firma: Rajo a.s.

Adresa: Bratislava

ICO: 2020328629

30€
22.11.2019 potraviny šj
Ryba Žilina s.r.o.

Firma: Ryba Žilina s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31563490

374€
26.11.2019 potraviny šj
TempoVit s.r.o.

Firma: TempoVit s.r.o.

Adresa: Haviřov

ICO: 25900951

201€
26.11.2019 potraviny šj
Frape catering s.r.o.

Firma: Frape catering s.r.o.

Adresa: Trnava

ICO: 44178450

130€
26.11.2019 potraviny šj
libex s.r.o.

Firma: libex s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31620795

105€
27.11.2019 materiál - krúžik florbal
necy s.r.o

Firma: necy s.r.o

Adresa: Horní náměstí 839, 76321 Slavičín

ICO: 28285425

396€
27.11.2019 oprava kotla šj
PROMOS trading,spol. s.r.o

Firma: PROMOS trading,spol. s.r.o

Adresa: Karolíny Světlé 1638/28a, 73601 Havířov 1

ICO: 62362089

290€
27.11.2019 tlačivá pre jedáleň
CechCompany s.r.o

Firma: CechCompany s.r.o

Adresa: Mierová 1742, 02201 Čadca

ICO: 36378119

127€
28.11.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

203€
28.11.2019 potraviny šj
Ryba Žilina s.r.o.

Firma: Ryba Žilina s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31563490

149€
28.11.2019 materiál do jedálne
PROMOS trading,spol. s.r.o

Firma: PROMOS trading,spol. s.r.o

Adresa: Karolíny Světlé 1638/28a, 73601 Havířov 1

ICO: 62362089

634€
29.11.2019 potraviny šj
Ryba Žilina s.r.o.

Firma: Ryba Žilina s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31563490

194€
03.12.2019 potraviny šj
Qualited s.r.o

Firma: Qualited s.r.o

Adresa: Galanta

ICO: 36638528

537€
03.12.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

333€
03.12.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

114€
03.12.2019 potraviny šj
libex s.r.o.

Firma: libex s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31620795

142€
03.12.2019 potraviny šj
libex s.r.o.

Firma: libex s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31620795

187€
03.12.2019 potraviny šj
Coop Jednota Čadca spotr.družstvo

Firma: Coop Jednota Čadca spotr.družstvo

Adresa: Čadca

ICO: 168947

106€
06.12.2019 potraviny šj
Pe&Cy s.r.o

Firma: Pe&Cy s.r.o

Adresa: Svrčinovec

ICO: 44203594

178€
06.12.2019 potraviny šj
Ryba Žilina s.r.o.

Firma: Ryba Žilina s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31563490

207€
06.12.2019 krúžok hasiči
Firesystem s.r.o

Firma: Firesystem s.r.o

Adresa: Nižná korňa 501, 02321 Korňa

ICO: 44543697

200€
06.12.2019 sada pohárov
Firesystem s.r.o

Firma: Firesystem s.r.o

Adresa: Nižná korňa 501, 02321 Korňa

ICO: 44543697

58€
06.12.2019 údržba kopírky
František Šarlina

Firma: František Šarlina

Adresa: Nesluša 172, 023 41

ICO: 50127675

120€
06.12.2019 odber odpadu
DF Družstvo, s.r.o

Firma: DF Družstvo, s.r.o

Adresa: Gaštanová 1008/27, 01401 Bytča

ICO: 46916105

43€
06.12.2019 školské ovocie
Obim s.r.o

Firma: Obim s.r.o

Adresa: Nová 4381/4381 , 01851 Nová Dubnica

ICO: 36307777

77€
06.12.2019 školské ovocie
Obim s.r.o

Firma: Obim s.r.o

Adresa: Nová 4381/4381 , 01851 Nová Dubnica

ICO: 36307777

38€
06.12.2019 stravné lístky
DOXX-stravné lístky, spol. s.r.o

Firma: DOXX-stravné lístky, spol. s.r.o

Adresa: Kálov 356, 01001 Žilina

ICO: 36391000

736€
06.12.2019 zemný plyn
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

814€
06.12.2019 elektrina škd
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

25€
06.12.2019 matriál florbalový krúžok
Krimar s.r.o

Firma: Krimar s.r.o

Adresa: Hálkova 1456/11, 736 01 Haviřov

ICO: 28626249

344€
06.12.2019 licencia WINDHM
ka.soft sk s.r.o

Firma: ka.soft sk s.r.o

Adresa: 01354 Kolarovice č. 297

ICO: 36424943

40€
06.12.2019 pracovno- zdravotná služba
Slavomír Gocál

Firma: Slavomír Gocál

Adresa: 02314, Skalité 1253

ICO: 44487703

131€
06.12.2019 PO a BOZP
Slavomír Gocál

Firma: Slavomír Gocál

Adresa: 02314, Skalité 1253

ICO: 44487703

340€
09.12.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

346€
09.12.2019 potraviny šj
Qualited s.r.o

Firma: Qualited s.r.o

Adresa: Galanta

ICO: 36638528

268€
09.12.2019 potraviny šj
TempoVit s.r.o.

Firma: TempoVit s.r.o.

Adresa: Haviřov

ICO: 25900951

88€
10.12.2019 potraviny šj
libex s.r.o.

Firma: libex s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31620795

253€
10.12.2019 potraviny šj
Koliba Trade s.r.o.

Firma: Koliba Trade s.r.o.

Adresa: Hriňova

ICO: 46436961

19€
10.12.2019 elektrina šj
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

506€
10.12.2019 elektrina zš
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

400€
10.12.2019 telefón
Slovak Telekom a.s

Firma: Slovak Telekom a.s

Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

ICO: 35763469

49€
12.12.2019 potraviny šj
Ryba Žilina s.r.o.

Firma: Ryba Žilina s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31563490

87€
12.12.2019 potraviny šj
TempoVit s.r.o.

Firma: TempoVit s.r.o.

Adresa: Haviřov

ICO: 25900951

225€
16.12.2019 potraviny šj
Pe&Cy s.r.o

Firma: Pe&Cy s.r.o

Adresa: Svrčinovec

ICO: 44203594

58€
16.12.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

252€
17.12.2019 telefón
Slovak Telekom a.s

Firma: Slovak Telekom a.s

Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

ICO: 35763469

26€
17.12.2019 notebook, fólia
MP Comp., s.r.o

Firma: MP Comp., s.r.o

Adresa: Chalupkova 158/74, 02201 Čadca

ICO: 46358935

381€
17.12.2019 Čarovné Kysuce
CBS spol, s.r.o

Firma: CBS spol, s.r.o

Adresa: Kynceľová 54, 974 01

ICO: 36754749

429€
17.12.2019 vstavané skrine
František Ondrejáš

Firma: František Ondrejáš

Adresa: Okružná 688,02204

ICO: 14160510

756€
17.12.2019 učebnice NJ
Klett nakladatelství s.r.o

Firma: Klett nakladatelství s.r.o

Adresa: Jičínská 2348/0, 130 00 Praha 3

ICO: 49615645

42€
18.12.2019 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

327€
18.12.2019 Kriéra v školstve
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o

Firma: Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o

Adresa: Heydokova 12-14, 811 08 Bratislava

ICO: 35908718

70€
19.12.2019 potraviny šj
Pe&Cy s.r.o

Firma: Pe&Cy s.r.o

Adresa: Svrčinovec

ICO: 44203594

184€
19.12.2019 vreckový atlas húb
Distribučná agentúra AD REM

Firma: Distribučná agentúra AD REM

Adresa: Mánesovo námestie 6, 85101 Bratislava

ICO: 11782889

71€
19.12.2019 materiál krúžok
Cechcompany s.r.o

Firma: Cechcompany s.r.o

Adresa: Mierová 1742, 02201Čadca

ICO: 36378119

91€
19.12.2019 materiál do školy
CechCompany s.r.o

Firma: CechCompany s.r.o

Adresa: Mierová 1742, 02201 Čadca

ICO: 36378119

158€
19.12.2019 pomôcky chémia
KVANT spol. s.r.o

Firma: KVANT spol. s.r.o

Adresa: FMFI UK, Mlynská dolina 0, 842 48 Bratislava

ICO: 31398294

104€
27.12.2019 Direktor Premium
Wolters Kluwer SR s.r.o

Firma: Wolters Kluwer SR s.r.o

Adresa: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava

ICO: 31348262

132€
27.12.2019 vodné- stočné
Sevak a.s

Firma: Sevak a.s

Adresa: Bôrická cesta 1960,01057 Žilina

ICO: 36672297

542€
27.12.2019 regále, páska čierno- žltá
B2B Partner s.r.o

Firma: B2B Partner s.r.o

Adresa: Šulekova 2, 81106 Bratislava

ICO: 44413467

478€
27.12.2019 kotol K60
PROMOS trading,spol. s.r.o

Firma: PROMOS trading,spol. s.r.o

Adresa: Karolíny Světlé 1638/28a, 73601 Havířov 1

ICO: 62362089

614€
27.12.2019 oprava bojlera
Anton Vrškový

Firma: Anton Vrškový

Adresa: Svrčinovec 765,02312

ICO: 41358821

300€
30.12.2019 materiál do školy
CechCompany s.r.o

Firma: CechCompany s.r.o

Adresa: Mierová 1742, 02201 Čadca

ICO: 36378119

31€
30.12.2019 notebook,rádio
MP Comp., s.r.o

Firma: MP Comp., s.r.o

Adresa: Chalupkova 158/74, 02201 Čadca

ICO: 46358935

872€
30.12.2019 papier,materiál do školy
Cechcompany s.r.o

Firma: Cechcompany s.r.o

Adresa: Mierová 1742, 02201Čadca

ICO: 36378119

713€
30.12.2019 materiál krúžok
KOVY-SK s.r.o

Firma: KOVY-SK s.r.o

Adresa: Staškov 485, 02353

ICO: 50481312

400€
30.12.2019 softvér
Special Consulting Service s.r.o

Firma: Special Consulting Service s.r.o

Adresa: Hanácka 13, 82104 Bratislava

ICO: 44967284

221€
09.1.2020 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

170€
09.1.2020 potraviny šj
libex s.r.o.

Firma: libex s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31620795

102€
10.1.2020 potraviny šj
TempoVit s.r.o.

Firma: TempoVit s.r.o.

Adresa: Haviřov

ICO: 25900951

220€
10.1.2020 potraviny šj
Ryba Žilina s.r.o.

Firma: Ryba Žilina s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31563490

167€
10.1.2020 potraviny šj
Pe&Cy s.r.o

Firma: Pe&Cy s.r.o

Adresa: Svrčinovec

ICO: 44203594

226€
10.1.2020 telefón
Slovak Telekom a.s

Firma: Slovak Telekom a.s

Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

ICO: 35763469

49€
10.1.2020 GDPR
BROS Computing s.r.o

Firma: BROS Computing s.r.o

Adresa: Zádubnie 169, 01003 Žilina

ICO: 36734390

180€
10.1.2020 Vzdelávacie služby
RVC Martin

Firma: RVC Martin

Adresa: Námestie S.H. Vajanského 1, 03601 Martin

ICO: 31938434

74€
13.1.2020 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

305€
14.1.2020 potraviny šj
Qualited s.r.o

Firma: Qualited s.r.o

Adresa: Galanta

ICO: 36638528

312€
14.1.2020 potraviny šj
Koliba Trade s.r.o.

Firma: Koliba Trade s.r.o.

Adresa: Hriňova

ICO: 46436961

104€
15.1.2020 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

151€
15.1.2020 potraviny šj
libex s.r.o.

Firma: libex s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31620795

157€
16.1.2020 potraviny šj
Qualited s.r.o

Firma: Qualited s.r.o

Adresa: Galanta

ICO: 36638528

196€
17.1.2020 potraviny šj
Ryba Žilina s.r.o.

Firma: Ryba Žilina s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31563490

367€
17.1.2020 potraviny šj
Ryba Žilina s.r.o.

Firma: Ryba Žilina s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31563490

19€
17.1.2020 potraviny šj
Pe&Cy s.r.o

Firma: Pe&Cy s.r.o

Adresa: Svrčinovec

ICO: 44203594

232€
20.1.2020 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

308€
20.1.2020 potraviny šj
Rajo a.s.

Firma: Rajo a.s.

Adresa: Bratislava

ICO: 2020328629

12€
20.1.2020 potraviny šj
Rajo a.s.

Firma: Rajo a.s.

Adresa: Bratislava

ICO: 2020328629

22€
20.1.2020 potraviny šj
TempoVit s.r.o.

Firma: TempoVit s.r.o.

Adresa: Haviřov

ICO: 25900951

215€
21.1.2020 zemný plyn
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

890€
21.1.2020 elektrina škd
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

27€
21.1.2020 nedoplatok zemný plyn
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

264€
21.1.2020 elektrina šj
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

472€
21.1.2020 elektrina zš
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

315€
21.1.2020 nedoplatok škd elektrina
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

100€
21.1.2020 oprava kopirky a toner
František Šarlina

Firma: František Šarlina

Adresa: Nesluša 172, 023 41

ICO: 50127675

220€
21.1.2020 inštalácia a spustenie Windows 10
NovaTech s.r.o

Firma: NovaTech s.r.o

Adresa: Potočná 2835/1A, 02201 Čadca

ICO: 36385719

30€
21.1.2020 telefón
Slovak Telekom a.s

Firma: Slovak Telekom a.s

Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

ICO: 35763469

30€
21.1.2020 pistenie budova
Generali poisťovňa a.s

Firma: Generali poisťovňa a.s

Adresa: Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava

ICO: 35709332

478€
21.1.2020 potraviny šj
Koliba Trade s.r.o.

Firma: Koliba Trade s.r.o.

Adresa: Hriňova

ICO: 46436961

53€
21.1.2020 potraviny šj
libex s.r.o.

Firma: libex s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31620795

91€
22.1.2020 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

157€
23.1.2020 potraviny šj
Omnia Gastro s.r.o.

Firma: Omnia Gastro s.r.o.

Adresa: Čadca

ICO: 47045116

71€
24.1.2020 potraviny šj
Pe&Cy s.r.o

Firma: Pe&Cy s.r.o

Adresa: Svrčinovec

ICO: 44203594

233€
24.1.2020 potraviny šj
Ryba Žilina s.r.o.

Firma: Ryba Žilina s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31563490

248€
24.1.2020 potraviny šj
Omnia Gastro s.r.o.

Firma: Omnia Gastro s.r.o.

Adresa: Čadca

ICO: 47045116

265€
27.1.2020 potraviny šj
TempoVit s.r.o.

Firma: TempoVit s.r.o.

Adresa: Haviřov

ICO: 25900951

52€
28.1.2020 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

316€
28.1.2020 potraviny šj
Qualited s.r.o

Firma: Qualited s.r.o

Adresa: Galanta

ICO: 36638528

168€
28.1.2020 potraviny šj
libex s.r.o.

Firma: libex s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31620795

85€
29.1.2020 potraviny šj
Koliba Trade s.r.o.

Firma: Koliba Trade s.r.o.

Adresa: Hriňova

ICO: 46436961

67€
30.1.2020 potraviny šj
Pe&Cy s.r.o

Firma: Pe&Cy s.r.o

Adresa: Svrčinovec

ICO: 44203594

175€
30.1.2020 potraviny šj
TempoVit s.r.o.

Firma: TempoVit s.r.o.

Adresa: Haviřov

ICO: 25900951

103€
30.1.2020 tonery
František Šarlina

Firma: František Šarlina

Adresa: Nesluša 172, 023 41

ICO: 50127675

145€
30.1.2020 výmena regulátorov
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

56€
30.1.2020 časopis Škola2020
Mgr.Martin Medlen- JurisDat

Firma: Mgr.Martin Medlen- JurisDat

Adresa: Ondavská 8, 82108 Bratislava

ICO: 52829821

25€
30.1.2020 ročný prístup vssr
Poradca podnikateľa spol s.r.o

Firma: Poradca podnikateľa spol s.r.o

Adresa: Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina

ICO: 31592503

165€
07.2.2020 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

429€
07.2.2020 potraviny šj
Omnia Gastro s.r.o.

Firma: Omnia Gastro s.r.o.

Adresa: Čadca

ICO: 47045116

245€
07.2.2020 potraviny šj
Koliba Trade s.r.o.

Firma: Koliba Trade s.r.o.

Adresa: Hriňova

ICO: 46436961

117€
07.2.2020 potraviny šj
Frape catering s.r.o.

Firma: Frape catering s.r.o.

Adresa: Trnava

ICO: 44178450

124€
07.2.2020 potraviny šj
Ryba Žilina s.r.o.

Firma: Ryba Žilina s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31563490

103€
07.2.2020 potraviny šj
Omnia Gastro s.r.o.

Firma: Omnia Gastro s.r.o.

Adresa: Čadca

ICO: 47045116

233€
07.2.2020 potraviny šj
Pe&Cy s.r.o

Firma: Pe&Cy s.r.o

Adresa: Svrčinovec

ICO: 44203594

535€
07.2.2020 potraviny šj
Coop Jednota Čadca spotr.družstvo

Firma: Coop Jednota Čadca spotr.družstvo

Adresa: Čadca

ICO: 168947

137€
10.2.2020 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

10.2.2020 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

377€
10.2.2020 potraviny šj
Qualited s.r.o

Firma: Qualited s.r.o

Adresa: Galanta

ICO: 36638528

64€
11.2.2020 potraviny šj
TempoVit s.r.o.

Firma: TempoVit s.r.o.

Adresa: Haviřov

ICO: 25900951

158€
12.2.2020 potraviny šj
libex s.r.o.

Firma: libex s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31620795

50€
12.2.2020 tlačivá pre školu
Ševt a.s

Firma: Ševt a.s

Adresa: Cementárenská cesta 16, 97472 Banská Bystrica

ICO: 31331131

7€
12.2.2020 telefón
Slovak Telekom a.s

Firma: Slovak Telekom a.s

Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

ICO: 35763469

49€
12.2.2020 stravné lístky
DOXX-stravné lístky, spol. s.r.o

Firma: DOXX-stravné lístky, spol. s.r.o

Adresa: Kálov 356, 01001 Žilina

ICO: 36391000

697€
12.2.2020 školské ovocie
Obim s.r.o

Firma: Obim s.r.o

Adresa: Nová 4381/4381 , 01851 Nová Dubnica

ICO: 36307777

19€
12.2.2020 elektrina škd
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

27€
12.2.2020 zemný plyn
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

890€
12.2.2020 oprava šj
Promos trading s.r.o

Firma: Promos trading s.r.o

Adresa: Karolíny Světlé 28/1638,Havírov- Podlesí

ICO: 62362089

97€
12.2.2020 Slávik 2020
Ares spol. s.r.o

Firma: Ares spol. s.r.o

Adresa: Športová 5, 83104 Bratislava

ICO: 31363822

3€
13.2.2020 potraviny šj
Frape catering s.r.o.

Firma: Frape catering s.r.o.

Adresa: Trnava

ICO: 44178450

179€
13.2.2020 potraviny šj
Qualited s.r.o

Firma: Qualited s.r.o

Adresa: Galanta

ICO: 36638528

372€
14.2.2020 potraviny šj
Ryba Žilina s.r.o.

Firma: Ryba Žilina s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31563490

256€
14.2.2020 potraviny šj
Pe&Cy s.r.o

Firma: Pe&Cy s.r.o

Adresa: Svrčinovec

ICO: 44203594

143€
17.2.2020 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

327€
17.2.2020 potraviny šj
libex s.r.o.

Firma: libex s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31620795

61€
18.2.2020 potraviny šj
libex s.r.o.

Firma: libex s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31620795

132€
19.2.2020 potraviny šj
TempoVit s.r.o.

Firma: TempoVit s.r.o.

Adresa: Haviřov

ICO: 25900951

45€
19.2.2020 elektrina šj
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

594€
19.2.2020 elektrina zš
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

375€
19.2.2020 telefón
Slovak Telekom a.s

Firma: Slovak Telekom a.s

Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

ICO: 35763469

28€
19.2.2020 školské ovocie
Obim s.r.o

Firma: Obim s.r.o

Adresa: Nová 4381/4381 , 01851 Nová Dubnica

ICO: 36307777

19€
19.2.2020 strava počas LV
Gánoczy Július - GáJuS

Firma: Gánoczy Július - GáJuS

Adresa: Komenského 135, 022 01 Čadca

ICO: 10842004

850€
19.2.2020 učebné pomôcky
INFRA Slovakia s.r.o

Firma: INFRA Slovakia s.r.o

Adresa: J.Hollého 875, 90873 Veľké Leváre

ICO: 44752423

117€
19.2.2020 služby počas LV
Športcentrum Oščadnica s.r.o

Firma: Športcentrum Oščadnica s.r.o

Adresa: Oščadnica 1808, 02301

ICO: 36374920

1350€
21.2.2020 doprava Lyžiarský kurz
TOMITOUR s.r.o

Firma: TOMITOUR s.r.o

Adresa: RIeka 1927, 022 01 Čadca

ICO: 46952454

550€
21.2.2020 odborné prehliadky, skúšky VTZ
Ľubomír Pakoš-REVIPLYN

Firma: Ľubomír Pakoš-REVIPLYN

Adresa: 02353, Staškov 500

ICO: 32254008

583€
21.2.2020 oprava projektora
WiBaComp s.r.o

Firma: WiBaComp s.r.o

Adresa: MDŽ 20, 942 01 Šurany

ICO: 46924892

370€
02.3.2020 potraviny šj
TempoVit s.r.o.

Firma: TempoVit s.r.o.

Adresa: Haviřov

ICO: 25900951

120€
02.3.2020 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

297€
02.3.2020 potraviny šj
Ryba Žilina s.r.o.

Firma: Ryba Žilina s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31563490

81€
03.3.2020 potraviny šj
Omnia Gastro s.r.o.

Firma: Omnia Gastro s.r.o.

Adresa: Čadca

ICO: 47045116

79€
04.3.2020 potraviny šj
libex s.r.o.

Firma: libex s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31620795

198€
09.3.2020 potraviny šj 130€
09.3.2020 potraviny šj
Ryba Žilina s.r.o.

Firma: Ryba Žilina s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31563490

09.3.2020 potraviny šj
Frape catering s.r.o.

Firma: Frape catering s.r.o.

Adresa: Trnava

ICO: 44178450

265€
09.3.2020 potraviny šj
Pe&Cy s.r.o

Firma: Pe&Cy s.r.o

Adresa: Svrčinovec

ICO: 44203594

264€
09.3.2020 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

226€
09.3.2020 potraviny šj
Qualited s.r.o

Firma: Qualited s.r.o

Adresa: Galanta

ICO: 36638528

411€
10.3.2020 potraviny šj
libex s.r.o.

Firma: libex s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31620795

143€
11.3.2020 elektrina šj
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

465€
11.3.2020 elektrina zš
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

286€
11.3.2020 maľovanie telocvičňa
Michal Paško

Firma: Michal Paško

Adresa: U Hluška, Mierová 2144/10

ICO: 41826078

1980€
11.3.2020 natieračské práce
Radoslav Bartoš maľby- nátery

Firma: Radoslav Bartoš maľby- nátery

Adresa: Turzovka- Stred 398, 02354

ICO: 43273611

540€
11.3.2020 maliarské práce
Radoslav Bartoš maľby- nátery

Firma: Radoslav Bartoš maľby- nátery

Adresa: Turzovka- Stred 398, 02354

ICO: 43273611

950€
12.3.2020 potraviny šj
Rajo a.s.

Firma: Rajo a.s.

Adresa: Bratislava

ICO: 2020328629

23€
12.3.2020 vlajka EÚ
Gajdoš Gabriel-REPREZENT

Firma: Gajdoš Gabriel-REPREZENT

Adresa: Sekčovska 19, 08641 Raslavice

ICO: 14287315

22€
12.3.2020 Konferencia ŠP
INFRA Slovakia s.r.o

Firma: INFRA Slovakia s.r.o

Adresa: J.Hollého 875, 90873 Veľké Leváre

ICO: 44752423

59€
12.3.2020 potraviny šj
Omnia Gastro s.r.o.

Firma: Omnia Gastro s.r.o.

Adresa: Čadca

ICO: 47045116

36€
12.3.2020 potraviny šj
TempoVit s.r.o.

Firma: TempoVit s.r.o.

Adresa: Haviřov

ICO: 25900951

326€
12.3.2020 Zásobník na toaletný papier
SLOVINTER F, s.r.o

Firma: SLOVINTER F, s.r.o

Adresa: Sládkovičová 23, 97405 Banská Bystrica

ICO: 36047139

172€
12.3.2020 pracovný zošit SZP
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o

Firma: Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o

Adresa: Hrachová 34, 82105 Bratislava

ICO: 17323266

3€
16.3.2020 telefón
Slovak Telekom a.s

Firma: Slovak Telekom a.s

Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

ICO: 35763469

24€
16.3.2020 Fyzikálna učebňa
Interiéry Riljak s.r.o

Firma: Interiéry Riljak s.r.o

Adresa: Medvedzie 133, 02744 Tvrdošín

ICO: 43885306

5700€
16.3.2020 pracovný zošit SZP
Aitec s.r.o

Firma: Aitec s.r.o

Adresa: Slovinská 12, 821 04 Bratislava

ICO: 43829171

8€
23.3.2020 program - WinIBEU,WinPAM
Ives Košice

Firma: Ives Košice

Adresa: Čsl. armády 20, 04118 Košice

ICO: 162957

155€
06.4.2020 kuchynský odpad
DF Družstvo, s.r.o

Firma: DF Družstvo, s.r.o

Adresa: Gaštanová 1008/27, 01401 Bytča

ICO: 46916105

43€
06.4.2020 vodné - stočné
Sevak a.s

Firma: Sevak a.s

Adresa: Bôrická cesta 1960,01057 Žilina

ICO: 36672297

252€
06.4.2020 elektrina škd
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

27€
06.4.2020 zemný plyn
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

890€
14.4.2020 elektrina zš
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

331€
14.4.2020 elektrina šj
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

196€
14.4.2020 telefón
Slovak Telekom a.s

Firma: Slovak Telekom a.s

Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

ICO: 35763469

78€
14.4.2020 preplatok telefon
Slovak Telekom a.s

Firma: Slovak Telekom a.s

Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

ICO: 35763469

-29€
21.4.2020 telefón
Slovak Telekom a.s

Firma: Slovak Telekom a.s

Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

ICO: 35763469

24€
29.4.2020 potvrdenie asistent
Sukromné centrum špec.-pedag. poraden.

Firma: Sukromné centrum špec.-pedag. poraden.

Adresa: Do Stošky 8, 01004 Žilina

ICO: 42069351

10€
29.4.2020 PO a BOZP
Slavomír Gocál

Firma: Slavomír Gocál

Adresa: 02314, Skalité 1253

ICO: 44487703

340€
29.4.2020 prac. - zdrav. služba
Slavomír Gocál

Firma: Slavomír Gocál

Adresa: 02314, Skalité 1253

ICO: 44487703

131€
04.5.2020 telefón
Slovak Telekom a.s

Firma: Slovak Telekom a.s

Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

ICO: 35763469

49€
04.5.2020 elektrina škd
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

27€
04.5.2020 zemný plyn
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

890€
18.5.2020 elektrina zš
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

199€
18.5.2020 elektrina šj
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

49€
18.5.2020 telefón
Slovak Telekom a.s

Firma: Slovak Telekom a.s

Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

ICO: 35763469

24€
25.5.2020 stravné lístky
DOXX-stravné lístky, spol. s.r.o

Firma: DOXX-stravné lístky, spol. s.r.o

Adresa: Kálov 356, 01001 Žilina

ICO: 36391000

2883€
25.5.2020 dezinfekcia
OLD HEROLD s.r.o

Firma: OLD HEROLD s.r.o

Adresa: Bratislavská 36, Trenčín 91105

ICO: 36380547

68€
25.5.2020 ochran. pomôcky - rúška
JAMEL fashion s.r.o

Firma: JAMEL fashion s.r.o

Adresa: Štefániková 1067/74, Námestovo 029 01

ICO: 36390356

142€
25.5.2020 bezkontaktný teplomer 2ks
FIORI GROUP s.r.o

Firma: FIORI GROUP s.r.o

Adresa: Školská 4699/40, Rimavská Sobota 97901

ICO: 44675232

111€
25.5.2020 Hyg.zariadenia,utierky,dezinfekcia
SLOVINTER F, s.r.o

Firma: SLOVINTER F, s.r.o

Adresa: Sládkovičová 23, 97405 Banská Bystrica

ICO: 36047139

658€
11.6.2020 elektrina šj
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

51€
11.6.2020 elektrina škd
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

27€
11.6.2020 zemný plyn
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

890€
11.6.2020 elektrina zš
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

170€
11.6.2020 telefón
Slovak Telekom a.s

Firma: Slovak Telekom a.s

Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

ICO: 35763469

49€
19.6.2020 pracovno- zdravotná služba
Slavomír Gocál

Firma: Slavomír Gocál

Adresa: 02314, Skalité 1253

ICO: 44487703

131€
19.6.2020 POaBOZP
Slavomír Gocál

Firma: Slavomír Gocál

Adresa: 02314, Skalité 1253

ICO: 44487703

340€
19.6.2020 Laboratórne pracovisko učiteľ/ žiaci
Interiéry Riljak s.r.o

Firma: Interiéry Riljak s.r.o

Adresa: Medvedzie 133, 02744 Tvrdošín

ICO: 43885306

1438€
19.6.2020 telefón
Slovak Telekom a.s

Firma: Slovak Telekom a.s

Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

ICO: 35763469

24€
19.6.2020 vodné- stočné
Sevak a.s

Firma: Sevak a.s

Adresa: Bôrická cesta 1960,01057 Žilina

ICO: 36672297

202€
24.6.2020 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

169€
24.6.2020 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

93€
24.6.2020 potraviny šj
Ryba Žilina s.r.o.

Firma: Ryba Žilina s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31563490

78€
24.6.2020 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

115€
25.6.2020 potraviny šj
TempoVit s.r.o.

Firma: TempoVit s.r.o.

Adresa: Haviřov

ICO: 25900951

123€
26.6.2020 odber odpadu
DF Družstvo, s.r.o

Firma: DF Družstvo, s.r.o

Adresa: Gaštanová 1008/27, 01401 Bytča

ICO: 46916105

14€
26.6.2020 tonery
František Šarlina

Firma: František Šarlina

Adresa: Nesluša 172, 023 41

ICO: 50127675

141€
26.6.2020 materiál krúžok
CechCompany s.r.o

Firma: CechCompany s.r.o

Adresa: Mierová 1742, 02201 Čadca

ICO: 36378119

164€
26.6.2020 stravné lístky
DOXX-stravné lístky, spol. s.r.o

Firma: DOXX-stravné lístky, spol. s.r.o

Adresa: Kálov 356, 01001 Žilina

ICO: 36391000

2691€
03.7.2020 elektrina škd
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

27€
03.7.2020 plyn
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

890€
03.7.2020 ASC Agenda Komplet
ASC Applied Software Consultans,s.ro

Firma: ASC Applied Software Consultans,s.ro

Adresa: Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava

ICO: 31361161

399€
07.7.2020 telefón
Slovak Telekom a.s

Firma: Slovak Telekom a.s

Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

ICO: 35763469

49€
07.7.2020 šk. dokumentácia -ZD
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o

Firma: Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o

Adresa: Heydokova 12-14, 811 08 Bratislava

ICO: 35908718

74€
08.7.2020 elektrina šj
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

112€
08.7.2020 elektrina zš
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

169€
16.7.2020 čistenie, pranie karimatky
Jantár2

Firma: Jantár2

Adresa: Ulica M.R.Štefánika48, 02201 Čadca

ICO: 44040938

26€
16.7.2020 učebnice 1-4
Distribučná agentúra AD REM

Firma: Distribučná agentúra AD REM

Adresa: Mánesovo námestie 6, 85101 Bratislava

ICO: 11782889

690€
16.7.2020 šk.materiál
Ševt a.s

Firma: Ševt a.s

Adresa: Cementárenská cesta 16, 97472 Banská Bystrica

ICO: 31331131

61€
16.7.2020 oprava kopírky
František Šarlina

Firma: František Šarlina

Adresa: Nesluša 172, 023 41

ICO: 50127675

59€
16.7.2020 Odb. prehliadky a odb. skúšky VTZ
Ľubomír Pakoš-REVIPLYN

Firma: Ľubomír Pakoš-REVIPLYN

Adresa: 02353, Staškov 500

ICO: 32254008

360€
16.7.2020 učebnice
Aitec s.r.o

Firma: Aitec s.r.o

Adresa: Slovinská 12, 821 04 Bratislava

ICO: 43829171

1528€
20.7.2020 telefón
Slovak Telekom a.s

Firma: Slovak Telekom a.s

Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

ICO: 35763469

24€
20.7.2020 stravné lístky
DOXX-stravné lístky, spol. s.r.o

Firma: DOXX-stravné lístky, spol. s.r.o

Adresa: Kálov 356, 01001 Žilina

ICO: 36391000

1157€
24.7.2020 vlajka SR
Gajdoš Gabriel-REPREZENT

Firma: Gajdoš Gabriel-REPREZENT

Adresa: Sekčovska 19, 08641 Raslavice

ICO: 14287315

22€
31.7.2020 Matematika pre 3.ročník a 4. ročník
Aitec s.r.o

Firma: Aitec s.r.o

Adresa: Slovinská 12, 821 04 Bratislava

ICO: 43829171

283€
31.7.2020 matematika pre 2. ročník
Aitec s.r.o

Firma: Aitec s.r.o

Adresa: Slovinská 12, 821 04 Bratislava

ICO: 43829171

158€
04.8.2020 elektrina škd
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

27€
04.8.2020 plyn
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

890€
10.8.2020 telefón
Slovak Telekom a.s

Firma: Slovak Telekom a.s

Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

ICO: 35763469

49€
10.8.2020 stravné lístky
DOXX-stravné lístky, spol. s.r.o

Firma: DOXX-stravné lístky, spol. s.r.o

Adresa: Kálov 356, 01001 Žilina

ICO: 36391000

1119€
10.8.2020 rohožky
B2B Partner s.r.o

Firma: B2B Partner s.r.o

Adresa: Šulekova 2, 81106 Bratislava

ICO: 44413467

82€
11.8.2020 pracovný zošit
Kat. pedag. a katech. centrum, n.o.

Firma: Kat. pedag. a katech. centrum, n.o.

Adresa: Bottova 15, 05401 Levoča

ICO: 35581441

154€
11.8.2020 čistiaci prostriedok KREZOSAN
FORK, s.r.o.

Firma: FORK, s.r.o.

Adresa: Pribinova 274/4, 036 01 Martin

ICO: 44311061

122€
11.8.2020 elektrina šj
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

49€
11.8.2020 elektrina zš
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

134€
27.8.2020 web doména
EXO TECHNOLOGIES s.r.o

Firma: EXO TECHNOLOGIES s.r.o

Adresa: Košická 6, 82109 Bratislava

ICO: 36485161

42€
27.8.2020 telefón
Slovak Telekom a.s

Firma: Slovak Telekom a.s

Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

ICO: 35763469

24€
27.8.2020 Pracovné vyučovanie 3. ,4. ročník
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o

Firma: TAKTIK vydavateľstvo s.r.o

Adresa: Krompašská 510/96, 040 11 Košice

ICO: 45258767

140€
27.8.2020 učebnice
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o

Firma: Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o

Adresa: Hrachová 34, 82105 Bratislava

ICO: 17323266

327€
27.8.2020 bezp. plast. tabuľky
IPC- SLOVAKIA

Firma: IPC- SLOVAKIA

Adresa: Čierne 1038, 023 13

ICO: 36400386

78€
03.9.2020 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

88€
03.9.2020 potraviny šj
J&B Unique SK s.r.o.

Firma: J&B Unique SK s.r.o.

Adresa: Šamorín

ICO: 35928182

117€
03.9.2020 potraviny šj
Qualited s.r.o

Firma: Qualited s.r.o

Adresa: Galanta

ICO: 36638528

196€
03.9.2020 potraviny šj
TempoVit s.r.o.

Firma: TempoVit s.r.o.

Adresa: Haviřov

ICO: 25900951

131€
03.9.2020 potraviny šj
Frape catering s.r.o.

Firma: Frape catering s.r.o.

Adresa: Trnava

ICO: 44178450

346€
04.9.2020 potraviny šj
Ryba Žilina s.r.o.

Firma: Ryba Žilina s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31563490

292€
08.9.2020 potraviny šj
TempoVit s.r.o.

Firma: TempoVit s.r.o.

Adresa: Haviřov

ICO: 25900951

192€
08.9.2020 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

301€
08.9.2020 potraviny šj 114€
08.9.2020 notebooky
MP Comp., s.r.o

Firma: MP Comp., s.r.o

Adresa: Chalupkova 158/74, 02201 Čadca

ICO: 46358935

838€
08.9.2020 šk. dokumentácia -aug. 20
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o

Firma: Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o

Adresa: Heydokova 12-14, 811 08 Bratislava

ICO: 35908718

47€
08.9.2020 učebnice ŠZŠ
Slov.ped.nakladateľstvo- Mladé letá

Firma: Slov.ped.nakladateľstvo- Mladé letá

Adresa: Sasinkova 5, 81108 Bratislava

ICO: 31333176

35€
08.9.2020 učebnice 5-9
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o

Firma: Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o

Adresa: Hrachová 34, 82105 Bratislava

ICO: 17323266

840€
08.9.2020 ročna podpora Kerber
SOMI Systems a.s

Firma: SOMI Systems a.s

Adresa: Lazová 69, 97401 Banská Bystrica

ICO: 36041432

516€
08.9.2020 zemný plyn
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

890€
08.9.2020 elektrina škd
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

27€
08.9.2020 prac. zošit SZP
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o

Firma: TAKTIK vydavateľstvo s.r.o

Adresa: Krompašská 510/96, 040 11 Košice

ICO: 45258767

4€
08.9.2020 šk.materiál
CechCompany s.r.o

Firma: CechCompany s.r.o

Adresa: Mierová 1742, 02201 Čadca

ICO: 36378119

30€
08.9.2020 prac. zošit náboženstvo
Vydavateľstvo DON BOSCO

Firma: Vydavateľstvo DON BOSCO

Adresa: Miletičova 7, 821 08 Bratislava

ICO: 50434870

131€
08.9.2020 prac. zošit náboženstvo
Vydavateľstvo DON BOSCO

Firma: Vydavateľstvo DON BOSCO

Adresa: Miletičova 7, 821 08 Bratislava

ICO: 50434870

131€
08.9.2020 telefón
Slovak Telekom a.s

Firma: Slovak Telekom a.s

Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

ICO: 35763469

49€
08.9.2020 ochranné štíty
DEMA Senica a.s

Firma: DEMA Senica a.s

Adresa: Dlhá 248 ,Senica 900501

ICO: 36244490

98€
09.9.2020 potraviny šj
libex s.r.o.

Firma: libex s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31620795

107€
09.9.2020 potraviny šj
libex s.r.o.

Firma: libex s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31620795

14€
11.9.2020 potraviny šj
Pe&Cy s.r.o

Firma: Pe&Cy s.r.o

Adresa: Svrčinovec

ICO: 44203594

342€
11.9.2020 potraviny šj
Ryba Žilina s.r.o.

Firma: Ryba Žilina s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31563490

150€
11.9.2020 učebnice 5-9
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o

Firma: Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o

Adresa: Hrachová 34, 82105 Bratislava

ICO: 17323266

329€
11.9.2020 matematika pre 1 ročník
Aitec s.r.o

Firma: Aitec s.r.o

Adresa: Slovinská 12, 821 04 Bratislava

ICO: 43829171

6€
11.9.2020 šk.materiál
Cechcompany s.r.o

Firma: Cechcompany s.r.o

Adresa: Mierová 1742, 02201Čadca

ICO: 36378119

25€
14.9.2020 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

251€
17.9.2020 potraviny šj
libex s.r.o.

Firma: libex s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31620795

195€
17.9.2020 potraviny šj
TempoVit s.r.o.

Firma: TempoVit s.r.o.

Adresa: Haviřov

ICO: 25900951

96€
18.9.2020 potraviny šj
Ryba Žilina s.r.o.

Firma: Ryba Žilina s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31563490

204€
18.9.2020 elektrina šj
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

114€
18.9.2020 elektrina šj
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

190€
18.9.2020 telefón
Slovak Telekom a.s

Firma: Slovak Telekom a.s

Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

ICO: 35763469

24€
18.9.2020 papierové obrúsky
SLOVINTER F, s.r.o

Firma: SLOVINTER F, s.r.o

Adresa: Sládkovičová 23, 97405 Banská Bystrica

ICO: 36047139

116€
18.9.2020 revízia komínov
Radoslav Vrábel- KOMINÁRSTVO

Firma: Radoslav Vrábel- KOMINÁRSTVO

Adresa: Trnavská 1355/5, 01008 Žilina

ICO: 50628941

45€
18.9.2020 Počitač
MP Comp., s.r.o

Firma: MP Comp., s.r.o

Adresa: Chalupkova 158/74, 02201 Čadca

ICO: 46358935

722€
18.9.2020 rúška
CHEMOSVIT FIBROCHEM s.r.o

Firma: CHEMOSVIT FIBROCHEM s.r.o

Adresa: Štúrova 101, 059 21 Svit

ICO: 31736327

196€
21.9.2020 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

266€
21.9.2020 dezinfekcia na ruky
BETRIMAX s.r.o

Firma: BETRIMAX s.r.o

Adresa: M.R.Štefánika 189/22

ICO: 46261656

84€
21.9.2020 potraviny šj
Qualited s.r.o

Firma: Qualited s.r.o

Adresa: Galanta

ICO: 36638528

363€
23.9.2020 potraviny šj
libex s.r.o.

Firma: libex s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31620795

230€
23.9.2020 potraviny šj
Frape catering s.r.o.

Firma: Frape catering s.r.o.

Adresa: Trnava

ICO: 44178450

180€
25.9.2020 potraviny šj
Omnia Gastro s.r.o.

Firma: Omnia Gastro s.r.o.

Adresa: Čadca

ICO: 47045116

83€
25.9.2020 Biológia, Chémia
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.

Firma: EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.

Adresa: Heydukova 12-14 Bratislava 811 08

ICO: 35711302

878€
25.9.2020 Etická výchova
Slov.ped.nakladateľstvo- Mladé letá

Firma: Slov.ped.nakladateľstvo- Mladé letá

Adresa: Sasinkova 5, 81108 Bratislava

ICO: 31333176

12€
25.9.2020 Matematika pre prvákov
Aitec s.r.o

Firma: Aitec s.r.o

Adresa: Slovinská 12, 821 04 Bratislava

ICO: 43829171

171€
29.9.2020 potraviny šj
Ryba Žilina s.r.o.

Firma: Ryba Žilina s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31563490

45€
29.9.2020 potraviny šj 132€
29.9.2020 potraviny šj
libex s.r.o.

Firma: libex s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31620795

191€
30.9.2020 potraviny šj
Pe&Cy s.r.o

Firma: Pe&Cy s.r.o

Adresa: Svrčinovec

ICO: 44203594

599€
30.9.2020 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

87€
30.9.2020 Bilogia 6. ročník
Distribučná agentúra AD REM

Firma: Distribučná agentúra AD REM

Adresa: Mánesovo námestie 6, 85101 Bratislava

ICO: 11782889

518€
30.9.2020 Bez kriedy
KOMENSKY s.r.o

Firma: KOMENSKY s.r.o

Adresa: Park Mládeže 1, 04001 Košice

ICO: 43908977

18€
05.10.2020 potraviny šj
TempoVit s.r.o.

Firma: TempoVit s.r.o.

Adresa: Haviřov

ICO: 25900951

139€
05.10.2020 potraviny šj
Ryba Žilina s.r.o.

Firma: Ryba Žilina s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31563490

252€
05.10.2020 potraviny šj
Hamsal s.r.o

Firma: Hamsal s.r.o

Adresa: Čadca

ICO: 47201177

237€
06.10.2020 potraviny šj
libex s.r.o.

Firma: libex s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31620795

143€
08.10.2020 potraviny šj
Frape catering s.r.o.

Firma: Frape catering s.r.o.

Adresa: Trnava

ICO: 44178450

230€
08.10.2020 potraviny šj
Qualited s.r.o

Firma: Qualited s.r.o

Adresa: Galanta

ICO: 36638528

270€
08.10.2020 papierové utierky
SLOVINTER F, s.r.o

Firma: SLOVINTER F, s.r.o

Adresa: Sládkovičová 23, 97405 Banská Bystrica

ICO: 36047139

548€
08.10.2020 oprava PC
MP Comp., s.r.o

Firma: MP Comp., s.r.o

Adresa: Chalupkova 158/74, 02201 Čadca

ICO: 46358935

113€
08.10.2020 antibakteriálne mydlo
Daffer spol. s.r.o

Firma: Daffer spol. s.r.o

Adresa: Včelárska 1 , 97101 Prievidza

ICO: 36320439

37€
08.10.2020 vodné- stočné
Sevak a.s

Firma: Sevak a.s

Adresa: Bôrická cesta 1960,01057 Žilina

ICO: 36672297

222€
08.10.2020 certifikovaný respirator FFP2
327, s.r.o

Firma: 327, s.r.o

Adresa: Prepoštská 8 , 811 01 Bratislava 1

ICO: 51745941

401€
08.10.2020 dezinfekcia
COLLMA s.r.o

Firma: COLLMA s.r.o

Adresa: Robotnícka 1 G, 03601 Martin

ICO: 36385824

184€
08.10.2020 storno poplatok škola v prírode
OZ TRAMPTÁRIA

Firma: OZ TRAMPTÁRIA

Adresa: Okružná 558/27, Veľký Ďur 935 34

ICO: 50448315

960€
08.10.2020 telefón
Slovak Telekom a.s

Firma: Slovak Telekom a.s

Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

ICO: 35763469

49€
08.10.2020 elektrina škd
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

27€
08.10.2020 zemný plyn
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

890€
08.10.2020 elektrina zš
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

345€
08.10.2020 elektrina šj
Slovenský plynárenský priemysel a.s

Firma: Slovenský plynárenský priemysel a.s

Adresa: Mlynské nivy 44/a

ICO: 35815256

338€
08.10.2020 dezinfekcia
OLD HEROLD s.r.o

Firma: OLD HEROLD s.r.o

Adresa: Bratislavská 36, Trenčín 91105

ICO: 36380547

103€
08.10.2020 počítače
MP Comp., s.r.o

Firma: MP Comp., s.r.o

Adresa: Chalupkova 158/74, 02201 Čadca

ICO: 46358935

447€
08.10.2020 odber odpadu
DF Družstvo, s.r.o

Firma: DF Družstvo, s.r.o

Adresa: Gaštanová 1008/27, 01401 Bytča

ICO: 46916105

14€
09.10.2020 potraviny šj
Ryba Žilina s.r.o.

Firma: Ryba Žilina s.r.o.

Adresa: Žilina

ICO: 31563490

268€
09.10.2020 dezinfekcia,rúška
FORK, s.r.o.

Firma: FORK, s.r.o.

Adresa: Pribinova 274/4, 036 01 Martin

ICO: 44311061